TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA

KLIKNIJ I ZAMÓW
Strona głównaInstytucjeKampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

W sobotę 13 stycznia rozpoczęła się kampania sprawozdawcza Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Warka. Odbycie takich zebrań wynika ze statutu OSP, który zobowiązuje do zebrań raz w roku w pierwszym kwartale.

Podczas spotkań przedstawiane są sprawozdania z działalności ratowniczo-gaśniczej, finansowe, z inwestycji i wydatków oraz z innej działalności w tym kulturalno-sportowej. Do tych sprawozdań ustosunkuje się Komisja Rewizyjna, która stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządu OSP za miniony rok.

Bardzo ważnym punktem jest przedstawienie planu finansowego oraz planu działania na następny rok, który musi być przegłosowany przez członków OSP.

W bieżącym roku kampania rozpoczęła się 13 stycznia w OSP Konary. Na zebranie przybyli: Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Prezes Zarządu Gm. ZOSP RP Marian Górski, Komendant gm. Henryk Fudecki, insp. ds. p-poż. Wojciech Kanarek.

Prezes Artur Batte, Naczelnik Marcin Dubiński oraz skarbnik złożyli sprawozdania. Wynikało z nich, że w roku 2017 wykonano na terenie OSP ogrodzenie panelowe i betonowe, odremontowano i odmalowano bramę rozsuwaną na parking, ułożono kostkę pod garaż blaszany oraz pomiędzy garażem, a ogrodzeniem. Prace te wykonano ze środków Gminy Warka oraz własnych.

Bardzo pozytywne w działalności jest przekazywanie przez druhów środków finansujących za akcje i szkolenia na rzecz OSP. Z tych środków zakupiono ziemię do wyrównania terenu oraz umundurowanie, między innymi: czapki, sznury, pasy, ubrania koszarowe. Komisja pozytywnie oceniła działalność strażaków OSP i zawnioskowała o udzielenie absolutorium, które zostało jednogłośnie przegłosowane. Najważniejszym planem do realizacji w 2018 roku jest remont całego dachu na obiekcie. Będzie to największa inwestycja w OSP na terenie gminy Warka.

W dyskusji głos zabrali Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Prezes Zarządu Gm. ZOSP Marian Górski, Komendant Gm. Henryk Fudecki, insp. ds. p.poż. Wojciech Kanarek. Wszyscy dziękowali za pracę na rzecz bezpieczeństwa rejonu Konary, za pracę na terenie strażnicy, za uczestnictwo w imprezach lokalnych i gminnych.

W bieżącym roku odbędą się zebrania w: OSP Branków (27.01), OSP Opożdżew (2.02.), OSP Michalczewa (3.02), OSP Grzegorzewice (10.02), OSP Nowa Wieśc (16.02), OSP Piaseczno (17.02), OSP Ostrołęka (24.02), OSP Michałów Dolny (3.03), OSP Gąski (10.03), Laski (17.03) i OSP Warka (25.03). Wszystkie zebrania o godz. 17 za wyjątkiem OSP Nowa Wieś (godzina 18) i OSP Warka (godz. 10).

Po odbyciu wszystkich posiedzeń odbędzie się posiedzenie Zarządu Gminnego na którym podsumuje się organizację, przebieg zebrań. Ponadto na łamach Kuriera Wareckiego przedstawimy działalność poszczególnych jednostek za 2017 oraz ważniejszych zadań na rok 2018.

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Warce – Marian Górski

Redakcja Warka24.pl
Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE