Warecki PTTK ma nowe władze!

Warecki PTTK ma nowe władze!

11 marca 2017r w gościnnych progach Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbyły się uroczystości XXV Zjazdu Zarządu Oddziału im. Wiktora Krawczyka w Warce. Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru organizacji oraz serdecznym powitaniem wszystkich zaproszonych gości. Przybyli: Andrzej Gordon- wiceprezes ZG PTTK, członek honorowy PTTK, Włodzimierz Majdewicz – wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń, członek honorowy PTTK, Natalia Wojtyra – sekretarz Mazowieckiego Forum Oddziałów, Mirosław Mazur- wiceprezes Zarządu  Mazowieckiego Forum Oddziałów, Anna Kirchner- członek honorowy Sądu Koleżeńskiego, wiceprezes ZO PTTK Siedlce, Bogdan Komorowski- członek Komisji Rewizyjnej ZG PTTK, członkowie naszego oddziału, współpracownicy i przyjaciele.

Po dokonaniu wyboru prezydium obrad, Marzena Jankowska, przewodnicząca zjazdu, zarządziła powołanie Komisji Mandatowej i Wyborczej oraz zatwierdzenie prawomocności Zjazdu. Prezes Oddziału PTTK, Andrzej Jasiński, wygłosił sprawozdanie z pracy zarządu. Powiedział o ogromnej aktywności turystycznej, realizacji rajdów ujętych w kanonie, propozycjach skierowanych do turystów różnych grup wiekowych i o różnych potrzebach. Szczególną uwagę zwrócił na ogromne zainteresowanie jedno i dwudniowymi wycieczkami dla dorosłych członków i przyjaciół organizacji. Swoje wystąpienie zakończył przedstawiając rozliczenie finansowe za okres ostatniej kadencji w latach 2013-2017. Przewodniczące Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przedstawiły sprawozdanie z działalności. Jednogłośnie podjęta została uchwała o nadanie godności Członka Honorowego PTTK dla ustępującego prezesa Andrzeja Jasińskiego. Jest to człowiek wielce zasłużony dla wareckiego oddziału i społeczności naszego miasta. Przez 24 lata pełnił funkcję prezesa. Zawsze pozytywnie nastawiony do pracy i wszystkich współpracowników. Cechujący się pracowitością, ogromną tolerancją, chęcią do rozmów i dyskusji. Swoją osobą przyciągał do naszego oddziału wielu sympatyków. Jesteśmy dumni, że prze wiele lat mięliśmy okazję współpracować z tak wspaniałym człowiekiem. Liczymy, że pozostanie dla nas źródłem informacji i uczestnikiem naszych turystycznych imprez.

W trakcie wolnej dyskusji dotyczącej sprawozdania z działań programowych, zarząd usłyszał wiele słów uznania. Po podjęciu uchwały w sprawie absolutorium dla odchodzącego zarządu powołano Komisję Skrutacyjną i przystąpiono do wyboru nowych władz Oddziału. Prezesem nowej kadencji została Marzena Jankowska, wiceprezesami: Mariola Bienias i Jarosław Górski. Komisja Uchwał i Wniosków zapoznała zarząd z wnioskami do pracy w latach 2017-2021.

Uroczystość przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze. W przerwie, w trakcie oczekiwania na uroczystości Jubileuszowe 70-lecia Oddziału PTTK im. Wiktora Krawczyka, goście spożyli smaczne ciasta i odbyli rozmowy w kuluarach.

 Zarząd Oddziału PTTK Warka

Udostępnij:
← Marcowe spotkanie Sieci Organizacji Pozarządowych Kino Grójec: Barbie w świecie gier →

Dodaj komentarz