Więcej
  Strona głównaKulturaGrupy seniorskie górą!

  Grupy seniorskie górą!

  Aż 8 grup seniorskich, w tym 4 z gminy Warka będzie realizowało swoje pierwsze małe projekty aktywizujące. Wydarzy się to dzięki pozyskanym przez liderów tych grup dotacjom. Dofinansowanie otrzymają od Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w ramach projektu „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów”. Każda grupa otrzyma ok. 1300zł na realizację działań, które sama dokładnie zaplanowała w ramach szkoleń. Projekty będą realizowane przez grupy seniorskie z: Michalczewa, Piaseczna, dwie z Warki, Krobowa, Belska Dużego, Drwalewa oraz Chynowa.

  Realizacja projektów odbywa się w ramach tzw. „Inicjatywy Seniorskiej 2014”. To pierwsza edycja funduszu grantowego dedykowanego tylko do grup seniorskich takie jak kluby seniora, emeryta, Uniwersytety Trzeciego Wieku z terenu powiatu grójeckiego. Gratulujemy seniorom sprostania wyzwaniu jakim było zaangażowanie seniorów z lokalnej społeczności, zaplanowanie projektu i napisanie wniosku. Jak się do tego zabrać uczyło się 16 seniorek w ramach Akademii Lidera Seniora tj. kilkudniowych szkoleń, organizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., które odbyły się w październiku.

  Dotacje otrzymują:

  1. Aktywni Seniorzy Piaseczno na projekt „A w Piasecznie się zaczyna”, w którym seniorzy przekazują tradycje andrzejkowe najmłodszemu pokoleniu i budują współpracę między pokoleniową,
  2. Klub seniora „Młodzi Duchem” z Michalczewa na projekt „Smakuj i dekoruj z nami”, obejmujący warsztaty kulinarne z dziećmi oraz tworzenia stroików świątecznych, które trafią do samotnych osób starszych,
  3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce na projekt „Wygodna ekologia”, w którym seniorzy własnoręcznie na warsztatach wykonają razem z dziećmi ekologiczne torby własnego pomysłu,
  4. Klub Złotego Wieku w Warce na projekt „I choć minęło tyle lat”, w którym członkowie klubu wykonają niecodzienny album tj. zawierający zdjęcia i opisy samych członków oraz płytę z nagranymi ulubionymi utworami z młodości bohaterów albumu,
  5. Klub Emeryta Pełnia Życia z Chynowa na projekt „Co nam w duszy gra”, w którym seniorki angażują poprzez wspólne śpiewanie,
  6. Klub seniora w Belsku Dużym na projekt „Senior wdzięczny, senior pracowity, senior otwarty na nowe”, w którym członkowie klubu zorganizują warsztaty decoupage,
  7. Grupa seniorów z Krobowa na projekt „Dodaj zdrowia do lat seniorom z Krobowa”, w którym seniorzy zaczną przygodę z nording walking,
  8. Klub seniorski „Niepokorni” z Drwalewa na projekt „„Zero smutku, samotności! Mnóstwo ciepła, życzliwości!” w którym seniorki zorganizują spotkanie andrzejkowe oraz stworzą stroiki dla starszych samotnych osób z Drwalewa.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. realizuje projekt „Centrum Aktywności Lokalnej Seniorów” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2010.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE