Więcej
  Strona głównaInstytucjeUdany rok 2016 w Gminie Warka... Bezpieczeństwo, Ochrona Środowiska i Sukcesy...

  Udany rok 2016 w Gminie Warka… Bezpieczeństwo, Ochrona Środowiska i Sukcesy…

  27 stycznia zaprezentowaliśmy Państwu inwestycje drogowe zrealizowane w gminie Warka w Roku 2016 (kliknij tutaj) a 29 stycznia inwestycje komunalne, sportowe i oświatowe (kliknij tutaj). Dzisiaj czas na działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną środowiska oraz osiągniętymi nagrodami i wyróżnieniami.

   

  BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

  1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie

  Wymieniono stare lampy żarowe, rtęciowe i sodowe na nowe typu LED firmy PHILIPS w ilości 2.778 szt.

  Koszt – 2.553.468,93 zł

  2. Wykonanie oświetlenia ulicznego

  Wykonano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Grażyna, Michalczew, Nowa Wieś, Gośniewice, Dębnowola, Piaseczno, Magierowa Wola.

  Koszt – ponad 75.000 zł

  3. Zakup nowej karetki dla SPZOZ w Warce

  W kwietniu tego roku udało się zakupić nowy pojazd marki Volkswagen Caddy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce. Nowy ambulans zastąpił w codziennej pracy starą i wysłużoną karetkę. Dzięki jego nowoczesnemu wyposażeniu znacznie poprawi się standard świadczonych usług medycznych dla najbardziej potrzebujących chorych.

  Dotacja Gminy – 40.000 zł

  4. Remont pomieszczeń w SPZOZ w Warce

  W grudniu 2016 r., rozpoczął się remont i przebudowa gabinetów i wewnętrznych przestrzeni budynków SPZOZ w Warce. Prace potrwają do końca marca 2018 r. Zakres prac remontowych obejmuje: wymianę instalacji sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznych, prace budowlano – remontowe.

  Koszt – 1.934.537,55 zł

  5. Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-operacyjnego dla OSP Warka

  Gmina Warka dokonała zakupu nowego samochodu dla OSP w Warce – lekkiego typu, pick-up z napędem 4X4, marki Ford Ranger. Przeznaczony jest on do udziału w akcjach ratowniczych polegających m.in. na holowaniu łodzi z silnikiem zaburtowym do działania w czasie powodzi, posiada wyciągarkę elektryczną i mocowanie do sań lodowych.

  150.000,00 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW 37.500,00 zł )

  6. Przekazanie auta do OSP Laski

  Zakup nowego samochodu dla OSP Warka spowodował przekazanie dotychczas używanego w Warce auta marki Lublin do jednostki OSP Laski.

  7. Utrzymanie gotowości bojowej OSP

  Samorząd Warki wspiera 12 jednostek OSP działających na terenie gminy. Celem utrzymania jest gotowość bojowa.

  Koszt całkowity utrzymania 12 jednostek – 1.081.260,00 zł

   

  OCHRONA ŚRODOWISKA

  8. Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce

  W ramach RPOWM 2014-2020 Gmina Warka otrzymała dofinansowanie unijne na projekt „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”. Powstanie m.in. ścieżka nad Pilicą (ok. 1 km), altana edukacyjna, pomosty, tablice o gatunkach chronionych, zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Projekt zakłada ochronę cennych przyrodniczo terenów obszaru „NATURA 2000” w Warce poprzez uporządkowanie ruchu i ograniczenie go do wytyczonego szlaku.

  Wartość – 957.208,00 zł (w tym dotacja 700.875,00 zł)

  9. Odbiór eternitu z terenu Miasta i Gminy

  Odebrano wyroby zawierające azbest z posesji położonych w Warce, a także z Michalczewa, Michałowa Dolnego, Michałowa Górnego, Gośniewic, Starej Warki, Pilicy, Magierowej Woli, Nowej Wsi, Palczewa Parceli, Klonowej Woli, Gucina, Grzegorzewic, Lechanic, Ostrołęki, Palczewa, Ostrówka, Krześniakowa oraz Woli Palczewskiej. W sumie odebrano – 8.174 m2 eternitu.

  39.595,67 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW 33.656,31 zł i wkład mieszkańców 15%)

   

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  10. Mazowiecka Gmina Roku 2016

  W minionym roku za skuteczne działania i wyniki pracy Gmina Warka została uhonorowana tytułem Mazowiecka Gmina Roku 2016 w Ogólnopolskim Plebiscycie Orły
  Polskiego Samorządu. Statuetkę i Dyplom w imieniu samorządu wareckiego odebrała Zastępca Burmistrza Warki Teresa Knyzio, na Wielkiej Gali „SYLWETKI I MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI 2016”, która odbyła się 30 września w Warszawie. Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu – nagroda Plebiscytu, będąca potwierdzeniem sukcesu, jest zarazem inspiracją i wzorem dla innych. Gmina Warka należy do gmin liderów województwa mazowieckiego podnoszących standard życia mieszkańców oraz wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami. Takie wyróżnienie sprzyja umacnianiu pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjności oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju dla społeczności lokalnej.

  11. Urząd Miejski – Miejsce Przyjazne Seniorom

  Urząd Miejski w Warce otrzymał 25 listopada podczas Gali Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Na terenie gminy Warka aktywizują się i coraz prężniej działają liczne kluby seniorskie. W 2 grupach w Warce, w Ostrołęce, Bończy, Piasecznie, Michałowie Górnym oraz Michalczewie aktywnie działa już ponad 200 seniorów.

  12. Wystawa o Warce najlepsza na Mazowszu

  Wystawa „Warka – miasto dotknięte historią” która powstała w 2015 roku w Muzeum im. K. Pułaskiego i była współfinansowana przez samorząd Warki zdobyła I miejsce w X edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.

  Dofinansowanie Gminy Warka – 270.000,00 zł

  13. Tytuł Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego A.D. 2017

  Drużyna reprezentująca Warkę, składająca się z przedstawicieli kilku instytucji samorządowych zwyciężyła, ex aequo z drużyną Zwolenia, cykl 7 Turniejów na Szlaku Książąt Mazowieckich, w tym w Warce 20 sierpnia.

   

  To było dobry rok w gminie Warka.

  W podsumowaniu nie wspomniano o wielu działaniach kulturalno-sportowych realizowanych przez jednostki samorządowe ale i licznie działające organizacje pozarządowe…

  Kolejne podsumowanie roczne… za rok 😉

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE