Więcej
  Strona głównaInstytucjeDworek na Długiej17 aktywnych zaDziała Lokalnie

  17 aktywnych zaDziała Lokalnie

  29 czerwca w Warce odbyło się uroczyste wręczenie umów dotacyjnych tegorocznej edycji Programu Grantowego „Działaj Lokalnie”. Przypomnijmy, że konkurs od 2006 roku organizowany jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. na obszarze 5 gmin powiatu grójeckiego – Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka. Przez te lata udało się, dzięki wielkiemu zaangażowaniu m.in. lokalnych partnerów wesprzeć 166 projektów dotacjami o łącznej wartości prawie 600 tys. zł.

  Rok 2014 to kolejne dotacje i kolejne niezwykle wartościowe działania aktywnych społeczności. Umowy dotacyjne na realizację 17 małych projektów na kwotę ponad 70 tys. zł wręczył wieloletni społeczny prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Andrzej Zaręba wspólnie ze specjalnymi gośćmi uroczystości – Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniewem Gołąbkiem i Andrzejem Rybus-Tołłoczko– przedstawicielem Wojewody Mazowieckiego.

  Projekty realizowane w ramach Działaj Lokalnie 2014

   

  GMINA WARKA

  • Klub Sportowy Start Pułaski Warka

  Tytuł: Sprawdź swoją formę

  Realizacja: 2014.06.15 – 2014.11.23

  Dotacja: 4.300 zł

  Koordynacja: Marcin Banach

  Celem projektu jest wyrabianie wśród społeczności lokalnej nawyku dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez regularne bieganie. Biegacze chcą zarazić swoją pasją i pokazać, że bieganie to nie tylko sposób na dobrą formę fizyczną ale także lepsze nastawienie do świata. Głównym działaniem w projekcie jest zorganizowanie biegów w formie Grand Prix Wareckiej Ligi Biegowej, który ma również integrować społeczność lokalną z Warki i terenów grójeckich. Oprócz tego zaplanowane są pikniki integracyjne dla uczestników działań.

   

  • PTTK Oddział im. Wiktora Krawczyka w Warce

  Tytuł: Turystyka łączy pokolenia

  Realizacja: 2014.07.12 – 2014.12.12

  Dotacja: 4.580 zł

  Koordynacja: Andrzej Jasiński, Marzena Jankowska, Mariola Bienias

  Celem jest integracja środowiska wareckiego różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów  i juniorów, poprzez wydarzenia turystyczno – krajoznawcze organizowane na terenie powiatu grójeckiego. W ramach projektu odbędą się wycieczki, rajdy, questy –  odkrywanie dziedzictwa poprzez zagadki, zabawę oraz poznawanie tradycji regionu. Zaplanowano również festyn turystyczny oraz warsztaty bożonarodzeniowe.

   

  • Grupa Pań ze wsi Michalczew

  Tytuł: Wspólna praca wieś Michalczew wzbogaca

  Realizacja: 2014.06.16 – 2014.09.30

  Dotacja: 4.700 zł

  Koordynacja: Barbara Cieślińska, Małgorzata Zając, Anna Fudecka

  Organizatorkami są panie z Michalczewa. Bez względu na wiek, to co ich łączy, to chęć działania na rzecz dobra wspólnego ich wsi.  Panie postawiły sobie za cel integrację wsi, która niegdyś bardzo zintegrowana wspólnymi czynami społecznymi, dziś na skutek przemian została podzielona na trzy części. Główna myśl projektu krąży wokół integracji mieszkańców przy wspólnych sprawach takich jak sprzątanie terenu wsi na okoliczność odpustu parafialnego, warsztaty kulinarne, założenie klubu seniora i zorganizowanie pikniku rodzinnego.

   

  • Inicjatywa na Rzecz Pięknego Końca Świata w Bończy

  Tytuł: W Bończy świat się nie kończy

  Realizacja: 2014.06.15 – 2014.09.30

  Dotacja: 4.000 zł

  Koordynacja: Małgorzata Dąbrowska, Beata Kwiatkowska, Joanna Baczyńska

  Celem jest aktywizacja mieszkańców Bończy i przeciwdziałanie stereotypowemu myśleniu o tej małej wsi. Inauguracją projektu ma być wspólnie zorganizowany piknik przy nowo otwartej świetlicy. W ramach projektu – przy współpracy młodych mieszkańców i seniorów powstanie film dotyczący wspomnień związanych z wsią Bończa. Elementy cyfrowe zdobyte podczas współpracy międzypokoleniowej – zdjęcia – mają być ozdobą pomieszczeń w świetlicy. Trwałym efektem będzie również tablica informacyjna dotycząca historii wsi Bończa.

   

  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stara Warka

  Tytuł: Jedz zdrowo, ruszaj się zdrowo

  Realizacja: 2014.06.15 – 2014.11.30

  Dotacja: 4.000 zł

  Koordynacja: Monika Szymaniak, Ryszard Przybylski, Lidia Sęk

  Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zagospodarowania w sposób zdrowy i aktywny ruchowo czasu mieszkańców wsi Stara Warka. Polega na stworzeniu miejsca w świetlicy wiejskiej, odpowiedniego do aerobiku i fitnessu oraz propagowania idei zdrowego trybu życia. Zostanie zakupiony sprzęt fitness, zorganizowane spotkania z dietetykiem, warsztaty kulinarne i piknik rodzinny z konkursami.

   

  • Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Warce

  Tytuł: Podróż muzyczno-taneczna na przestrzeni lat

  Realizacja: 2014.10.01 – 2015.02.28

  Dotacja: 2.900 zł

  Koordynacja: Anna Ambroży, Katarzyna Szeląg-Luśniewska, Ryszard Przybylski

  Projekt odpowiada na potrzebę jaką jest stworzenie przestrzeni do rozwoju, i przynależności młodzieży gimnazjalnej w Warce. W ramach projektu planowany jest cykl zajęć wokalnych i tanecznych. Efektem działań będzie zorganizowanie, przez młodzież, występu  o temacie podróży muzyczno-tanecznej– od młodości rodziców do obecnych lat i muzyki dzisiejszej młodzieży.

   

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR”

  Tytuł: Co nasi przodkowie jadali kiedy byli mali? – międzypokoleniowe spotkania kulinarne

  Realizacja: 2014.08.01 – 2015.01.31

  Dotacja: 5.000 zł

  Koordynacja: Monika Górniewicz, Joanna Kurzeja, Sylwia Maksym

  W ramach projektu zaplanowano stworzenie etnograficznej pracowni kulinarnej. Głównymi działaniami są wybudowanie kuchni kaflowej z piecem chlebowym – prace remontowo-adaptacyjne włączające lokalna społeczność, zbiórka elementów wyposażenia pracowni wśród mieszkańców osiedla (stare sprzęty kuchenne i pomocnicze), spotkania kulinarne i naukowe, warsztaty oraz Festiwal smaków Mazowsza, odbywający się w czasie Święta Kultury Regionalnej. Zaplanowano również wieczerzę wigilijną oraz zabawę karnawałową, a także stworzenie lokalnej książki kucharskiej w formie broszury.

   

  GMINA CHYNÓW:

  • Rada Pedagogiczna przy PSP Zalesie

  Tytuł: Na lokalnej scenie

  Realizacja: 01.10.14 – 01.02.15

  Dotacja: 4.300 zł

  Koordynacja: Urszula Gwardys, Bogusława Piasek, Elżbieta Dróżdź

  Organizatorzy chcą połączyć kilka celów jednocześnie – rozwijać talenty, integrować lokalną społeczność i rozbudzać potrzeby kulturalne. To wszystko chcą zdziałać poprzez rozwój działalności szkolnego koła teatralnego. Działania zawierają w sobie: wycieczkę do teatru dla uczniów i okolicznych mieszkańców, przygotowanie przedstawień teatralnych związanych z okolicznościowymi spotkaniami – jasełka, Dzień Babci i Dziadka, choinkę szkolną.

   

  • Grupa nauczycieli przy ZSP Drwalew

  Tytuł: Spotkajmy się przy książce

  Realizacja: 16.06.14 – 30.11.14

  Dotacja: 4.000 zł

  Koordynacja: Anna Struszczyk – Grzesińska, Justyna Jeżewska, Justyna Machnio

  Grupa przygotowująca projekt planuje rozbudzić zainteresowanie książką, stworzyć miejsce do kształtowania kultury czytelniczej. W ramach projektu odbędzie się pilnik integracyjny podczas którego odbędzie się kiermasz używanych książek, wystawa, rozgrywki sportowe. Zaplanowano również takie działania jak: zbiórka książek wśród mieszkańców i stworzenie kącika czytelniczego; zbiórka makulatury, wspólne czytanie, konkurs własnej twórczości literackiej, konkurs na komiks o tematyce patriotycznej, konkurs piosenki patriotycznej i konkurs recytatorski.

