Więcej
  Strona głównaInstytucjeOstatni dzień z moją klasą – zakończenie roku maturzystów z gminy Warka

  Ostatni dzień z moją klasą – zakończenie roku maturzystów z gminy Warka

  29 kwietnia 2022 roku odbyło się zakończenie roku maturzystów uczących się w szkołach średnich na terenie gminy Warka – Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce, Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce oraz technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

  Liceum Ogólnokształcące w Warce

  Uczniowie dwóch klas maturalnych otrzymali świadectwa, nagrody i podziękowania. W gronie najlepszych absolwentów znaleźli się: Gracjan Pietrasiak, Martyna Brzeżnicka, Alicja Stefaniak, Julia Przybylska, Ewelina Szczepaniak, Julia Glinka.

  Tytuł „Absolwenta Roku 2022” otrzymała Martyna Brzeżnicka, zaś nagrodę Burmistrza Warki za najwyższe wyniki w nauce otrzymał Gracjan Pietrasiak – uczniom składamy serdeczne gratulacje.

  Wśród podziękowań wiele ciepłych słów popłynęło również w stronę rodziców zaangażowanych w życie szkoły. Obecny na uroczystości członek Zarządu Rady Powiatu Andrzej Zaręba odczytał list Starosty Krzysztofa Ambroziaka, który życzył maturzystom „… dużo zdrowia oraz hartu ducha, abyście zrealizowali swoje marzenia i cele oraz aby to, co trudne przychodziło z łatwością, a to, co niewykonalne było dla Was jedynie drobną przeszkodą na drodze do dochodzenia do sukcesów.”

  Dyrektor szkoły Ewa Karkowska w zakończeniu swego przemówienia życzyła maturzystom „… niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pozwala dostrzegać prawdy ukryte, radości, przy której smutek zamiera, pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje.”

  Szczególną chwilą uroczystości było pożegnanie maturzystów przez młodszych kolegów z klas 3ap oraz 3bp. Prócz drobnych, ale niezwykłych upominków, były życzenia radości, sukcesów i powodzenia na egzaminie maturalnym.

  Maturzystom, już absolwentom, życzymy powodzenia na maturze oraz realizacji wszystkich marzeń i ambitnych zamierzeń w dorosłym życiu.

   

   

  Zespół Szkół w Warce

  29 kwietnia kolejny rocznik absolwentów opuścił mury Zespołu Szkół w Warce. Maturzyści pożegnali się ze szkołą i sztandarem. W swoim przemówieniu pani dyrektor Anna Górnicka pogratulowała uczniom wyników za cztery lata nauki w technikum, życzyła sukcesów na egzaminie maturalnym oraz w życiu osobistym. Podziękowała także młodzieży za pracę na rzecz szkoły i za wiele miłych wspólnie spędzonych chwil. Nauczycielom zaś za cztery lata pracy z maturzystami, wychowawcom za trud włożony w wychowanie tych młodych ludzi, pracownikom szkoły za codzienną pomoc. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała w stronę rodziców, którzy poświęcali swój czas szkole, angażując się w różne inicjatywy oraz przyczynili się do organizacji balu studniówkowego 2022. Wychowawcy również podziękowali rodzicom, wręczając pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Następnie wręczono świadectwa i nagrody za najlepsze wyniki w nauce. Gościem na uroczystości był Andrzej Zaręba, który reprezentował Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz Gminę Warka – odczytał list Starosty Krzysztofa Ambroziaka skierowany do maturzystów. W imieniu Burmistrza Dariusza Gizki wręczył nagrodę Małgorzacie Dobosz dla najlepszego absolwenta. Młodsi koledzy i koleżanki w swoim przemówieniu pożegnali maturzystów, życząc im sukcesów i powodzenia na egzaminie maturalnym, wręczyli także każdemu drobny upominek. Pani dyrektor podziękowała wychowawczyni klasy IV TL, pani Magdalenie Szymańskiej, za trud włożony w wychowywanie młodego pokolenia i wręczyła nagrodę dyrektora. Przedstawiciele klas czwartych podziękowali za cierpliwość, opiekę i zdobytą wiedzę całemu gronu pedagogicznemu. Na ręce pani dyrektor oraz wychowawców młodzież złożyła piękne bukiety. Ostatnią częścią uroczystości był występ uczniów klasy 3 technikum hotelarskiego i żywienia i usług gastronomicznych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, który przygotowała nauczycielka – Dorota Kreczmańska.

  Życzymy naszym drogim absolwentom powodzenia w dorosłym życiu i mamy nadzieję, że lata spędzone w murach Zespołu Szkół im. 1 PLM „Warszawa” w Warce na zawsze pozostaną w ich sercach.

   

   

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

  Zakończenie roku rozpoczęło się o godz. 11:30 dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik ekonomista.

  Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała Anna Dacka – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Uroczystość uhonorowali swą obecnością: Jan Madej – Radny Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji, Teresa Knyzio – Wiceburmistrz Warki, Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców w CKZiU w Nowej Wsi, Joanna Kaniewska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców CKZiU w Nowej Wsi. W uroczystości uczestniczyli również absolwenci i ich rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie klas młodszych.

  W swoim wystąpieniu Dyrektor Anna Dacka podziękowała absolwentom za trwałe i chlubne wpisanie się w historię szkoły. Podkreśliła, że wszyscy nauczyciele przez minione cztery lata dokładali wszelkich starań, by dobrze przygotować uczniów nie tylko do matury i egzaminów zawodowych, ale także do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że tegoroczni absolwenci będą wspominać szkołę z uśmiechem i wzruszeniem, a oprócz dat, wzorów czy reguł, zapamiętali również rady, jakie dawali im nauczyciele i będą umieli korzystać z nich w dalszym życiu.

  Podobne życzenia przekazali młodzieży zaproszeni goście, którzy zabierając głos podkreślali, że lata spędzone w szkole średniej pozostają na zawsze w pamięci jako okres młodzieńczej jeszcze beztroski, a równocześnie pierwszych prób radzenia sobie z trudami dorosłości.

  Na dobrą wróżbę poradzenia sobie ze zbliżającym się poważnym sprawdzianem, jakim jest egzamin maturalny, Jan Madej wręczył abiturientom szczęśliwe długopisy, ofiarowane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

  Ważnym punktem piątkowej uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klas młodszych. Dotychczas godnie reprezentowali naszą szkołę: chorąży

  Piotr Tkaczyk i Bartłomiej Sijka (kl. IV TO) oraz asysta: Beata Marczak i Ewelina Michalak (kl. IV TAE), teraz tego zadania podjęli się: chorąży Adrian Kamiński (kl. III TS) oraz asysta: Amelia Barańska i Klaudia Rosłonkiewicz (kl. III TSE).

  Najważniejszym jednak wydarzeniem w tym dniu było wręczenie nagród wyróżniającym się absolwentom. Najlepsze wyniki w ciągu czterech lat nauki uzyskała Julita Krawczak, kształcąca się w zawodzie technik architektury krajobrazu, która ukończyła szkołę ze średnią 5,13. Otrzymała ona z rąk Wiceburmistrz Teresy Knyzio nagrodę, ufundowaną przez Burmistrza Warki.

  W gronie wyróżnionych za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach znaleźli się także: Sandra Dzikołowska, Adam Kwiatkowski, Bartłomiej Sijka, z zawodu technik ogrodnik, Beata Marczak, Marta Krawczak, Natalia Czyż z zawodu technik ekonomista, Wiktoria Kosińska, Patrycja Deska z zawodu technik architektury krajobrazu. Wielu uczniów otrzymało podziękowania za aktywne uczestnictwo w akcjach HDK. Za pracę na rzecz szkoły nagrodzeni zostali również: Paweł Dupczyk, Piotr Tkaczyk, Jakub Katana, Jarosław Jakubczak, Wiktoria Uljasz, Ewelina Michalak.

  Szczególnie wzruszeni byli obecni na uroczystości rodzice, którzy z dumą odebrali od pani dyrektor listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę ze szkołą. Niejednej mamie łza wzruszenia zakręciła się wtedy w oku…

  Po odebraniu świadectw ukończenia Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, przedstawiciele uczniów byłych już klas czwartych podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata, przeprosili za niewłaściwe zachowania, jakie im się czasami przytrafiały, a także zapewnili o zachowaniu w swej pamięci serdecznego obrazu szkoły.

  Do szczerych podziękowań dołączyli rodzice, którzy podkreślali znaczenie wysiłku włożonego przez grono pedagogiczne w kształcenie i wychowanie młodych ludzi.

  Uczniowie klas trzecich z wychowawcami – Patrycją Pachniak i Grzegorzem Rudkowskim, wspomagani przez przedstawicieli klas młodszych, pożegnali kolegów życzeniami sukcesów w dalszym życiu. Szczególnych wzruszeń dostarczył pokaz poloneza, w spektakularnym układzie choreograficznym przygotowanym przez Magdalenę Kmidowską-Giszkę.

  Teraz czas próby – egzaminy pisemne na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Życzymy im, by w dniu ogłoszenia wyników matur mogli świętować pełen sukces!

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE