Więcej
  Strona głównaInstytucjeKampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

  Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

  20 stycznia 2023 r. w OSP Ostrołęka rozpoczęła się, a 12 marca 2023 r. w OSP Warka zakończyła kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Warka.

  Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP odbyły się we wszystkich 12 jednostkach w ustalonych wcześniej terminach, tym samym został zrealizowany jeden z podstawowych warunków Statutu OSP.

  Walne zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Określa to ustawa prawo o stowarzyszeniach oraz statut każdej OSP. W bieżącym roku walne zebrania miały charakter sprawozdawczy za 2022 rok. Na każdym zebraniu rozpatrywano i zatwierdzano sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe i sprawozdania komisji rewizyjnej. Miło nam poinformować, że wszystkie Zarządy OSP na wniosek komisji rewizyjnej, otrzymały absolutorium. Uchwalono program działań oraz plan budżetu na 2023 r. Wszystkie zebrania podjęły uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki finansowej na cele statutowe, co daje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego.

  Ponieważ Walne Zebranie jest najważniejszym w roku wydarzeniem organizowanym w OSP, zebrania miały charakter uroczysty, a druhowie wystąpili w strojach galowych. O randze walnych zebrań świadczy udział w zebraniach przedstawicieli Urzędu w osobach: Burmistrza Warki Dariusza Gizki, Zastępcy Burmistrza Teresy Knyzio, insp. p. poż. Wojciecha Kanarka, przedstawicieli Komendy Pow. PSP w Grójcu, przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Warce: Prezesa Zarządu Mariana Górskiego, Komendanta Gm. Henryka Fudeckiego, V-ce Prezesa Zarządu Krzysztofa Winka, Sekretarza Zarządu Rafała Gorgonia. Pierwszy raz w historii OSP gm. Warka w jednym zebraniu tj. w Brankowie zaszczycili goście w osobach: nadbryg. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP w Warszawie, st. bryg. Tomasz Cybul – Zastępca Kom. Woj. PSP w Warszawie, pułkownik SOP w Warszawie Piotr Górski.

  Z zebrań wynika kilka spostrzeżeń pod kątem obiektów, które są w 100% odrestaurowane oraz wyposażone tak, że stały się małymi ,,domami kultury” na swoim terenie z których korzystają grupy senioralne i stowarzyszenia. Druhowie planują jednak w niektórych remizach dodatkowe prace, które jeszcze polepszą bazę.

  Społeczność lokalna może obserwować druhów nie tylko w akcjach bojowych, przy wypadkach, usuwaniu szkód w wyniku burz, ale strażacy czynnie uczestniczą w uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych. Nadal kontynuowana jest współpraca ze szkołami, gdzie przeprowadzają szkolenia i pokazy sprzętu strażackiego.

  Burmistrz D. Gizka podkreślał na każdym zebraniu, że bez wsparcia druhów ciężko by było przeprowadzić wiele imprez masowych na których zabezpieczali teren i przebieg imprez. Jednak podstawową działalnością OSP jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i tak OSP Warka miała 210 wyjazdów, OSP Grzegorzewice – 60, OSP Gąski – 29, OSP Branków – 9, OSP Konary – 23, OSP Laski – 16,OSP Michalczew – 12, OSP Michałów Dolny – 30, OSP Ostrołęka -23, OSP Piaseczno – 2, OSP Nowa Wieś – 6. W roku 2021 druhowie wyjechali 315 razy, a w 2022 ponad 420. Żeby dobrze wypełniać obowiązki związane z wyjazdami druhowie w 2022 r. ukończyli: kurs podstawowy I i II stopnia – 13 osób, konserwatorów kierowców – 4 osoby, kurs dowódców – 2 osoby, recytyfikacja KPP – 9 osób, kurs naczelników – 5 osób, kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba. W roku ubiegłym druhowie podwyższyli szkolenia biorąc udział w dużych ćwiczeniach na terenie Farmy Sielanka oraz w ćwiczeniach w Browarze. Druhowie z OSP Branków brali udział w zawodach pożarniczych w Grójcu gdzie seniorzy zajęli IV miejsce, a drużyna młodzieżowa I miejsce. Ponadto druhowie, jak co roku brali udział w zawodach strzeleckich dla OSP gm. Warka.

  Na zebraniach druhowie podkreślali, że bez wsparcia finansowego ze strony Rady Miejskiej i Burmistrza nie byliby w stanie zrealizować w takim stopniu zakupów, remontów i inwestycji. Należy podkreślić, żer coraz więcej OSP stara się o pozyskiwanie środków z różnych źródeł. Druhowie z OSP Konary i OSP Michałów przymierzają się do obchodów rocznicowych w bieżącym roku.

  Szersze przybliżenie inwestycji, remontów, zakupów i finansów OSP przedstawimy po odbyciu zebrania Zarządu Oddziału Gminnego gdzie nastąpi podsumowanie przebiegu zebrań i ustosunkowanie się do wykonanych zadań i planów na 2023 rok.

  Foto – Rafał Donica

  Zarząd Oddz. Gminnego ZOSP RP w Warce

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE