Więcej
  Strona głównaInstytucjeZarząd Powiatu Grójeckiego z wotum zaufania i absolutorium!

  Zarząd Powiatu Grójeckiego z wotum zaufania i absolutorium!

  Zarząd Powiatu Grójeckiego otrzymał od Rady Powiatu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

  We wtorek 26 lipca w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyła się sesja Rady Powiatu Grójeckiego. W porządku obrad znajdował się m. in.: Raport o Stanie Powiatu za 2021 rok oraz uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu dla Zarządu Powiatu.

  Jednym z punktów obrad było przedstawienie przez Starostę Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka zebranym radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelnikom wydziałów Starostwa prezentacji dotyczącej raportu o stanie jednostki, która była swoistym podsumowaniem zeszłorocznej działalności Zarządu Powiatu i stanowiła punkt wyjścia do debaty. W swoim wystąpieniu Starosta Grójecki opowiedział o celach i efektach  podjętych w zeszłym roku przedsięwzięć powiatowych. Dzięki zaangażowaniu oraz dobrej współpracy Zarządu z gminami i radnymi, Powiat wykonał dla mieszkańców szereg inwestycji. Starosta zaznaczył, iż większość przedsięwzięć, podjętych na terenie powiatu mogło być zrealizowanych z pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki temu można było wykonać inwestycje drogowe, budowlane oraz wspierać finansowo edukację, szpitale i domy pomocy społecznej.

  Po zakończeniu debaty Rada Powiatu podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania – 17 głosów „za”, 2 głosy przeciw: radna Anna Steczkowska oraz radny Wojciech Wojtczak. Wotum zaufania uzyskane takim stosunkiem głosów jest wyrazem poparcia Rady dla prowadzonej przez Zarząd Powiatu lokalnej polityki rozwojowej.

  W następnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu radni głosowali: 17 głosów „za”, 1 przeciw – radny Wojciech Wojtczak i jeden głos wstrzymujący się – radna Anna Steczkowska. Po głosowaniu nad absolutorium dla Zarządu Powiatu w składzie: Starosta – Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta – Jolanta Sitarek, Członkowie – Marzena Kołacz-Rosołowska, Paweł Siennicki i Andrzej Zaręba Starosta podziękował Radzie Powiatu za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Wyrazy podziękowania skierował także do całego Zarządu, radnych, pracowników Starostwa Powiatowego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, samorządów gmin oraz wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem w działaniach na rzecz rozwoju Powiatu Grójeckiego przyczynili się do osiągnięcia sukcesu w 2021 roku.

  Biuro Promocji Powiatu Grójeckiego

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE