Więcej
  Strona głównaDla mieszkańcaUdana konferencja naukowa „VII wieków Warki”

  Udana konferencja naukowa „VII wieków Warki”

  W dniach 19-20 listopada br. odbyła się w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce konferencja naukowa „VII wieków Warki”. Przedsięwzięcie współorganizowane przez wareckie Muzeum oraz Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zgromadziło ponad 20 prelegentów reprezentujących różne instytucje naukowe i kulturalne z terenu całej Polski. Swoje wykłady wygłosili m.in. naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Białostockiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Państwowego Muzeum Archeologicznego. Nie zabrakło w gronie referentów również przedstawicieli organizatorów wydarzenia.

  Konferencja wpisała się w tegoroczne obchody jubileuszu 700-lecia Warki, jednego z najstarszych mazowieckich miast. Co istotne, skupiła ona nie tylko uwagę badaczy, ale i mieszkańców regionu, którzy zgromadzili się licznie na sali obrad, by wysłuchać wypowiedzi dotyczących przeszłości nadpilickiego grodu. Na otwarciu konferencji obecni byli również: Starosta Grójecki – Krzysztof Ambroziak, Burmistrzem Warki – Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Warki – Teresa Knyzio, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego – Andrzej Zaręba oraz Grażyna Kijuc Radna powiatu grójeckiego.

  Uczestnicy konferencji mieli okazję posłuchać m.in. referatu ks. prof. dr. hab. Waldemara Graczyka, który poruszył zagadnienia i problemy dotyczące lokacji Warki. Wyjaśnił on proces powstania miasta i zawiłości jakie narosły wokół symbolicznej daty 1321. O silnych związkach Warki z zakonami opowiadali: prof. dr hab. Jolanta Marszalska i dr Michał Skoczyński. Z kolei wizyty królewskie w wareckim grodzie przybliżył prof. dr hab. Dariusz Kupisz. Licznie prezentowane były tematy źródłoznawcze, a niektóre wystąpienia – jak dr hab. prof. AGAD Janusza Grabowskiego – o pochówkach książąt mazowieckich w Warce, czy dr. Łukasza Stanaszka na temat kolonii szkockiej w Warce – odkrywały zupełnie nowe, nieznane wcześniej fakty.

  Ilość poruszonych na konferencji istotnych zagadnień sprawia, że już teraz z niecierpliwością warto czekać na publikację pokonferencyjną. Jej wydanie Muzeum planuje pod koniec 2022 r. Z pewnością odciśnie swój wkład w kształtowanie świadomości historycznej mieszkańców Warki. Warto by, o czym wspominał podczas konferencji ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, stała się ona krokiem milowym na drodze do opracowania kilkutomowej monografii Warki, która jest tak bardzo potrzebna. Idea płynąca z kręgów środowiska naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o chęci przygotowania w pełni naukowej i dogłębnej rozprawy poświęconej dziejom nadpilickiego miasta z pewnością wzbudzi zainteresowanie społeczności lokalnej i Samorządu Warki.

  Konferencja naukowa „VII wieków Warki” nie tylko otworzyła nowe perspektywy badawcze na historię miasta i regionu południowego Mazowsza, ale i umożliwiła nawiązanie licznych kontaktów naukowych przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. To ostatnie z pewnością zaowocuje w przyszłości w postaci ciekawych przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim. Organizacja konferencji była możliwa dzięki współpracy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Dziekanem ks. prof. dr. hab. Waldemarem Graczykiem. Partnerami organizacji wydarzenia byli również: Samorządom Warki oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Patronat Honorowy nad konferencją sprawowali Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Starosta Grójecki oraz Burmistrz Warki. Patronat medialny objęli: TVP Historia oraz Radio Plus Radom.

  Konferencja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Inf. Muzeum

  Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
  Muzeum im. K. Pułaskiego w Warcehttps://www.muzeumpulaski.pl
  Misją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki.

  NAJPOPULARNIEJSZE