   

  • KLUB „MAMA CAFFE” przy Gminnym Domu Kultury w Chynowie

  Tytuł: Akademia Rękodzieła Artystycznego

  Realizacja: 2014.09.01 – 2015.01.30

  Dotacja: 5.000 zł

  Koordynacja: Ewa Karkowska

  Panie z klubu „Mama Caffe” chcą zorganizować zajęcia manualno-techniczne dla dzieci przy włączeniu w projekt Klubu Seniora w Chynowie. Projekt wspomaga rozwój talentów dzieci i propaguje zapominane umiejętności manualne jak np. haftowanie, szydełkowanie. Planowane są również warsztaty rękodzielnicze dla seniorów prowadzone przez młodsze pokolenie. Podsumowaniem projektu będzie Jarmark Cudów obejmujący relacje (wystawy, filmy) z warsztatów.

   

  • Grupa nauczycieli przy PSP w Budziszynku

  Tytuł: Z piosenką przez życie

  Realizacja: 2014.10.01 – 2014.12.31

  Dotacja: 4.000 zł

  Koordynacja: Monika Miganowska, Dorota Skrzypczak

  Projekt koncentruje się wokół tematu muzyki a realizowane one będą w szkole w Budziszynku, która pełni rolę lokalnego centrum kultury angażując dzieci, rodziców i lokalną społeczność. Główne działania projektu obejmują: konkursy dla dzieci, warsztaty kształtujące wrażliwość muzyczną, wyjazd do teatru i na koncert,  zorganizowanie trzech lokalnych koncertów  i wystawienie baśni muzycznej.

   

  GMINA GOSZCZYN

  • Koło Teatralne MASKA przy PSP w Sielcu

  Tytuł: Razem w życiu, razem na scenie – zróbmy wspólnie przedstawienie

  Realizacja: 2014.09.01 – 2015.02.28

  Dotacja: 5.000 zł

  Koordynacja: Joanna Gąsiorowska

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym rodzicom wraz z dziećmi uczęszczającym do szkoły w Sielcu (ze wsi: Sielec, Dylew, Modrzewina, Gracjanów) poprzez organizację warsztatów teatralnych dla dzieci, utworzenie teatru rodziców i przeprowadzenie dla nich warsztatów, organizowanie dwóch wyjazdów do teatru oraz wspólnego przedstawienia dla dzieci i rodziców podczas szkolnych obchodów Bożego Narodzenia.

   

  GMINA GRÓJEC

  • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży  MGBP w Grójcu

  Tytuł: Z Biblioteką- przejdę przez życie z pasją!

  Realizacja: 2014.06.25 – 2014.09.26

  Dotacja: 5.000 zł

  Koordynacja: Kinga Majewska, Aneta Wadełek, Martyna Jakubczak

  Celem projektu jest stworzenie godnych warunków do spędzania wolnego czasu dzieciom z rodzin ubogich i trudnych oraz wspólnej aktywnej integracji. Projekt zakłada organizację serii warsztatów rękodzielniczych (rzeźba, modelarstwo, robótki ręczne), sportowych,  ekologicznych (wiedza o przyrodzie),  eksperymentalnych (laboratorium chemiczne, fizyczne) oraz trzech wycieczek. Finałem projektu będzie wspólne spotkanie uczestników projektu oraz koncert dzieci.

   

  • GRUPA KROBOWIANKA

  Tytuł: Działając razem, wygrywamy wszyscy

  Realizacja: 2014.06.15 – 2014.09.15

  Dotacja: 3.100 zł

  Koordynacja: Małgorzata Stańczyk

   

  Dobrem wspólnym Krobowianki jest estetyka miejsca, w którym żyją mieszkańcy Krobowa, głównie osiedla. Mieszkańcy zdecydowali się podjąć wspólną inicjatywę, by odnowić komórki, w których trzymają sprzęty gospodarcze i nadać im nowy przyjazny kolor i wygląd. Chcą, aby Krobów nie był postrzegany jako popegeerowskie osiedle, ale jako barwna, przyjazna dzieciom, młodzieży i dorosłym miejscowość. Wspólną pracę mieszkańcy chcą zakończyć świętowaniem na pikniku w miejscach już przez nich odnowionych dzięki poprzednim projektom.

   

  GMINA JASIENIEC

  • Samorząd Uczniowski PG Jasieniec

  Tytuł: Nie ma przyszłości bez przeszłości

  Realizacja: 2014.09.01 – 2015.01.31

  Dotacja: 3.500 zł

  Koordynacja: Małgorzata Zielińska, Ewelina Niczewska, Tatiana Małek

  Celem projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej wśród młodzieży gimnazjalnej Jasieńca poprzez stworzenie izby pamięci poświęconej historii regionu. W ramach projektu odbędą się warsztaty fotograficzne, dzięki którym młodzież sfotografuje miejsca historyczne w Jasieńcu, otwarcie izby pamięci w Dniu Niepodległości i spotkanie z ks. Czesławem Sadłowskim.

   

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Zbroszy Dużej

  Tytuł: Pracuj z nami cz. II

  Realizacja: 2014.07.01 – 2014.11.01

  Dotacja: 4.000 zł

  Koordynacja: Paździerski Adrian, Radzimirski Łukasz, Paździerska Renata

  Organizatorzy projektu, chcą działać i pracować społecznie na rzecz dobra wspólnego jakim jest remiza w Zbroszy, bo traktują wspólną pracę jako sposób na zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami. Główne działania związane są z pracami remontowymi elewacji budynku osp oraz podsumowującym i świętującym wspólną pracę piknikiem. Dzięki realizacji projektu szczególnie ma być zaktywizowana młodzież, w celu zwiększenia tożsamości z jednostką OSP.

   

  • Samorząd Uczniowski przy ZSP Jasieniec

  Tytuł: Smak świątecznej tradycji

  Realizacja: 2014.10.01 – 2015.01.31

  Dotacja: 2.725 zł

  Koordynacja: Anna Ługowska, Aneta Smętek

  W ramach projektu planowane jest zorganizowanie serii warsztatów kulinarnych, wieńczących się wspólną Wigilia Bożego Narodzenia. Za dobro wspólne organizatorzy obrali wzmocnienie tradycji lokalnej poprzez odwołanie się do tradycji kulturowej Bożego Narodzenia. Aktywizacja uczestników odbędzie się poprzez kreatywne warsztaty kulinarno – artystyczne i wspólną imprezę.

   

  1. Ogólnopolscy Organizatorzy:
   • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
   • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

   

  1. Lokalny Organizator:
   • Ośrodek „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

   

  1. Lokalni Partnerzy Samorządowi:
   • Gmina Chynów
   • Gmina Goszczyn
   • Gmina Jasieniec
   • Miasto i Gmina Warka
   • Powiat Grójecki
   • Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej” w Warce

   03 - Partnerzy Samorzadowi - Wszyscy

  1. Lokalni Biznesowi Partnerzy Strategiczni:
   • TRANS-MED – Dariusz Witkowski (gmina Warka)
   • PRZYBYSZEWSKI – Maszyny i Narzędzia do Sadu i Ogrodu – Konary (gmina Warka)
   • PRIMA Sp. z o.o. (gmina Warka)
   • BIOWET DRWALEW S.A. (gmina Chynów)

  04 - Biznesowy Partner Strategiczny - Wszyscy

  1. Lokalni Biznesowi Partnerzy:
   • ABAKUS Kancelaria Podatkowa – Zofia Rachubińska (gmina Jasieniec)
   • KULCZ SERWIS – Marcin Łoski (gmina Grójec)
   • ŁAZUCCY Gospodarstwo Szkółkarskie (gmina Jasieniec)
   • AUTO-KURS Transport i Szkolenie – Andrzej Majewski (gmina Warka)
   • TAX SERWICE s.c. Kancelaria Podatkowa – Marta Cytryńska (gmina Grójec)

  05 - Biznesowi Partnerzy - Wszyscy

  1. Lokalni Biznesowi Sponsorzy:
   • FABRYKA REKLAM (gmina Grójec)
   • ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO (gmina Warka)
   • CZECHYRA CZESŁAW Poseł na Sejm RP
   • OPTIMA Marcin Majewski (gmina Warka)
   • FreshMAZOVIA.COM Usługi doradcze dla rolnictwa – Maciej Majewski (gmina Warka)
   • NEW SEED Agencja Reklamowa – Przemysław Pakulski (gmina Warka)

  06 - Biznesowy Sponsor - Wszyscy

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE