Więcej
  Strona głównaInstytucjePierwsze spotkanie nowej Rady Muzeum

  Pierwsze spotkanie nowej Rady Muzeum

  8 kwietnia w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego po raz pierwszy obradowała nowa Rada Muzeum.

  W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele Powiatu Grójeckiego, który jest jednym z dwóch, obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współprowadzących tę instytucję. Powiat Grójecki w Radzie Muzeum reprezentują Starosta Krzysztof Ambroziak oraz Członek Zarządu Andrzej Zaręba.

  Do działającej społecznie Rady powołani zostali: Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer – historyk, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Leszek Przybytniak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dr Anna Rudek-Śmiechowska – historyk sztuki, sekretarz w Zarządzie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, pracownik Narodowego Centrum Kultury; Rafał Wróblewski – historyk, przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki; Witold Bujakowski – konserwator zabytków, archeolog, kierownik Delegatury w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

  Przewodniczącą Rady wybrana została dr. Anna Rudek-Śmiechowska zaś wiceprzewodniczącym przedstawiciel Powiatu Grójeckiego Andrzej Zaręba. Dyrektor muzeum złożyła przed Radą sprawozdanie z działalności instytucji za 2018 r. i przedstawiła plany na 2019 r. Rada jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zarówno sprawozdanie jak i plany instytucji. Starosta podkreślił bardzo duże zaangażowanie zarówno pracowników,jak i stojącej na ich czele dyrektor Iwony Stefaniak oraz zapewnił o pełnym poparciu działań instytucji przez Zarząd Powiatu Grójeckiego. Rada Muzeum stanowi ciało opiniodawcze i doradcze dla działań muzeum, opiniuje sprawozdania i plany pracy dyrektora oraz czuwa nad wypełnianiem przez instytucję statutowych obowiązków.

  Muzeum im. K. Pułaskiego

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE