Więcej

  70.000 na jabłkową Warkę

  W siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) 13 września odbyło się uroczyste przyznanie dotacji w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Wśród 8 wyróżnionych partnerstw jest grupa z Warki. Certyfikat przyznający dotację wysokości 70.000 zł na projekt „Owoc naszej pasji” z rąk Dyrektora Przedstawicielstwa PAFW w Polsce Grzegorza Jędrysa, Dyrektor Programowej PAFW Joanny Lempart-Winnickiej oraz Prezesa Akademii Rozwoju Filantropii Pawła Łukasiaka odebrali przedstawiciele wareckiego partnerstwa: Małgorzata Dąbrowska, Lidia Grzegorek i Andrzej Zaręba.

  Grupę inicjatywną, która przygotowała projekt i przeszła 2 etapy konkursu stanowią organizacje i osoby, które mają już za sobą projekty finansowane przez PAFW: lider Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE (Dorota Lenarczyk i Andrzej Zaręba – oboje również program LIDERZY PAFW) oraz partnerzy: PSP Konary (Lidia Grzegorek – program PROJEKTOR), Monika Górniewicz i Małgorzata Dąbrowska (obie program LIDERZY PAFW).

  Celem projektu „Owoc naszej pasji” jest uczynienie, poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności  –  z dobra wspólnego jakim jest JABŁKO w Gminie Warka – symbolu regionu ziemi wareckiej, znaku szczególnego, z którym każdy mieszkaniec Warki będzie mógł się identyfikować i być z niego dumny. Tak jak mieszkańcy Nowego Jorku dumni są ze swojego symbolu jakim jest jabłko tak i mieszkańcy Warki mogą z tego owocu uczynić symbol szczególny.

  Wśród najważniejszych działań zaplanowanych na rok 2017 w ramach projektu są:

  • JABŁKO W MIEŚCIE: jabłko w przestrzeni i zieleni miejskiej (n.in. murale na przystankach dojazdowych do Warki, banery „Pociąg do jabłka” przy stacji PKP, duże jabłka wmontowane w przestrzeń, motywy jabłkowe na tablicach, dywan kwiatowy);
  • WOLNY RYNEK: na rynku zainstalowana zostanie SKRZYNKA KONTAKTOWA jako scena, centrum informacji i zaplecze sadu (w skrzynio-paletach mieszkańcy posadzą drzewka owocowe), w sadzie tym będzie można odpocząć pod „jabłkowymi” parasolami na eko-meblach;
  • SZLAK OWOCOWY: spięcie istniejącej infrastruktury w postaci już działających, lub też powstających ośrodków w jeden spójny zespół tematycznie związany z jabłkiem – na trasie m.in. Szkółka Owocowa w Bończy, Skrzynka Kontaktowa, quest jabłkowy, Laboratorium Owocowe w PSP Konary, Małe Muzeum Maszyn Sadowniczych w Grażynie, w ramach działań zaplanowano wsparcie kompetencyjnie (szkolenie dla animatorów) oraz promocyjne (informatorium turystyczne w postaci 8 tablic na rynku – historia sadownictwa, opis elementów szlaku, informacje turystyczne, o jabłkach i  warka.pl)
  • JABŁKOFEST: impreza plenerowa podsumowująca projekt: w aranżacji jabłkowej, z finalizacją konkursów jabłkowych, z racji nawiązania do lokalnych tradycji i historii wydarzenie będzie zorganizowane na ludowa nutę z udziałem muzyków, warsztaty laboratorium owocowego.

  Zapraszamy do udziału w zaplanowanych działaniach. Zapraszamy potencjalnych Partnerów, którzy mogliby włączyć się w budowanie jabłkowej WARKI!

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE