Więcej
  Strona głównaInstytucjeWotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Warki jednogłośnie

  Wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Warki jednogłośnie

  W czwartek, 22 lipca br. podczas sesji Rady Miejskiej w Warce Radni jednogłośnie podjęli uchwałę udzielającą Burmistrzowi Warki absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

  Zanim  jednak podjęto uchwałę absolutoryjną, Burmistrz Warki przedstawił raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Radni udzielili Burmistrzowi Warki jednomyślnie wotum zaufania. Następnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Warka za 2020 r., sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia gminy, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,  a także pozytywnym  stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Warce jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Warki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

  Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli organu stanowiącego gminy nad organem wykonawczym.  Udzielenie Burmistrzowi Warki absolutorium oznacza, iż prawidłowo został zrealizowany budżet i jest wyrazem uznania dla Jego działalności w roku ubiegłym.

  Urząd Miejski w Warce

   

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE