Więcej
  Strona głównaOrganizacjeAktywna W.A.R.K.A. 2016

  Aktywna W.A.R.K.A. 2016

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. to organizacja pozarządowa, która działa od 13 lat w Warce. Rok 2016 był dla niej wyjątkowy – zarówno pod względem liczby działań, liczby odbiorców jak i zasięgu współpracy. Organizacja trzyma się wyznaczonego kierunku jakim jest aktywizowanie lokalnej społeczności i promowanie regionu. Wartości którymi kieruje się stowarzyszenie szczególnie mają swoje odzwierciedlenie w sztandarowym projekcie pt. „Jabłkowa Warka” który ruszył pod koniec 2016 roku – który zaangażował już prawie 50 Partnerów i zgromadził kilka tysięcy mieszkańców Warki.

   

   

  Przedstawiamy działania realizowane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w 2016 roku:

  Działaj Lokalnie – w 2016 roku odbyła się już 11sta edycja Lokalnego Konkursu Grantowego, w którym wybierane i realizowane są projekty, pobudzające do działania i współpracy małe miejscowości i lokalne społeczności. W konkursie dotację otrzymało 18 projektów, w tym 5 z gminy Warka, na kwotę 20 tys. (łączna wartość dotacji – ponad 70 tys.). Wśród dofinansowanych inicjatyw były realizowane przez: Stowarzyszenie ANIMATOR, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Grupę Michałowskie Poziomki, Stowarzyszenie TĘCZA, Stowarzyszenie Kultywator z Bończy. Mieszkańcy aktywizowali się m.in. poprzez wspólną pracę i zabawę np. przy warsztatach kulinarnych, przygotowanie strefy odpoczynku, prace porządkowe i remontowe przy świetlicy, integrację z osobami niepełnosprawnymi, czy stworzenie jabłkowego placu zabaw. Projekt dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gminy Warka i lokalnych przedsiębiorców.

  Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A. – W czerwcu zakończyła się 5, a jesienią 2016 roku rozpoczęła 6. edycja Lokalnego Funduszu Stypendialnego. 23 uczniów wareckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymało stypendium w wysokości 1500 zł rocznie. Pieniądze trafiły do tych potrzebujących, którzy wykazali się dobrymi ocenami lub pasjami oraz zaangażowaniem społecznym. Młodzież LFS nie tylko bierze, ale i daje. Młodzi angażowali się w wolontariat oraz zbierali środki na przyszłą edycję programu – wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i solidarność z kolejnymi stypendystami. Zrealizowane w 2016 roku tj. Zbiórka Mikołajkowa oraz zbiórka przy pakowaniu zakupów w Lewiatanie zasiliła konto LFS  o ponad 5 tys. zł. Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A. realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Fundacji Stefana Batorego i Gminy Warka.

  Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego – od czerwca do grudnia trwał projekt, który poprzez wsparcie grup senioralnych pomagał seniorom wyjść z domu, bycie potrzebnym i nadal aktywnym członkiem społeczności lokalnej. Wzięło w nim udział łącznie 14 grup takich jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, koła i kluby seniorów oraz emerytów, w tym aż 7 z gminy Warka. W ramach działań prawie 350 seniorów mogło świętować swoją aktywność podczas SENIORADY w Warce. Grupy senioralne stały się identyfikowalne przez zaprojektowane logotypy oraz koszulki klubowe. Liderzy grup senioralnych uczyli się przywództwa, współpracy w ramach Zjazdów dla Sieci Aktywnych Seniorów (prawie 30 liderów grup senioralnych). Dzięki inicjatywie Sieci Aktywnych Seniorów uruchomiono Akcję pt. Miejsce Przyjazne Seniorom w ramach której uhonorowano 24 miejsca, które troszczą się wyjątkowo o osoby starsze. W oddolnych działaniach zaplanowanych przez grupy – spotkaniach, warsztatach, imprezach wzięło udział ok. 400 seniorów. W ramach Konkursu „Nasze Przyjazne Miejsce” 5 grup mogło doposażyć swoje miejsce spotkań np. przez zakup nagrzewnicy, oświetlenia, krzeseł i stołów. Projekt był dofinansowany ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, przy wsparciu z Gmin: Warka, Chynów, Grójec, Jasieniec, Belsk Duży i Błędów.

  Sieć Organizacji Pozarządowych Powiatu Grójeckiego. Od sierpnia do grudnia społecznicy z powiatu grójeckiego mieli okazję do integracji, wymiany doświadczeń oraz zdobywania kompetencji. Wzięli oni udział w 4 szkoleniach, podczas których uczyli się jak planować projekty w partnerstwie, jak mówić o działaniach społecznych czy przeprowadzać ewaluację projektu. Dzięki projektowi ok. 20 organizacji pozarządowych zawiązało sieć współpracy aby poprzez naukę w działaniu, podjąć się razem planowania i  realizacji „Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego”. Wydarzenie, które zgromadziło ponad 150 osób było okazją do prezentacji działalności społecznej ale i wspólnej zabawy społeczników. Partnerem projektu był Powiat Grójecki. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

   

  Festiwal Absurdu. Były to działania w okresie letnim, które wzbogaciły ofertę spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież w gminie Warka. Twórcy projektu określili projekt jako rodzaj „kulturalnej zupy” gdzie wysoka sztuka mieszała się z alternatywą, prześmiewczą formą teatru, malarstwa czy lokalnych historycznych wydarzeń. Dlatego wśród działań znalazły się takie wydarzenia jak: „Rekonstrukcja Bitwy pod Warką”, „Ministerstwo Dziwnych Kroków”, „Kultura wychodzi na zewnątrz”, „Społeczne malowanie z Jackson Pollock’iem”. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Gminną Instytucją Kultury „Dworek na Długiej” z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

   

   

  Wyciągamy Trojdena. Okres realizacji od września do grudnia. Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom Warki i turystom historii związanej z postaciami Książąt Mazowieckich. W ramach projektu powstał quest Książę Mazowiecki Trojden I, utworzone zostały 3 skrzynki geocachingowe ze skarbami, powstał mural historyczny. Przy okazji istniejących już atrakcji turystycznych i zwiększonego przy tych atrakcjach ruchu projekt miał na celu „wyciągnąć i pokazać Książąt Mazowieckich” i z czasem dołączyć ich do głównych atrakcji Warki. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminną Instytucją Kultury „Dworek na Długiej” oraz lokalnymi Partnerami (Muzeum im. K. Pułaskiego, PTTK i CeSiR), przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

   

  Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji. Z końcem roku ruszył projekt Partnerski którego celem jest  uczynienie, poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności  –  z dobra wspólnego jakim jest JABŁKO w Gminie Warka – symbolu regionu ziemi wareckiej. W ramach projektu odbyła się już Zimowa Odmiana wareckiego rynku – rodzinne wydarzenie inspirowane jabłkiem, którego śladem na rynku są drzewka udekorowane jabłkami przez lokalne grupy oraz iluminacja jabłkowa. Rozpoczęły się również prace nad Szlakiem Jabłkowym. Istotną wartością projektu jest udział lokalnej społeczności, a tego wyrazem jest zaangażowanie w podejmowane dotychczas działania prawie 50 partnerów – instytucji, firm, organizacji i grup aktywnych z Gminy Warka. Projekt pozyskał dofinansowanie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Inicjatorami projektu wraz ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. są: Stowarzyszenie Kultywator z Bończy, Stowarzyszenie Animator z Lasek, Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach. Głównymi partnerami są także Dworek na Długiej i Urząd Miejski w Warce.

  Jeśli uważacie Państwo, że działania inicjowane czy realizowane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. są wartościowe i warto je wesprzeć to zachęcamy do przekazania 1% podatku tej Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS 0000160318. Dziękujemy w imieniu setek, a nawet tysięcy odbiorców różnorodnych działań.

  Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE