Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

11 stycznia rozpoczęła się kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Warka. Organizowanie takich zebrań jest jednym z warunków realizacji statutu OSP. Wymóg odbycia zebrań jest realizowany w pierwszym kwartale każdego roku.

Podczas zebrań Zarząd OSP przedstawia sprawozdania z działalności ratowniczo – gaśniczej, finansowej, inwestycji, remontów, działalności gospodarczej, kulturalnej i sportowej. Do sprawozdań ustosunkowuje się komisja Rewizyjna, która po dyskusji nad sprawozdaniami stawia wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP za miniony rok. Drugim bardzo ważnym punktem jest przedstawienie planu działania na następny rok w powiązaniu z planem finansowym, który musi być przegłosowany przez członków OSP.

W bieżącym roku kampania sprawozdawcza rozpoczęła się 11 stycznia w OSP Branków. Jest to najliczniejsza OSP, liczy 63 druhów zwyczajnych
i 17 wspierających. Razem 80 druhów, w tym jedna kobieta i 15 młodych druhów należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP). W roku ubiegłym OSP pozyskało: Motopompy Tohatsu (najlepszy w gminie), piłę spalinową Stihl, latarki na hełm, tłumice, kominiarki, radiostacje nasobne, smok pływający oraz buty taktyczne.

W ramach remontu ocieplono strop strażnicy wraz z wylewką, całościowo struktury na ocieplenie zewnętrzne, ułożono kostkę wokół schodów na piętro, wykonano c.o. i kanalizację na poddaszu, zakupiono i zamontowano nowy szyld na strażnicy, założono alarm na całym budynku strażnicy. Na przyszły rok zaplanowano: doposażenie kuchni, założenie przyłącza wody w garażu do tankowania samochodu zimą, wykończenie poddasza oraz zakup sprzętu treningowego dla MDP.

W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Z-ca burmistrza Teresa Knyzio, Kom. Pow. PSP W Grójcu Jacek Wichowski, Prezes Zarządu Gm. Z OSP RP Marian Górski, Wiceprezes Zarządu Krzysztof Winek, Komendant Gm. Henryk Fudecki, insp. ds. p.poż Urzędu Miejskiego Wojciech Kanarek oraz sekretarz Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników Zygmunt Jakubczak. Wszyscy goście, którzy zabrali głos dziękując druhom gratulowali osiągnięć za miejsce przygotowania, dbania o strażnicę i za reprezentowanie gminy na zewnątrz. Na zakończenie zrobiono wspólne zdjęcie z przysłaną najlepszą motopompą. Panie, które współpracują z OSP oraz korzystają z pomieszczeń przygotowały bardzo smaczny posiłek.

Drugim zebraniem było zebranie 12 stycznia w OSP Piaseczno. W zebraniu wziął udział Burmistrz D. Gizka, Prezes Zarządu M. Górski, Kom. Gm. H. Fudecki oraz insp. urz. W. Kanarek. Po wysłuchaniu sprawozdań, zarząd otrzymał absolutorium oraz przyjęto plan na rok następny. Głównym zagadnieniem będą prace w obiekcie strażnicy, tj: wykonanie wentylacji oraz zakup zaopatrzenia kuchni. OSP Piaseczno może się poszczycić sukcesami strzelców – wygrali zawody gminne oraz powiatowe.

Pozostałe zebrania sprawozdawcze odbyły się lub odbędą w następujących terminach: 26.01 – Konary, 1.02 – Opożdżew, 10.02 – Ostrołęka, 16.02 – Michalczew, 23.02 – Nowa Wieś, 2.03 – Grzegorzewice, 9.03 – Gąski, 16.03 – Laski, 23.03 – Michałów Dolny, 24.03 – Warka.

Po zebraniach zbierze się Zarząd Gminy na którym podsumujemy i ocenimy przygotowanie zebrań. Ustalimy priorytety działalności inwestycyjno-remontowe oraz zakupy.

Zarząd Gm. ZOSPP RP w Warce

Udostępnij:
← Lego przygoda 2 na dużym ekranie w Warce Samoobrona - kolejny etap nabywania wiedzy i umiejętności →

Dodaj komentarz