Podsumowanie roku sportowego 2017

Podsumowanie roku sportowego 2017

23 lutego w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie, podczas którego Dariusz Gizka – Burmistrz Warki podziękował przedstawicielom klubów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku i wręczył pamiątkowe statuetki.

Na Podsumowanie Roku Sportowego 2017 przybyli reprezentanci Władz Miasta: Dariusz Gizka Burmistrz Warki, Zofia Pawelec – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz Krystyna Kurach – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, a także przedstawiciele klubów działających na terenie miasta i gminy Warka. Głównym celem spotkania było podsumowanie sportowego 2017 roku, przedstawienie planów na najbliższą przyszłość i integracja sportowej społeczności.

Po oficjalnym otwarciu spotkania oddano głos przedstawicielom klubów sportowych. Kolejno referujący prezentowali najważniejsze założenia swojego klubu, przybliżali zgromadzonym specyfikę działania i przedstawili roczne sprawozdanie z działalności w 2017 roku, z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć zespołowych lub indywidualnych. Zaprezentowali się:

  • Klub Kajakowy „Korek: Warka – Jakub Tuszyński
  • Klub Żołnierzy Rezerwy LOK – Tadeusz Orłowski
  • UKS Olimpic Warka –  Piotr Witan, Iwona  Kowalska, Katarzyna Cieplak
  • KS Pułaski Warka – Jarosław Susik
  • WTS Warka – Andrzej Warda
  • KS Warka – Stanisław Sowiński i Kamil Witkowski
  • KS Start Pułaski Warka – Tomasz Grzegorek,  Marcin Banach i Paweł Maciejewski.

Następnie Robert Szczepaniak podsumował działalność Centrum Sportu i Rekreacji w zeszłym roku uwzględniając różne aspekty. M.in. przybliżył aktualną strukturę centrum z której korzystają wszystkie kluby sportowe działające w naszym mieście. Zwrócił uwagę na poczynione inwestycje na stadionie miejskim (remont pomieszczeń) i hali sportowej (wymiana oświetlenia). Mówił o współpracy między CeSiR, a klubami i lokalnym społeczeństwem podczas organizacji różnych przedsięwzięć. Zaprezentował  aktywności sportowe i rekreacyjne mające miejsce w minionym roku
z przeznaczeniem dla szerokiego grona odbiorców.

Następnie Burmistrz Warki wręczył wszystkim klubom pamiątkowe statuetki  w podziękowaniu za szerzenie kultury fizycznej  i osiągnięcia sportowe w 2017 r. i reprezentowanie naszego miasta w Polsce i świecie.

Podsumowując miniony rok należy zaznaczyć – stwierdził Burmistrz – iż Władze Warki aktywnie współpracują ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Wspieramy je finansowo ale także dbamy o przygotowanie i utrzymanie na wysokim poziomie obiektów sportowych na których trenują kluby.  Centrum Sportu i Rekreacji, Orlik, Stadion Lekkoatletyczny, Stadion Miejski, siłownie zewnętrzne – to obiekty które służą mieszkańcom Warki do rozwoju różnych dyscyplin sportowych na zajęcia zespołowe i indywidualne, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów..

Mamy nadzieję ze ta współpraca będzie nadal się tak prężnie rozwijać.

Wspólne spotkanie klubów i władz było okazją do wymiany doświadczeń i usprawnienia  ich prężnej działalności. Podjęte rozmowy przyczynią się do jeszcze lepszej współpracy, podnoszenia świadczonych usług i skuteczniejszego szerzenia kultury fizycznej w wareckiej społeczności.

CeSiR Warka

Udostępnij:
← Piłkarze do Góry! Player One 3D w ramach Objazdowego Kina Visa w Warce! →

Dodaj komentarz