Więcej
  Strona głównaInstytucjeCeSiRInwestycje w Gminie Warka 2023 - OŚWIATA I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  Inwestycje w Gminie Warka 2023 – OŚWIATA I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  Rok 2023 to bardzo dobry rok dla gminy Warka, w którym mimo nadal utrzymującej się wysokiej inflacji, udało się podtrzymać dobrą tendencję ostatnich lat w zakresie inwestycji i aktywizacji mieszkańców, a także zrealizować wiele wyczekiwanych i ważnych zadań.

  Kontynuujemy prezentację zrealizowanych lub rozpoczętych w roku 2023 inwestycji i działań w Gminie Warka. W poprzednich częściach prezentowaliśmy INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ I TRANSPORT (kliknij tutaj), INFRASTRUKTURĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ I KOMUNALNĄ (kliknij tutaj) oraz INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA (kliknij tutaj). Dziś kolejne ważne dla mieszkańców działania…

  OŚWIATA I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  1. Modernizacja kotłowni w PSP w Michałowie

  Kotły na paliwo stałe zostały wymienione na kotły olejowe, a także powstało pomieszczenie z przeznaczeniem na zbiorniki olejowe. Wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim: 417.278,29 zł.

  1. Modernizacja kotłowni w PSP w Ostrołęce (budynek w Dębnowoli)

  Kocioł na paliwo stałe został wymieniony na kotły olejowe, a także powstało pomieszczenie z przeznaczeniem na zbiorniki olejowe. Wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim: 318.513,16 zł.

  1. Remont łazienek w PSP we Wrociszewie

  Wartość zadania – 105.782,23 zł

  1. Zakup 8 laptopów i monitora interaktywnego w SP nr 1 w Warce

  Wartość zadania – 38.992,00 z

  1. Remont dwóch sal lekcyjnych i sekretariatu w SP nr 1 w Warce

  Wartość zadania – 37.639,72 zł

  1. Przekształcenie starej kuchni w PSP nr 2 w Warce w pracownię kulinarno-techniczną

  Wartość zadania – 143.913,00 zł

  1. Remont placu zabaw przy PSP nr 2 w Warce

  Wartość zadania – 53.671,10 zł

  1. Remont i wyposażenie świetlicy w PSP nr 2 w Warce
   Wartość zadania – 15.997,00 zł

  1. Remont sali przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi
   Wartość zadania – 8.500,00 zł

  1. Doposażenie kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi
   Wartość zakupionej zmywarki z osprzętem – 9.798,92 zł
  2. Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi
   Wartość zadania – 27.249,35 zł
  1. Remont i wyposażenie pokoju nauczycielskiego w PSP w Konarach
   Wartość zadania – 33.615,00 zł
  1. Zakup i montaż ławek i koszy zewnętrznych w PSP w Konarach
   Wartość zadania – 13.330,00 zł
  1. Wymiana lamp na energooszczędne w sali gimnastycznej w PSP w Konarach
   Wartość zadania – 16.765,91 zł

  1. Zakup wyposażenia multimedialnego „Aktywna tablica” w PSP w Konarach
   Wartość zadania – 18.998,00 zł, w tym dotacja MEN 14.000,00 zł.
  1. Remont schodów w PSP w Konarach
   Wartość zadania – 6.608,79 zł

  1. Wymiana krzeseł w PSP w Konarach
   Wartość zadania – 21.395,78 zł

  1. Zakup i montaż pawilonu biurowego na ROD Winnica 1

  Wartość zadania: 50.000,00 zł (dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 20.000,00 zł)

  1. Remont Pomnika Lotników Polskich w Warce

  W ramach prac został wykonany  remont frontu i boków cokołu, wymieniono obróbki blacharskie na cokole, a także wyremontowano postument ze schodami. Gmina Warka otrzymała na realizację zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej „Mazowsze dla Miejsc Pamięci 2023” dofinansowanie w kwocie 74.240,87 zł. Wartość zadania: 128.637,51 zł.

  1. Utworzenie i wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior + w Warce

  Pomieszczenia Centrum Sportu i Rekreacji zostały zaadoptowane na potrzeby Klubu Senior +. Powstał aneks kuchenny, sala spotkań oraz pomieszczenie socjalne. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Województwa Mazowieckiego w wysokości 156.000,00 zł. Wartość zadania: 246.691,08 zł

   

  Inwestycje w trakcie realizacji

  1. Remont OSP w Gąskach na potrzeby Lokalnego Centrum Integracyjnego

  W ramach zadania m.in. założono ogrzewanie gazowe w części budynku, pomalowano ściany, wykonano nowe podłogi, powstał aneks kuchenny. Na realizację zadania gmina Warka pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł. Wartość zadania: 214.000,00 zł.

  1. Termomodernizacja szkoły we Wrociszewie

  Rozpoczęto prace związane z ociepleniem ścian oraz wykonano projekt termomodernizacji. W ramach zadania m.in. także częściowo zostanie wymieniona stolarka  okienna, założona będzie instalacja c.o. a także fotowoltaika na dachu. Wartość zadania: 1.586.577,00 zł.

  1. Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Ostrówek

  Zakupiono materiały na ogrodzenie panelowe działki przeznaczonej na miejsce spotkań oraz integracji mieszkańców. Wartość robót: 26.450,00 zł. Gmina Warka pozyskała na ten cel dotację z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) w wysokości 10.000,00 zł. 

  1. Wsparcie aktywizacji lokalnej w ramach Programu Grantowego „Działaj Lokalnie”

  Samorząd Warki przekazał na realizację 9 projektów kwotę 10.000,00 zł. Wartość przekazanych grantobiorcom dotacji to 40.000,00 zł. Projekty zrealizowały następujące organizacje: Mieszkańcy wsi Klonowa Wola, Mieszkańcy Prus, Mieszkańcy Gośniewic, Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” z Nowej Wsi, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora „Radość z Życia”, Rady Rodziców przy SP nr 1 w Warce i ZS w Warce oraz Młodzieżowa Grupa „Z miłości do młodości”.

  Kolejne działania zrealizowane lub rozpoczęte w 2023 roku w kolejnych artykułach.

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE