Więcej
  Strona głównaInstytucjeUrząd Miejski w WarceUwaga! Nowy system gospodarki odpadami

  Uwaga! Nowy system gospodarki odpadami

  Burmistrz Warki informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r (Dz. U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008) „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, Gmina Warka zobowiązana jest do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na posesjach niezamieszkałych np. szkoły, sklepy, firmy odpady będą odbierały firmy po podpisaniu indywidualnej umowy na wywóz odpadów.
  Wyłączność na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie całej Gminy Warka będzie posiadała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Ww. firma będzie odbierała z posesji odpady zgromadzone w pojemnikach i w workach foliowych na odpady segregowane. Większe pojemniki będą funkcjonowały tylko w zabudowie wielorodzinnej.
  Podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie deklaracja składana w Urzędzie Miejskim w Warce przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. Za wspólnotę mieszkaniową deklarację złoży zarządca budynku. Właściciel zamieszkałej  nieruchomości będzie decydował, czy odpady na jego posesji będą zbierane w sposób selektywny czy zmieszany.
  Zgodnie z uchwałą Nr Uchwałą Nr XXXIII/229/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi będzie wynosiła 7 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami bez segregacji będzie wynosiła 10 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
  Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację w terminie do 31 marca 2013r. DEKLARACJA DOSTĘPNA JEST NA WWW.WARKA.PL/DEKLARACJASMIECI. W stosunku do osób, które nie złożą deklaracji w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami będzie uiszczana kwartalnie w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Ponieważ nowy system odbierania odpadów będzie obowiązywał od 01.07.2013r. termin uiszczenia pierwszej opłaty upłynie w dniu 15 września 2013r.
  W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji zostanie określona wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do zbierania i przekazywania odpadów segregowanych z korzyścią dla budżetów domowych i środowiska.

  Jednocześnie informujemy, iż dotychczas zawarte umowy na wywóz nieczystości stałych nie wygasną automatycznie i należy je wypowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby po 1 lipca 2013 nie byli Państwo podwójnie obciążani opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Plakat SMIECI

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE