Więcej
  Strona głównaInstytucjeNowa Rada Muzeum w Warce

  Nowa Rada Muzeum w Warce

  20 października po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Muzeum przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w  Warce, powołana przez Zarząd Powiatu Grójeckiego na kadencję 2023-2027. W skład Rady wchodzą: prof. dr hab. Wojciech Kudyba – historyk literatury, Kierownik Katedry Literatury XX wieku Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, Kierownik Katedry Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji Wydz. Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dorota Janiszewska-Jakubiak – historyczka sztuki, dyrektorka Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika, Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki, Witold Bujakowski – konserwator zabytków, archeolog, Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Krzysztof Ambroziak – Starosta Grójecki, Andrzej Zaręba – Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Rafał Wróblewski – historyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, reprezentant Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddział Mazowiecki.

  Na początku pierwszego posiedzenia Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wręczył Członkom Rady Akty Powołania, a dyrektorka Muzeum Iwona Stefaniak podziękowała wszystkim za przyjęcie funkcji Członka Rady Muzeum. Nowa Rada wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, którym został ponownie Andrzej Zaręba i Wiceprzewodniczącego – prof. Jana Wiktora Sienkiewicza. Uchwalono też Regulamin Rady. W kolejnym punkcie posiedzenia dyrektorka Muzeum Iwona Stefaniak przestawiła projekt planu merytorycznego i finansowego Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego na 2024 rok. Członkowie Rady jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekty planów Muzeum. Dyrektorka przedstawiła również aktualny stan instytucji i jej potrzeby.

  Przypomnijmy, że Rada Muzeum jest powoływana i działa na podstawie Art.11 Ustawy o muzeach i jej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją stawianych celów. Rada  ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata. Rada wareckiego Muzeum liczy 9 członków.

  Gratulujemy wszystkim Członkom Rady i dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie na temat pracy Muzeum. Życzymy dobrej współpracy w tej kadencji.

  Iwona Stefaniak – Dyrektor Muzeum

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE