Więcej
  Strona głównaInstytucjeUdany rok 2016 w Gminie Warka... Infrastruktura Drogowa

  Udany rok 2016 w Gminie Warka… Infrastruktura Drogowa

  Koniec roku to czas bilansów, podsumowań i planów na kolejne 12 miesięcy. Rok 2016 to niezwykle udany czas dla gminy Warka. Kolejne inwestycje i sprawny rozwój zauważalne są nie tylko na głównych ulicach miasta ale także we wszystkich wsiach. Nadchodzący 2017 rok, to dla Warki czas kolejnych wyzwań, realizacji zamierzonych celów, czas tworzenia nowych planów dla dalszego rozwoju miasta. Na lepsze zmienia się infrastruktura drogowa, komunalna, oświatowa i społeczna, mieszkańcy czują się coraz bezpieczniej. Odbywają się coraz ciekawsze wydarzenia kulturalne i sportowe dla każdej grupy wiekowej. Nasze miasto pięknieje i staje się coraz bardziej atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Polski. Przyciąga zwiedzających i stwarza możliwość atrakcyjnego wypoczynku mieszkańców, dzięki nowopowstałym turystycznym traktom. Rok 2016 kończy się dla gminy Warka sukcesem i perspektywą dalszego dynamicznego rozwoju.

  Podsumowanie działań samorządu miasta i gminy Warka w roku 2016… INWESTYCJE DROGOWE!

  Gmina Warka ciągle się zmienia – to efekt skutecznych i zrównoważonych działań samorządu, który systematycznie realizuje inwestycje infrastrukturalne i przygotowuje dokumentację do kolejnych projektów. W sumie na inwestycje, poprawiające standard życia mieszkańców, zapewniających bezpieczeństwo i poprawiających wizerunek Warki, w 2016 roku wydano około 15 milionów złotych. Władze samorządowe dbają również rozwój kapitału społecznego.

   

  INFRASTRUKTURA DROGOWA

  1. Przebudowa drogi 731 Warka – Białobrzegi (ul. Bielańska, ul. Batalionów Chłopskich)

  Największa inwestycja drogowa zrealizowana na terenie gminy Warka. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przeznaczył w budżecie na rok 2016 10 mln zł na realizację tej inwestycji. Samorząd Gminy Warka sfinansował dokumentację projektową, koszty podziałów geodezyjnych i wykup nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Na całym odcinku inwestycji (ok. 3,5 km) powstał ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3m, chodnik o szerokości 1,5m na odcinku od ul. Reymonta, położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, wybudowano kanalizację deszczową, wyremontowano przepusty drogowe i zbudowano nowe wjazdy do posesji, powiększono i utwardzono kostką istniejące zatoki autobusowe, jezdnia została ograniczona krawężnikami.

  2. Rozbudowa ul. Cmentarnej wraz z budową łącznika od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego

  Rozbudowano nawierzchnię jezdni (wzmocnienie i poszerzenie), wybudowano chodniki i ciąg pieszo rowerowy, zjazdy, kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne (LED) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na „łączniku” wykonano osadniki i separatory, przepust wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi i umocnieniem wylotów kamieniem polnym.

  Koszt – 820.496,67 zł (50% dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej)

  Uroczystego przecięcia wstęgi 8 listopada dokonali: Zastępca Wojewody Mazowieckiego Artur Standowicz, Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Inspektor Nadzoru Andrzej Kret, Wykonawca inwestycji firma PRID Dariusz Kulkowski, Dziekan dekanatu wareckiego ks. proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Warce Stanisław Dobkowski oraz
  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Warce Szymon Cieślak.

  3. Modernizacja ulic: Kusocińskiego, Chylińskiego, fragment ul. Gajewskiego i Parkowej oraz kanalizacja deszczowa do ul. Dominikańskiej

  Wykonano budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę ścieżek pieszo-rowerowych i chodników z kostki betonowej w ulicach: Ojca Rafała Chylińskiego, Janusza Kusocińskiego i odcinku ulicy Aleksandra Gajewskiego. Wykonano budowę ścieżki pieszo-rowerowej we fragmencie ulicy Parkowej.

  Koszt całej inwestycji – 992.830,36 zł

  4. Remont ulicy Myśliwskiej

  Modernizacja objęła wymianę krawężników, budowę chodnika oraz ułożenie warstwy bitumicznej na całej długości.

  Koszt – 294.844,79 zł

   

  5. Modernizacja ul. Paska i ul. Kmicica

  Wykonano podbudowę kruszywem oraz nawierzchnię z destruktu asfaltowego na łącznym odcinku ok. 400 mb.

  Koszt – 37.956,84 zł

  6. Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej

  Zadanie zostało zrealizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dzięki dobrej współpracy z samorządem Warki. Gmina Warka wykonała dokumentację techniczną inwestycji. Wykonano 420 mb chodnika.

  Koszt – 299.050,76 zł (udział Gminy Warka 24.000 zł)

  7. Budowa chodnika w ciągu ulic Pułaskiego i Turystycznej

  Wykonano 230 mb od ul. Ledóchowskiego w kierunku Starej Warki oraz 2×280 mb w kierunku Muzeum im. Pułaskiego. Zadanie wykonane ze środków prywatnego partnera (Warwin S.A.) oraz środków samorządowych na remonty dróg.

  8. Przebudowa drogi powiatowej Klonowa Wola – Stara Warka

  Przebudowa odcinka drogi powiatowej na odcinku około 1500m.

  Koszt – ok. 350.000,00 zł (powiat 150.000 zł, gmina 150.000 zł, mieszkańcy 50.000 zł).

  9. Remont drogi Stara Warka – Józefów

  Modernizacja drogi na odcinku 250 mb (mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym).

  Koszt – 50.545,22 zł

  10. Remont drogi Sołectwo Winiary, ul. Turystyczna

  Modernizacja drogi na odcinku 573 mb (wykonanie podbudowy kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym).

  Koszt – 89.225,58 zł

  11. Remont drogi gminnej we wsi Niwy Ostrołęckie – etap 1

  Remont drogi na odcinku 630 mb. (mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz wykonanie warstwy z destruktu).

  Koszt – 67.509,17 zł

  12. Remont drogi gminnej we wsi Klonowa Wola – etap 1

  Remont drogi na odcinku ok. 680 mb. (mechaniczne profilowanie zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz wykonanie warstwy z destruktu).

  Koszt – 69.917,97 zł

  13. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem, kruszonym betonem i żwirem

  Ilość kruszywa – ponad 5.000 ton
  Ilość kruszonego betonu – ponad 5.000 ton
  Ilość żwiru – ponad 110 ton

  Ogólna wartość – ok. 600.000,00 zł

  14. Remont drogi gminnej we wsi Przylot

  Remont drogi na odcinku ponad 600 mb. wykonany wspólnie z mieszkańcami.

  Koszt – ok. 50.000 zł

  15. Remont drogi gminnej we wsi Budy Opożdżewskie

  Remont drogi na odcinku 1100 mb, przy znaczącym wsparciu finansowym mieszkańców, ze względu na warunki pogodowe będzie zrealizowany w przyszłym roku.

  Koszt – 153.909,90 zł

  16. Remont nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warki

  Zgodnie z porozumieniem z Powiatem wykonano remonty za kwotę 80.789,54 zł.

  17. Remonty ulic gminnych asfaltowych na terenie miasta i gminy

  Wykonano remonty cząstkowe ulic gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy kosztem 230.281,44 zł.

   

  Niebawem inne inwestycje zrealizowane w roku 2016!

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE