Więcej
  Strona głównaInstytucjeCeSiRBurmistrz Warki z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium  

  Burmistrz Warki z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium  

  W dniu 20 czerwca br. odbyła się najważniejsza sesja Rady Miejskiej w Warce – sesja absolutoryjna, na której  Radni jednogłośnie podjęli 15 głosami uchwały udzielające Burmistrzowi Warki wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Udzielenie Burmistrzowi Warki absolutorium oznacza, iż prawidłowo został zrealizowany budżet. Zanim  jednak podjęto uchwałę absolutoryjną, Burmistrz Warki przedstawił raport o stanie gminy za rok ubiegły.  Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Radni udzielili Burmistrzowi Warki jednomyślnie wotum zaufania. Następnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Warka za 2022 r., sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia gminy, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,  a także pozytywnym  stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Warce jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Warki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. Była to kolejna sesja absolutoryjna, na której Radni jednogłośnie wyrazili swoje uznanie za działalność Burmistrza w roku poprzednim.

  Urząd Miejski w Warce

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE