Więcej
  Strona głównaBlogiWspółpraca to klucz do sukcesu - wywiad z Andrzejem Zarębą Członkiem Zarządu...

  Współpraca to klucz do sukcesu – wywiad z Andrzejem Zarębą Członkiem Zarządu Powiatu Grójeckiego

  Wywiad z Andrzejem Zarębą – Członkiem Zarządu Powiatu Grójeckiego w kadencji 2018-2024 (publikacja w „Kurierze Wareckim 26.01.2024).

  Pod wywiadem znajdują się filmy – wywiad w MazowieckaTV oraz podsumowanie kadencji.

  Biuro Promocji Powiatu: Na początku stycznia tego roku odbył się 300-ny Zarząd Powiatu. To najdłuższa kadencja samorządowa w historii demokratycznej Polski. Jak ją Pan ocenia?

  Andrzej Zaręba: Tak, to już 300 razy wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu spotykamy się, rozmawiamy, dyskutujemy i podejmujemy ważne dla rozwoju lokalnego decyzje. Niełatwe decyzje, gdyż Powiat Grójecki jest dużym powiatem składającym się aż z 10 gmin, w każdej są nasi mieszkańcy i w każdej oczekują rozwiązywania najbliższych im problemów.

  Warto przypomnieć, bo sporo osób pyta mnie czym właściwie zajmuje się Powiat. Ma on wiele ważnych zadań, różnych od tych jakimi zajmują się samorządy gminne. Ochrona zdrowia na ponadpodstawowym poziomie – jako jeden z nielicznych Powiatów w Polsce posiadamy dwa szpitale – w Grójcu i w Nowym Mieście nad Pilicą co znacząco wpływa na nasze finanse – wszyscy przecież wiemy jak niedofinansowane przez NFZ są powiatowe placówki ochrony zdrowia. Prowadzimy sześć szkół ponadpodstawowych – dwie w Grójcu, w Jasieńcu oraz trzy na terenie Gminy Warka – Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół oraz CKZiU w Nowej Wsi. Zajmujemy się edukacją i opieką dzieci, młodzieży i dorosłych z różnorodnymi niepełnosprawnościami prowadząc Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu z filią w Nowej Wsi, dwa Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – w Jurkach (gm. Pniewy) i w Nowym Mieście, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli (gm. Jasieniec), nadzorując działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce i w Grójcu oraz prowadząc dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – również w Warce i w Grójcu. Wspieramy rodziny i osoby starsze poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu oraz trzy Domy Pomocy Społecznej – w Lesznowoli (gm. Grójec), w Tomczycach (gm. Mogielnica) oraz w Nowym Mieście. Aktywizujemy bezrobotnych poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu. Współprowadzimy z Ministerstwem Kultury Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Sam osobiście przekonałem się jak ważne dla mieszkańców są drogi a my ich mamy aż ponad 600 km na terenie całego Powiatu. Remontujemy je samodzielnie lub poprzez Powiatowy Zarząd Dróg, który dba o ich utrzymanie. To wszystko jednostki, którymi zarządzamy a jeszcze musimy wspomnieć o Starostwie Powiatowym z licznymi wydziałami, wśród których jest Wydział Komunikacji, z trzema filiami – w Warce, Chynowie i Mogielnicy. Zarządzanie tak wieloma zróżnicowanymi działaniami to duże wyzwanie.

  300 posiedzeń Zarządu to czas rekordowy, to czas mocnego rozwoju całego Powiatu. Najważniejsza jest dobra współpraca nas jako członków Zarządu na czele ze Starostą Krzysztofem Ambroziakiem, Wicestarostą Jolantą Sitarek oraz członkami Zarządu – Marzeną Kołacz-Rosołowską i Pawłem Siennickim, którego kilka miesięcy temu zastąpił Dariusz Piątkowski. Udaje nam się zawsze dojść do porozumienia mając jako nadrzędne dobro – dobro mieszkańców całego Powiatu. Szukamy też zawsze takich rozwiązań, aby na realizowanych działaniach mogło skorzystać jak najwięcej osób ze wszystkich gmin. Cieszę się, że mogę mieć wpływ rozwój naszej małej Ojczyzny jaką jest Powiat i Gmina Warka.

  Biuro Promocji: Co realnie udało się zrobić dla Gminy Warka?

  Andrzej Zaręba: To był bardzo dobry czas dla rozwoju Gminy Warka. Warto zacząć od tego, że nie byłoby to możliwe gdyby nie modelowa współpraca pomiędzy Powiatem a Gminą. Wśród radnych zarządzających Powiatem z Klubu „Przyjazny Powiat” są Jan Madej i Czarek Kołodziejski. To oni, razem ze mną, wspierają wszystkie działania Zarządu na rzecz rozwoju Warki. Do tego współpraca z Burmistrzem Warki Dariuszem Gizką oraz Radą Gminy – to przykład jak można wspólnie na poziomie dwóch samorządów pozytywnie działać na rzecz mieszkańców.

  Jak wspominałem wcześniej drogi są bardzo ważne, bo korzysta z nich każdy i od roku 2019 udało się na terenie Gminy Warka kompleksowo wyremontować prawie 22 km dróg powiatowych. Największa z nich to droga Warka – Chynów ale również udało się wykonać zadania w Gucinie, Michałowie Górnym, Przylocie, Gąskach, Dębnowoli, odcinki Grażyna – Stara Warka, Nowa Wieś – Lechanice, Laski – Kazimierków, Stara Warka – Klonowa Wola, Ostrołęka – Przylot, Magierowa Wola – Borowe a także bardzo trudny odcinek ulicy Pułaskiego/Turystyczna przy Warwinie w Warce. W sumie realizacja tych inwestycji to ponad 15 mln zł. Mamy wspólnie z gminą przygotowane projekty na realizacje dużego ciągu komunikacyjnego w samej Warce – od Browaru aż do Starej Warki (Gośniewska-Obwodowa-Ciemniewskiego-Ledóchowskiego-Turystyczna). Jednak są to inwestycje rzędu kilkudziesięciu milionów złotych więc jest to bardzo duże wyzwanie, niemożliwe do zrealizowania bez zewnętrznych dotacji, o które staramy się już jakiś czas dzieląc całość na etapy. Nasz wniosek na remont ulic Gośniewskiej i Obwodowej znajduje się na wysokim miejscu na liście rezerwowej z szansą na dotację. Same te dwie ulice to koszt szacunkowy ok. 20 mln zł. Trzeba podkreślić, że mijająca kadencja Zarządu Powiatu to rekordowe inwestycje na terenie Gminy Warka.

  Biuro Promocji: A co z oświatą? Połowa szkół ponadpodstawowych zarządzanych przez Powiat zlokalizowana jest na terenie Gminy Warka. Co udało się zmienić w tym zakresie?

  Andrzej Zaręba: Oświata powiatowa przez wiele lat była niedoinwestowana. Na początku kadencji jako Zarząd podjęliśmy decyzję, że trzeba to zmienić, trzeba zacząć inwestować w infrastrukturę i jakość oświaty, m.in. po to, aby absolwenci szkół podstawowych z naszego terenu nie uciekali do Warszawy, Piaseczna czy innych szkół poza Powiatem, żeby chcieli zostać u nas, w naszych placówkach.

  W tej kadencji na terenie Gminy Warka udało się zbudować dwa boiska wielofunkcyjne przy ZS w Warce i CKZiU w Nowej Wsi (za ponad 900 tys. zł.), wyremontować sale gimnastyczne wraz z zapleczem w obu szkołach (za niemalże 1 mln zł.). To oczywiście nie wszystkie działania inwestycyjne w naszych szkołach – remont dachu w ZS w Warce to prawie 160 tys. zł, nowy piec to ponad 120 tys. zł. Doposażenie wszystkich trzech szkół w sprzęt to ok. 1 mln zł, działania edukacyjne to nieco ponad 500 tys. zł, projekty edukacyjne ERASMUS+ dla uczniów i nauczycieli to prawie 4,5 mln zł a program „Poznaj Polskę” – ok. 200 tys. zł. Oczywiście pozytywnych działań w naszych szkołach można wymieniać znacznie więcej.

  Biuro Promocji: To rzeczywiście znaczne środki przeznaczone na rozwój powiatowej oświaty w Gminie Warka.

  Andrzej Zaręba: Oświata w każdym samorządowym budżecie stanowi znaczny udział. W latach 2019-2023 na prowadzenie trzech powiatowych szkół wydaliśmy ponad 60 mln zł. Dodając do tego działające na terenie Gminy Warka inne powiatowe instytucje – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (ponad 7,5 mln zł), Muzeum im. K. Pułaskiego (ok. 5,5 mln zł), Wydział Komunikacji współfinansowany z Gminą Warka (blisko 1,5 mln zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej (ok. 750 tys. zł). W sumie, z wymienionymi powyżej drogami i innymi inwestycjami to prawie 100 mln zł jakie w minionej kadencji trafiły na teren Gminy Warka.

  Biuro Promocji: W tej kadencji powróciliście jako Zarząd i Rada do organizacji konkursów dla organizacji pozarządowych?

  Andrzej Zaręba: Tak, kiedy przejęliśmy zarządzenie Powiatem nie było takich konkursów. Uznaliśmy, że aby wyzwolić energię mieszkańców warto wpierać organizacje społeczne dotacjami na ważne lokalnie inicjatywy. W latach 2020-2023 dzięki tym konkursom zrealizowanych zostało aż 101 projektów, z czego 16 na terenie Gminy Warka. Z kwoty 50 tys. zł w 2020 roku środki na konkurs wzrosły do 240 tys. w bieżącym roku. Tegoroczny konkurs trwa więc warto jeszcze pomyśleć o jakimś ciekawym projekcie. To oczywiście nie wszystko. Ostatnie lata okazały się wielkim bumem na powstawanie Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), których obecnie na terenie powiatu jest ok. 50. Wprowadziliśmy zapisy w konkursie umożliwiające startowanie w nim również tych Kół. Do tego coroczne inne wydarzenia, podczas których staramy się doceniać zaangażowanie KGW i przekazywać specjalne nagrody dla nich. Wspomnę tylko „Powiatowe Dożynki”, „Światowy Dzień Jabłka” czy zeszłoroczny projekt „Festiwal KGW”, który mógł być zrealizowany dzięki dotacji z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). Mógł być zrealizowany dzięki mieszkańcom, którzy zagłosowali na ten projekt.

  Biuro Promocji: To chyba nie jedyny projekt na naszym terenie zrealizowany dzięki środkom BOM i głosom mieszkańców?

  Andrzej Zaręba: Tych projektów już było kilka – wspomniany „Festiwal KGW”, zeszłoroczny piknik „Vivat Pułaski”, jeszcze wcześniejszy projekt „Z wizytą u Generała Pułaskiego”, w ramach którego ok. 2000 dzieci i młodzieży odwiedziło wareckie Muzeum. UWAGA! Dzięki głosom naszych wspaniałych mieszkańców w tym roku zrealizujemy kolejną edycję pikniku „Vivat Pułaski” 7 lipca, „Światowy Dzień Jabłka” 29 września oraz „Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego” 16 listopada. W tym roku już zgłoszone są kolejne projekty, czekają teraz na ocenę formalną i jak pozytywnie ją przejdą to będzie można na nie głosować pomiędzy 24 maja a 25 czerwca. Ponownie będziemy prosić mieszkańców o głosy i każdy będzie mógł mieć realny wpływ na organizację fajnych wydarzeń na naszym terenie. A jest o co powalczyć, bo łączna wartość projektów to kwota 1.195.000,00 zł.

  Biuro Promocji: Wśród wymienionych projektów są pomysły wykorzystujące lokalne zasoby – jabłko, dziedzictwo historyczne z postacią Kazimierza Pułaskiego na czele. Czy to sposób na promocję Powiatu?

  Andrzej Zaręba: Trzeba wykorzystywać potencjał lokalnego dziedzictwa. Logo Powiatu, w którego powstaniu miałem swój duży udział, odnosi się do owocu, z którego słynie nasz region. Wiele działań w ostatnich latach również nawiązuje do niego, np. powstały Szlak Jabłkowy czy organizowany w Warce „Światowy Dzień Jabłka”. Podobnie jest z historią. Od prawie 20 lat współpracuję z Muzeum im. K. Pułaskiego i dyrektor Iwoną Stefaniak. Zaczęliśmy ścisłą współpracę jako Stowarzyszenie W.A.R.K.A. i te wspólne pomysły, projekty i działania trwają aż do dziś. Teraz dodatkowo mam zaszczyt pełnić społeczną funkcję Przewodniczącego Rady Muzeum i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to świetna instytucja, profesjonalnie zarządzana i warto wspólnie z nią działać na rzecz naszych mieszkańców, ale też coraz bardziej licznie odwiedzających Warkę turystów. Powiat zresztą dołącza się do działań promujących atrakcyjność tego terenu, wystarczy wspomnieć realizowany w poprzednim roku projekt „Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza”, w ramach którego wspólnie z Samorządami Gminnymi zrealizowanych zostało ponad 50 wydarzeń społeczno-kulturalnych.

  Biuro Promocji: A co w planach na kolejne lata?

  Andrzej Zaręba: Jeśli wyborcy pozwolą nam nadal zarządzać Powiatem a obecnemu Burmistrzowi Gminą to na pewno w mocnej współpracy nadal będziemy zmieniać nasze najbliższe otoczenie. Trwa kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi za ponad 6 mln zł, która do tej pory należała do Powiatu ale dzięki dobrej współpracy i pozyskaniu zewnętrznych środków zostanie całkowicie odmieniona i przejęta przez Gminę. Pozyskaliśmy środki na budowę w 2025 roku przy Zespole Szkół w Warce zadaszonego boiska „Olimpia”, Zespół Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi czekają na rozstrzygnięcie konkursów na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, remont dróg Gośniewska i Obwodowa czeka na liście rezerwowej na ostateczne rozstrzygnięcie, mamy projekty ciągu pozostałych powiatowych ulic w Warce (Ciemniewskiego-Ledóchowskiego-Turystyczna) i będziemy składać wnioski o dotację na ich realizację, mamy projekt nowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy szkole na Obwodowej i też będziemy szukać zewnętrznego wsparcia przy jej budowie. Nadal będziemy wspierać rozwój wszystkich powiatowych instytucji i jednostek działających na terenie Gminy Warka. Będziemy realizować kolejne inwestycje drogowe. Na ten rok w budżecie wpisanych jest ponad 2 mln zł na ten cel choć wiemy, że potrzeby są znacznie większe. Tak czy inaczej będziemy działać i robić wszystko aby Powiat Grójecki a w nim i Gmina Warka rozwijały się dynamicznie i aby stawały się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.

  Biuro Promocji: Dziękujemy za rozmowę.

  Andrzej Zaręba: Dziękuję. Zachęcam również do obejrzenia wywiadu ze mną w którym opowiadam o moim społecznym zaangażowaniu, o różnych aktywnościach… www.mazowieckatv.pl/twoja-okolica/grojec/3550-porozmawiajmy-z-aktywnymi-dzialaczami-powiatu-grojeckiego-andrzej-zareba

  Film podsumowujący działania zrealizowane w mijającej kadencji w Gminie Warka w zakresie dróg – kliknij tutaj.

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE