Inwestycje w Gminie Warka

Inwestycje w Gminie Warka

Prezentujemy realizowane w Gminie Warka w roku 2021 inwestycje.

Inwestycje zakończone

 1. Budowa drogi gminnej Warka (ul. Batalionów Chłopskich) – Wichradz

Zakończono prace związane z budową łącznika ul. Batalionów Chłopskich z Wichradzem.

 1. Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi

Wymieniono ok. 180mb pochodzącego z lat 70-tych ubiegłego wieku ogrodzenia szkoły na panelowe. Wartość inwestycji – ok. 30.000,00 zł.

 

Inwestycje w trakcie realizacji

 1. Budowa wiaduktu drogowego przy ul. Lotników

Trwają prace nad budową wiaduktu drogowego przy ul. Lotników (zamknięty jest przejazd kolejowy w ciągu drogi 731 Warka-Białobrzegi). Po dwóch stronach wiaduktu wybudowane zostaną ronda oraz dodatkowy przystanek kolejowy Warka-Miasto. Na wiadukcie położono nawierzchnię bitumiczną bez warstwy ścieralnej oraz  wykonano oświetlenie uliczne, częściowo wykonano perony. Oddanie wiaduktu do użytku planowane jest na XX maja 2021.

 1. Przebudowa ulicy Pułaskiego/Turystycznej (ulica powiatowa) – etap I i II

Jak dotąd wykonano kanalizację deszczową oraz miejsca parkingowe wzdłuż przebudowywanego odcinka. W ramach  zadania na jezdni  zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna oraz zrobione oznakowanie poziome i pionowe.  Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą w najbliższym tygodniu zostanie położona nawierzchnia bitumiczna na przebudowywanym odcinku. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez gminę i powiat grójecki (50/50).

  

 1. Modernizacja drogi gminnej w Konarach

Trwa badanie ofert w ramach ogłoszonego przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

 1. Budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Tuwima w Warce

Trwa opracowywanie projektu dokumentacji technicznej. Inwestycję zaplanowano na odcinku ok. 400 metrów. Koszt wykonania projektu: 39.975,00 zł (partycypacja mieszkańców w kosztach: 10.000,00 zł). 

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Warce

W chwili obecnej trwa opracowywanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej. Inwestycja realizowana jest przez ZUK w Warce Sp. z o.o.

 1. Modernizacja studni głębinowej w Gośniewicach

Na ukończeniu jest modernizacja studni głębinowej w Gośniewicach. Inwestycja realizowana jest przez ZUK w Warce Sp. z o.o. Wartość zadania: 72.570,00 zł.

 

 1. Rozbudowa sieci ciepłowniczej na Os. 35-lecia

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę sieci ciepłowniczej z kotłowni 35-lecia do CeSiR-u. Inwestycja realizowana jest przez ZUK w Warce Sp. z o.o. Wartość zadania: 434.437,01 zł. 

 1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Grażyna, Michalczew, Przylot, Budy Opożdżewskie, Prusy, Laski

Gmina wyłoniła wykonawców. Koszt realizacji wymienionych zadań: 63.000,00 zł. 

 1. Zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy w Warce

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału wraz z oświetleniem, strefą wypoczynkową i elementami małej architektury. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy strzelnicy, zniwelowano teren pod przyszłą plażę, na ścieżce pieszo – rowerowej  wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Trwa przygotowywanie do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie placu zabaw i zagospodarowania zielenią. Gmina Warka pozyskała na realizację ww. zadania dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.497.057,00 zł. Wykonawcą jest firma PRID Sp. z o.o z Grójca.

 1. Budowa tężni solankowej przy ul. Ciemniewskiego w Warce

Wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Firma Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna jest na etapie opracowywania projektu tężni solankowej. Koszt realizacji zadania to: 273.000,00 zł.

 

Inwestycje w trakcie przygotowania 

 1. Budowa wiaduktu samochodowego w ciągu ulicy Grójeckiej

Na etapie projektowania jest bezkolizyjne skrzyżowanie, które zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Zwiększy to nie tylko bezpieczeństwo ruchu pociągów, ale bardzo usprawni komunikację drogową w mieście. Realizacja budowy drugiego wiaduktu umożliwi w przyszłości samorządowi Warki podjęcie działań związanych z wyprowadzeniem  ciężkiego transportu z centrum miasta. Wiadukt ten udało się wprowadzić jako dodatkowy element do inwestycji „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom” dzięki długotrwałym staraniom Burmistrza Warki.

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej Woli

Zadanie będzie realizował ZUK w Warce Sp. z o.o. zabezpieczając na ten cel środki finansowe w kwocie 615.000,00 zł.

14-20. Infrastruktura sportowo-rekreacyjno-społeczna z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS)

Gmina Warka złożyła wnioski o dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) na realizację 7 zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjno-społecznej.

 1. Remont budynku świetlicy w Magierowej Woli
 1. Budowa placu zabaw w Opożdżewie 
 1. Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach
 2. Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach
 1. Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym
 1. Utwardzenie placu przy OSP w Piasecznie
 1. Budowa oświetlenia we wsi Prusy

21-22. Inwestycje na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców

Gmina Warka złożyła wnioski o dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAS) na realizację 2 zadań związanych z rozwojem infrastruktury na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD).

 1. Remont instalacji elektrycznej na terenie ROD – Winnica Maki
 1. Remont sieci wodociągowej na terenie ROD – Winnica 1
Udostępnij:
← Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz! Spróbuj mu podskoczyć! Jan Sitnik rocznik 1946 →

Dodaj komentarz