Środki na opiekę wytchnieniową

Środki na opiekę wytchnieniową

W dniu 10 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyła się konferencja, podczas której Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z beneficjentami umowy na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Program ten kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podnoszeniu swoich umiejętności w zakresie opieki nad tymi osobami. Umowę na dotację z Funduszu Solidarnościowego dla gminy Warka w wysokości 63.024,00 zł Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z Wiceburmistrz Warki Teresą Knyzio.

Zadanie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← Piątkowe kino "na Skrzynce" w muzycznych rytmach "Zacznijmy od nowa" Festiwal Jedzenia i Piwa w Warce w najbliższy weekend! →

Dodaj komentarz