Więcej
  Strona głównaBlogiWywiad z Dariuszem Gizką - kandydatem na Burmistrza Warki

  Wywiad z Dariuszem Gizką – kandydatem na Burmistrza Warki

  Przedstawiamy Państwu wywiad z Dariuszem Gizką – od 2010 roku Burmistrzem Warki, który ponownie ubiega się o tę funkcję w wyborach 7 kwietnia.
   
  Postanowił Pan po raz kolejny ubiegać się o stanowisko Burmistrza Warki. Co skłoniło Pana do podjęcia takiej decyzji?
   
  Zdecydowałem się wystartować w wyborach samorządowych, bo czuję odpowiedzialność za rozwój naszego miasta i gminy oraz za inwestycje już rozpoczęte i planowane w najbliższym czasie. Tutaj się urodziłem, tutaj mieszkam i tylko z Warką wiąże swoją przyszłość. Moje 30-letnie doświadczenie samorządowe, znajomość zagadnień i specyfiki naszej gminy pozwala mi sprawnie realizować najtrudniejsze zadania. W trakcie wieloletniej pracy samorządowej odbyłem z mieszkańcami tysiące rozmów. Są dla mnie bezcennym doświadczeniem i źródłem wiedzy o problemach. Od wielu lat wspólnie z Państwem systematycznie je rozwiązujemy.
   
  Moim wielkim kapitałem są też ludzie, z którymi na co dzień pracuję. Udało nam się w Urzędzie i we wszystkich naszych jednostkach stworzyć sprawnie funkcjonujący zespół kompetentnych i przyjaznych mieszkańcom pracowników.
   
  Przez te lata wypracowaliśmy silną pozycję we współpracy z samorządami różnych szczebli, dzięki czemu pozyskaliśmy duże wsparcie środków zewnętrznych na realizację różnych inwestycji.
   
  Zapewniliśmy bezpieczne i stabilne funkcjonowanie gminy w wielu kryzysowych momentach, w różnych sytuacjach politycznych i gospodarczych. Gmina Warka potrzebuje teraz zgody, spokoju i rozważnych decyzji. Tylko kandydat odpowiedzialny, z dużym doświadczeniem może podołać wyzwaniom, jakie stoją przed samorządem, w tej trudnej i niespokojnej rzeczywistości.
   
  Zdecydowałem się na start w wyborach, bo mam konkretną wizję i plany dalszego dynamicznego rozwoju naszego miasta i gminy, potrzebną wiedzę oraz doświadczenie samorządowe i administracyjne, które daje gwarancję realizacji tych planów.
   
  Co uważa Pan za swój największy sukces ostatnich trzech kadencji?
   
  Za największy sukces ostatnich lat uważam doprowadzenie do budowy za kwotę ponad 50 mln zł dwóch wiaduktów oraz dodatkowej stacji PKP Warka Miasto w ramach historycznej dla Warki inwestycji przebudowy linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom. Chciałbym przypomnieć, że w 2015 roku, po wyborach parlamentarnych zmieniła się władza w Polsce, zakończyła się perspektywa unijna i przestały obowiązywać wszystkie wcześniejsze uzgodnienia i umowy z projektantami dotyczące inwestycji kolejowej na terenie naszej gminy. Samorząd Warki, w nowej sytuacji, ponownie aktywnie zaangażował się w każdy etap projektowania i realizacji tego zadania. Proces decyzyjny w tej sprawie trwał wiele miesięcy, odbyliśmy dziesiątki spotkań na różnych szczeblach (również rządowych). Po długich staraniach udało się przekonać PKP o celowości rozszerzenia tej inwestycji. Momentem zwrotnym było spotkanie w Urzędzie Miejskim w Warce Komisji Infrastruktury Parlamentu Europejskiego z Samorządem Miasta i Gminy Warka i całym Zarządem PKP PLK-SA. Podkreślam, że jesteśmy jednym z niewielu miast tej wielkości w Polsce, którym udało się wynegocjować budowę dwóch wiaduktów i drugą stację kolejową. Dzisiaj z wielką satysfakcją chcę powiedzieć, że codziennie korzysta z niej około 700 pasażerów. Te dodatkowe inwestycje są ogromnym impulsem rozwojowym dla naszego miasta.
   
  Przez ostatnie lata udało nam się wypracować bardzo dobre relacje z samorządami wszystkich szczebli, co zaowocowało dobrą współpracą i pozyskaniem znaczących dotacji w różnych dziedzinach.
   
  Ogromnym naszym sukcesem jest również to, że przez ostatnie lata udało nam się uwolnić społeczną energię naszych mieszkańców. Gmina Warka wyróżnia się na mapie aktywności powiatu grójeckiego. Od 2010 roku, od kiedy jestem Burmistrzem Warki i samorząd „dał zielone światło” społecznikom i działaczom nastąpiła prawdziwa eksplozja różnego rodzaju inicjatyw we wszystkich grupach społecznych. Przy naszym wsparciu realizują wiele ciekawych projektów, imprez, wydarzeń, które służą całej naszej społeczności. Uważam, że aktywni mieszkańcy to jeden z największych zasobów naszej gminy. Cieszę się, że udało nam się stworzyć atmosferę, która zachęca ich do działania.
   
  Jakie ma Pan plany na najbliższe lata?
   
  Jeśli mieszkańcy miasta i gminy Warka pozwolą mi przez kolejne lata sprawować funkcję Burmistrza, to uważam, że jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed samorządem, jest wdrożenie kompleksowego projektu rozwiązań komunikacyjnych usprawniający ruch w mieście. Opracowaliśmy koncepcję, na podstawie której prowadzimy zaawansowane prace projektowe oraz uzgodnienia z PKP dotyczące budowy wzdłuż torów obwodnicy Warki łączącej dwa nowo powstałe wiadukty. Wybudowana obwodnica wyprowadzi ruch ciężkich samochodów z centrum miasta.
  W następnym etapie planujemy przejęcie odcinków dróg wojewódzkich (Warszawska, Wójtowska, Grójecka, Puławska) w celu usprawnienia ruchu i utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych.
   
