12.9 C
Warka
piątek, 24 marca, 2023
Więcej
  Strona głównaInstytucjeWybory strażackie na Mazowszu

  Wybory strażackie na Mazowszu

  18 czerwca 2022 r. w Centrum Kultury w Błoniu pod Warszawą odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Mazowieckiego.

  Z powiatu grójeckiego w zjeździe uczestniczyli przedstawiciele do Zarządu Oddz. Woj. dh Władysław Piątkowski, dh Sławomir Maroszek i delegaci Marcin Błoński, Jan Bilski, Marian Górski i Krzysztof Jasiński.

  Wśród znamienitych uczestników Zjazdu byli: Prez. Zarządu Głównego ZOSP RP- Waldemar Pawlak, dh Wiesław Leśniakiewicz- Wiceprezes ZG i członek Prezydium Zarządu Oddz. Woj.,  dh  Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego, członek Prezydium Zarządu.

  Gośćmi Zjazdu byli: Poseł B. Żelazowska, nadbryg. J. Nowosielski- Mazowiecki Komendant PSP, M. Ryszka- Prezes Zarządu WFOŚiGW, Z. Reszka- Burmistrz Błonia, A. Kaszuba- Kier. Delegat. Maz. Urzędu Woj. W Siedlcach, Harcmistrz C. Supeł- Komendant Chorągwi Maz. w Płocku oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. mazowieckiego.

  W części organizacyjnej poprzedzającej obrady Zjazdu dokonano wyboru Prezydium Zjazdu oraz powołano komisje zjazdowe.

  Zjazd otworzył ustępujący Prezes Zarządu Oddz. Woj. dh Zbigniew Gołąbek.

  Po wprowadzeniu sztandaru oraz odegraniu hymnu państwowego oraz związku OSP RP, minutą ciszy uczczono tych którzy w czasie mijającej kadencji odeszli na wieczną służbę. Kolejnym punktem obrad było wręczenie medali i odznaczeń.

  Ustępujący Prezes ZOW ZOSP RP dh Zbigniew Gołąbek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2017-2021. Podkreślił, że w największym w kraju w Oddz. Woj. zrzeszonych jest 1964 OSP skupiających 66 437 członków w tym 5 872 kobiet. Ostatnie lata przyniosły wzrost liczby mazowieckich OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: w 2017 roku było włączonych 498 OSP, a obecnie 576 OSP, co stanowi 29,3% ogółu straży mazowieckich.

  Dzięki przychylności Marszałka Adama Struzika realizowane są programy doposażające ratowników pamiętając, że dbając o bezpieczeństwo innych trzeba dbać o bezpieczeństwo własne. Omówił działalność Zarządu Wykonawczego biura w Warszawie i filiach. Dużą uwagę biura poświęciły na prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej zapewniając środki finansowe na zadania statutowe.

  Podziękował K. Radziwiłłowi Wojewodzie Mazowieckiemu za pozytywną decyzję w uzyskaniu nowej siedziby Biura Zarządu Oddz. Woj. przy ul. Markowskiej 18 A w Warszawie.

  Działalność wymienionej kadencji koncentrowała się na rozwoju solidnej przeciwpożarowej strukturze pożarniczej ze szczególnym uwzględnieniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, gdzie od początku jego powstania filarem są jednostki OSP. Ważnym wątkiem działalności były przedsięwzięcia nakierowane na integrację środowiska pożarniczego ze środowiskiem lokalnym, które postrzega OSP jako gwaranta bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia i środowiska ludzi.

  Prezes wyraził podziękowanie członkom OSP i działaczom Związku, a także instytucjom i osobom, które wspomagając Oddział przyczyniły się do rozwoju nowoczesnego pożarnictwa, a szczególnie Samorządowi i Marszałkowi Woj. Maz., Wojewodzie Mazowieckiemu, gminnym i powiatowym władzom samorządowym, PSP Woj. Maz., a także Woj. Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Po sprawozdaniu Prezesa swoje sprawozdania złożyli też Przew. Kom. Rewizyjnej i Przew. Woj. Sądu Honorowego. Głosami delegatów Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium na mijającą kadencję.

  Wybrano nowy Zarząd w skład którego znalazło się 56 osób (47 dh-przedstawiciele Zarządów Oddz. Powiatowych i 9 przedstawicieli organizacji współpracujących ze Związkiem. Z pow. grójeckiego do Zarządu Oddz. Woj. weszli Wł. Piątkowski i Sł. Maroszek.

  Na funkcje Prezesa został wybrany dh Antonii Tarczyński. Podjęto uchwałę, że Prezydium będzie liczyło 19 dh, jednym z wieceprezesów został dh Zbigniew Gołąbek.

  Przew. Kom. Rewizyjnej został dh Karol Podleśny, a Przewodniczącym Sądu Honorowego Tomasz Krzyczkowski.

  Wybrano także 17 delegatów na XV Zjazd Krajowy ZOSP RP: W. Pawlak (pow. gostyński), A. Struzik (pow. płocki), W. Wojnarowski (pow. mławski), A. Łubian (pow. garwoliński), B. Rzepczyński (pow. przasnyski), H. Januszczyk (pow. płocki ), I. Królik (pow. węgrowski), P. Tuzinek (pow. radomski ), T. Nalewajk (pow. półtuski), W. Kołodziejski (pow. warszawski), P. Pniewski (pow. warszawski zach.), P. Kowalczyk (pow. ostrowski), Z. Gołąbek (pow. zwoleński), K. Podleśny (pow. gostymiński), W. Wicherski (pow. sokołowski), A. Tarczyński (pow. miński), M. Górski (pow. grójecki).

  Wybrano przedstawicieli do Zarządu Głównego w osobach W. Pawlak, A. Struzik, W. Leśniakiewicz, Z. Gołąbek, A. Wasilewski, A. Tarczyński.

  W przerwach obrad uczestnicy Zjazdu mogli podziwiać objazdową wystawę OSP Bielsk, kolekcje strażackich hełmów, wszystkie rodzaje odznaczeń, kolekcje mundurów od najstarszych po nowoczesne, zbiór toporków, tablo I Oddziału Toporników z Łodzi. Swoistą perełką była wystawa części kolekcji samochodów i sprzętu pożarniczego wykonana całkowicie z papieru przez dh P. Zegarskiego z OSP w Grodzisku Mazowieckim.

  Znakomitym zestawieniem historii ze współczesnością była wystawa najnowocześniejszych hełmów strażackich, oferta ubrań specjalnych zaprezentowana przez firmę Brandbull Polska S. A.

  XV Zjazd Krajowego związku OSP RP odbędzie się 1 października 2022 r. w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze (ECMM) w Otrębusach.

  Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu

   

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE