Modernizacja dróg wojewódzkich w gminie Warka

Modernizacja dróg wojewódzkich w gminie Warka

Dobra współpraca Samorządu Gminy Warka z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zaowocowała kolejnymi inwestycjami na drogach wojewódzkich w gminie Warka

Trwa remont drogi wojewódzkiej  731 na ok. 3.2 km odcinku w ul. Bielańskiej i Batalionów Chłopskich w Warce. Remontowany odcinek rozpoczyna się na ul. Bielańskiej, a kończy w granicach zabudowanego terenu miasta Warka. Z prawej strony jezdni (jadąc od strony Warki) planowany jest na całym odcinku inwestycji ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, z lewej zaś – na odcinku od ul. Reymonta, chodnik o szerokości 1,5 m. Zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna, pojawią się wpusty na wodę deszczową, wyremontowane zostaną przepusty drogowe i nowe wjazdy do posesji, powiększone i utwardzone kostką zostaną zatoki autobusowe. Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikami, co przyczyni się do spowolnienia i uporządkowania ruchu. Dzięki nowej nawierzchni, zwiększy się komfort poruszania się kierowców, na wysłużonej już, jezdni. Uporządkowanie ruchu rowerowego na tym odcinku wpłynie na bezpieczeństwo rowerzystów i stworzy dodatkową możliwość rekreacji i turystyki rowerowej na odcinku ponad 3 km.

Decyzja o wygospodarowaniu środków w wysokości 10 mln zł na tę inwestycję w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego możliwa była dzięki aktywnemu zaangażowaniu w tę sprawę Samorządu Gminy Warka, w tym wniesieniu wkładu finansowego Gminy. Samorząd Warki sfinansował dokumentacje projektową, koszty podziałów geodezyjnych i wykupu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadza obecnie konserwację rowów przydrożnych na terenie naszej gminy. Prace są prowadzone na drodze wojewódzkiej m.in. na odcinku od przejazdu kolejowego do Lasek. Zakres prac: ścięcie poboczy, wykonanie odwodnienia na odcinku 2000 mb, wzmocnienie pobocza materiałem kamiennym na odcinku 1000 mb. Remont ten wpłynie bez wątpienia na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Powstał już duży odcinek chodnika i systematycznie budowa będzie kontynuowana. Na rok 2016 przewidziane jest również do wykonania ścięcie poboczy, wykonanie odwodnienia na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dębnowolą a Magierową Wolą na odcinku 1200 mb.

 

 

Udostępnij:
← Paczkomat InPost w Warce Kronika policyjna →

Dodaj komentarz