  Zbliżamy się do końca realizacji inwestycji przebudowy ulicy Kolejowej prowadzącej do dworca PKP. W następnym etapie planujemy przebudowę ulicy Piwnej wraz z chodnikiem, umożliwi to naszym mieszkańcom bezpieczne dotarcie do dworca.
   
  Wspólnie z PKP opracowujemy projekt rozwiązania problemu miejsc parkingowych przy obu stacjach kolejowych.
   
  Wielkim wyzwaniem dla samorządu gminy Warka i powiatu grójeckiego jest modernizacja wszystkich ulic powiatowych w mieście. Gmina Warka przygotowała dokumentację techniczną do przebudowy ulicy Gośniewskiej, Obwodowej, Ciemniewskiego, Ledóchowskiego i Turystycznej. W najbliższym czasie wspólnie z powiatem będziemy realizować te zadania.
   
  Na ukończeniu jest budowa, również wspólnie z powiatem, oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi za kwotę ponad 6 mln złotych. Następnie, planujemy kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Warce oraz budowę oczyszczalni ścieków w Bończy. Pojawiają się też realne perspektywy dofinansowania zewnętrznego dokończenia budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Warka.
   
  W ramach Programu Fundusze dla Mazowsza przygotowujemy wniosek na termomodernizację budynków oświatowych w Nowej Wsi, Konarach i Dębnowoli.
   
  W przygotowaniu jest dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy budynku SPZOZ w Warce, co pozwoli na poszerzenie zakresu świadczeń specjalistycznych dla naszych mieszkańców. W najbliższym czasie zgodnie z posiadaną dokumentacją przystąpimy również do budowy przy ośrodku zdrowia nowych miejsc parkingowych.
   
  Warka to miasto o bogatej historii, ale także o niezwykłych walorach przyrodniczych dlatego bardzo ważnym elementem naszego rozwoju jest turystyka. W ostatnich latach, dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego udało się zagospodarować tereny nadpiliczne. Spotkało się to z dużą aprobatą mieszkańców, dlatego będziemy kontynuować ten projekt. W najbliższym czasie planujemy poszerzenie obszaru plaży miejskiej i wyposażenie jej w małą architekturę i elementy służące rekreacji mieszkańców.
   
  Planujemy budowę muszli koncertowej nad Pilicą, gdzie będą organizowane różne wydarzenia kulturalne.
   
  Udało nam się zdobyć z Urzędu Marszałkowskiego dotację blisko 600 tysięcy złotych na budowę pumptracku. Z programu rządowego Polski Ład pozyskaliśmy 5 mln zł na realizację pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i budowę miasteczka ruchu drogowego. Te inwestycje będą realizowane w najbliższych miesiącach.
   
  Na terenie nadpilicznym planujemy budowę nowoczesnego skate-parku. Przygotowujemy również przestrzeń przyjazną czworonogom zapewniającą im miejsce do swobodnej i bezpiecznej zabawy.
   
  Podejmujemy starania o wsparcie finansowe budowy kładki pieszo-rowerowej przez Pilicę, która pozwoli mieszkańcom i turystom na bezpieczną przeprawę przez rzekę i korzystanie z walorów przyrodniczych.
   
  Jesteśmy na etapie projektowania modernizacji basenu miejskiego obejmującej m.in. utworzenie nowej strefy wellness z jacuzzi, grotą solną, wodnymi masażami i dodatkowymi saunami.
   
  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców ofertą kulturalną miasta planujemy budowę sali widowiskowo-kinowej. Będą tam odbywać się projekcje filmowe oraz występy różnych artystów w tym także naszych uzdolnionych mieszkańców. Mamy wstępną deklarację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.
   
  W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie naszym miastem. Przybywa coraz więcej ludzi młodych, którzy się tutaj osiedlają. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich rodziców planujemy utworzenie samorządowego żłobka.
   
  Miasto i Gmina Warka stoi przed nową perspektywą finansową z programu KPO. Czas na wykorzystanie tych środków jest bardzo krótki, do 2026 roku. Jesteśmy na to przygotowani, mamy duże doświadczenie i zespół kompetentnych pracowników, którzy potrafią przygotowywać i realizować najbardziej wymagające projekty. Gminy Warka nie stać na utratę tych możliwości. Nie ma czasu na naukę i zdobywanie doświadczenia. Musimy skutecznie wykorzystać tę szansę.
   
  Jak ocenia Pan przebieg kampanii wyborczej?
   
  Tak jak dotychczas będziemy prowadzić rzetelną kampanię. Nasz komitet to zespół doświadczonych samorządowców poszerzony o młodych, ale bardzo odpowiedzialnych ludzi. Przedstawiany przez nas program jest bardzo przemyślany i realny do wykonania. Obietnic przedwyborczych może być wiele, jednak powaga urzędu i stanowisko burmistrza wymaga odpowiedzialności za słowa i składanie tylko takich propozycji, które samorząd może zrealizować.
   
  Bardzo proszę Państwa o obiektywną ocenę naszych dotychczasowych dokonań i zaprezentowanych planów oraz o głos poparcia w wyborach 7 kwietnia.
   
  DZIĘKUJEMY!
  Poniżej kandydaci do Rady Miejskiej z komitetu KWW Wspólnie dla Miasta i Gminy Warka
   
  Materiał sfinansowano przez KWW Wspólnie dla Miasta i Gminy Warka
  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE