Kolejna prestiżowa nagroda dla ZUK Sp. z o.o.

Kolejna prestiżowa nagroda dla ZUK Sp. z o.o.

Przypomnijmy, Burmistrz Warki Dariusz Gizka jako Zgromadzenie Wspólników zastał Spółkę z dużym deficytem finansowym. Pojawiły się problemy z płynnością finansową firmy. Burmistrz podjął natychmiastowe decyzje. Powołał nową Radę Nadzorczą ZUK, zatrudnił Prezesa Romana Korczaka, z którym uzgodnił szereg działań naprawczych. Podjęte decyzje zaczęły przynosić wymierne efekty.

Dziś z satysfakcją możemy poinformować o przyznaniu kolejnych wyróżnień naszej firmie. Otrzymywane  nagrody i uznanie wyrażane naszej  Spółce zaczęły być normą. Te kolejne wymierne korzyści są efektem wprowadzenia wspomnianego procesu naprawczego.

Po raz kolejny nagrodzono warecki  ZUK Sp. z o.o. za profesjonalizm, innowacyjność  i skuteczność w pozyskiwaniu środków na inwestycje służące mieszkańcom naszego miasta i gminy.  W ogłoszonym w miesiącu lutym 2014 roku przez Mazowiecką Agencję Energetyczną konkursie na najlepsze rozwiązania energetyczne na Mazowszu   – ZUK Sp. z o.o. zdobył tytuł Laureata. Była to pierwsza  nagroda w  kategorii  ,, Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych„.

21 października 2014 r Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Roman Korczak  podczas uroczystej Gali laureatów w warszawskim hotelu Sound Garden odebrał z rąk V-ce Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa i Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego kolejne wyróżnienie o zasięgu ogólnopolskim w kategorii  ,,Za innowacyjność rozwiązań energetycznych w ramach przebudowy kotłowni i sieci ciepłowniczej na Osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce oraz za realizację pierwszej na Mazowszu inwestycji sfinansowanej ze środków Inicjatywy JESSICA”.

W uroczystości uczestniczyli , przedstawiciele władz wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, przedsiębiorców oraz przedstawicieli miast z całej Polski, których projekty są realizowane przy wsparciu tego instrumentu finansowego.

Warecka Spółka ZUK zdobyła uznanie dla swojego miejskiego projektu przedsięwzięcia komunalnego i znalazła się wśród nagrodzonych projektów inwestycji w kraju.

Podstawowym celem projektu zrealizowanego  w Warce jest unowocześnienie istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, zagwarantowanie odbiorcom niezakłóconych dostaw ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej.

Wyróżnienia i nagrody które już posiada na swoim koncie warecki ZUK Sp. z o.o. potwierdzają wielki wysiłek związany z  wydobyciem z zapaści finansowej spółki komunalnej oraz przeprowadzonymi  koniecznymi zmianami restrukturyzacyjnymi .

Komentując  na gorąco wyróżnienie  Prezes Roman Korczak stwierdził bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia –ponieważ  po raz kolejny zauważono skuteczność Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i doceniono Spółkę za innowacyjność rozwiązań oraz skuteczność w pozyskaniu funduszy   przy wsparciu inicjatywy JESSICA ( fundusze europejskie ).  Wreszcie ta nagroda  jest dowodem uznania bardzo renomowanej instytucji, jaką jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sukcesy Spółki  wyznaczają kierunki oczekiwanych  działań gospodarczych    i  zaowocują   podjęciem następnych odważnych  projektów  inwestycyjnych, – już w roku 2015 i w latach następnych.

ZUK Nagroda 01 ZUK Nagroda 02 ZUK Nagroda 03

Udostępnij:
← "Bajkowy Statek" oficjalnie zacumował w Warce Inwestycje w gminie Warka zrealizowane w latach 2011-2014 →

Dodaj komentarz