Więcej
  Strona głównaInstytucjeEwidencja zbiorników bezodpływowych czyli tzw. szamb

  Ewidencja zbiorników bezodpływowych czyli tzw. szamb

  Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej o dokonywanie zgłoszeń posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

  Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

  Druk zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Warce lub na stronie www.warka.pl. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

  Urząd Miejski w Warce

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE