Więcej
  Strona głównaBlogiStańmy razem po stronie Warki

  Stańmy razem po stronie Warki

  Po Pierwsze Warka! – to hasło z którym Komitet Wyborczy Wyborców Po Stronie Warki idzie do tegorocznych wyborów samorządowych. Hasło oddaje to, co zdaniem komitetu jest najważniejsze w skutecznym zarządzaniu miastem i reprezentowaniu interesów mieszkańców. W każdym działaniu, pisząc każdy wniosek o dofinansowanie zewnętrzne, czy planując jakąkolwiek inwestycję samorządowcy, burmistrz i radni, muszą kierować się dobrem Mieszkańców i interesem całego samorządu. Jeśli Wyborcy nam zaufają zawsze na pierwszym miejscu będziemy stawiali Mieszkańców jak i Miasto i Gminę. Po Pierwsze Warka! Niby to takie oczywiste, ale jak widzimy wokół nie dla wszystkich – mówi Tomasz Rawski, kandydat na burmistrza Warki.

  Liczne otwarte spotkania wyborcze z kandydatami na radnych Rady Miejskiej i kandydatem na burmistrza pokazały zainteresowanie programem komitetu Po Stronie Warki. Podczas spotkań Mieszkańcy wielokrotnie mówili, że najważniejsze dla nich jest to, aby przyszły samorząd aktywnie działał w obszarze opieki zdrowotnej, ściągając do Warki specjalistów, aby koncentrował się na edukacji, podnosząc poziom kształcenia w szkołach, a także by aktywnie nadrabiał zaległości w obszarze infrastruktury. Zły stan dróg, brak chodników, brak kanalizacji i wodociągów – to często podnoszone problemy, które trapią Mieszkańców.

  Podczas spotkań jednym z przewodnich tematów były kryzysy, które będą uderzały w gminne finanse, co przełożyć się może na wzrost kosztów życia Mieszkańców. Rosnące ceny energii to widmo, którego obawiają się Mieszkańcy. Na spotkaniach wyborczych często padały głosy, że nowy samorząd musi aktywnie przeciwdziałać rosnącym cenom energii, wykorzystywać dostępne możliwości, aby w przyszłości kryzysy energetyczne nie były tak dotkliwe.

  Program wyborczy komitetu to reakcja na głosy i obawy Mieszkańców, a także efekt doświadczenia, wiedzy i kompetencji osób wchodzących w jego skład. Ten tworzą tak doświadczeni samorządowcy, jak również przedsiębiorcy, ludzie kultury, nauki czy sportu. A oto program wyborczy komitetu:

  Po pierwsze Warka!

  Warka zagrożona jest ryzykiem stania się gminą dwóch prędkości – musimy zasypać dysproporcje pod względem jakości dróg gminnych i powiatowych, wodociągów, kanalizacji, gazyfikacji, aby gmina rozwijała się spójnie jako całość. Najpierw jednak musimy zmienić myślenie o samorządzie. Odrzucimy politykę minimalizmu i przywrócimy Warce charakter miasta z ambicjami robiąc wszystko, aby samorząd wykorzystywał szanse, które pojawią się np. dzięki funduszom zewnętrznym, unijnym – a w szczególności środkom z Krajowego Planu Odbudowy.

  Po 2. Równowaga budżetowa

  Uszczelnimy gminne finanse. Zapewnimy transparentność wydatków, zwłaszcza w obszarze przetargów. Zmienimy sposób zarządzania budżetem i wykorzystamy cały potencjał gminy (zwłaszcza ZUK) do generowania większych dochodów własnych i jednoczesnego obniżania kosztów wytwarzania ciepła i dostarczania ciepłej wody. Zaproponujemy nową ofertę usług dla Mieszkańców. Zmienimy nieefektywny sposób gospodarki odpadami, gminnym wysypiskiem
  i wprowadzimy preferencyjne stawki dla określonych grup Mieszkańców. Zainicjujemy budowę tanich mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

  Po 3. Zielona Energia

  Wybudujemy w Warce gminną farmę fotowoltaiczną. Zainicjujemy powołanie gminnych spółdzielnia energetycznych (farmy fotowoltaiczne), które umożliwią wielu podmiotom
  i Mieszkańcom udział w transformacji energetycznej i obniżenie rachunków za prąd. W ramach Zakładu Usług Komunalnych opracujemy studium wykonalności produkcji wodoru tak, aby korzystając z możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia, m.in. ze środków z KPO, warecki samorząd mógł produkować zielony wodór dokonując tym samym proekologicznej zmiany
  w Warce i umożliwić udział w tym przedsięwzięciu Mieszkańcom i licznym podmiotom tak biznesowym jak i rolno-sadowniczym.

  Po 4. Zarządzanie strategiczne

  W Urzędzie Miejskim powstanie Wydział Strategii i Rozwoju tak, aby gmina mogła samodzielnie sięgać po dostępne zewnętrzne fundusze i dotacje. Wnioski opracowywane będą w ramach Wydziału, a pieniądze wydawane na firmy zewnętrzne zostaną w gminnej kasie. Zrezygnujemy z finansowania nierentownych przedsięwzięć (np. Hotel CeSiR), a lokale te przeznaczymy na powierzchnię biurowo-usługową dla młodych przedsiębiorców chcących otworzyć w Warce własny biznes. To bardzo ważne, aby młodzi Mieszkańcy Warki spróbowali swoich sił na naszym rynku – nie stać nas na utratę ich potencjału.

  Po 5. Miasto otwarte na biznes

  Przy Burmistrzu będzie funkcjonowała Rada Przedsiębiorców tak, aby głos biznesu był uwzględniany w ważnych sprawach dla gminy. Nowi przedsiębiorcy w Urzędzie Miejskim załatwią wszystkie formalności w jednym okienku – szybko i sprawnie, a przetargi i zamówienia publiczne będą rozpisywane i oceniane w oparciu o transparentne kryteria. Realizując inwestycje będziemy brali pod uwagę ich innowacyjność i wpływ na lokalne środowisko naturalne. Podejmiemy działania promocyjne, aby zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w Warce i tworzenia tu nowych miejsc pracy. Nie możemy dopuścić do tego, aby Warka była miastem-sypialnią.

  Po 6. Nauka

  Wdrożymy program ochrony szkół wiejskich. Zainicjujemy współpracę między wareckimi szkołami a uczelniami wyższymi, aby podnosić poziom lokalnej edukacji i inspirować powstawanie nowych kierunków kształcenia zawodowego i technicznego dostosowanych do potrzeb lokalnych pracodawców (np. OZE). W szkołach podstawowych uruchomimy program wymiany międzynarodowej Erasmus+, a młodzież dostanie szansę działania w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Powołamy Wareckie Centrum Edukacji, gdzie wiedza, kursy i szkolenia dostępne będą dla wszystkich chcących się rozwijać – zarówno tych najmłodszych, jak i tych starszych. Uruchomimy Klub Malucha i zorganizujemy w Warce żłobek.

  Po 7. Zdrowie i bezpieczeństwo

  Ośrodek zdrowia poszerzy swoją ofertę o nowe usługi zdrowotne. Zmodernizujemy pracownię RTG a gabinety rehabilitacyjne zyskają nowoczesny sprzęt. Opracujemy plan decentralizacji ośrodka zdrowia, aby usługi zdrowotne dostępne były nie tylko w centrum miasta, ale i na terenach wiejskich. Psychologowie zatroszczą się o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta CeSiR-u zostanie poszerzona o zajęcia korygujące wady postawy czy zajęcia radzenia sobie ze stresem. Ośrodek Pomocy Społecznej przekształcimy w Centrum Usług Społecznych, aby wykorzystać ustawowe możliwości na zwiększenie efektywności pomocy społecznej.

  Po 8. Największy Sad w Polsce

  Przywrócimy organizację w Warce międzynarodowych wystaw sprzętu rolniczego
  i sadowniczego. Zmodernizujemy plac targowy, abyśmy mogli organizować ogólnopolskie targi wyrobów regionalnych i rękodzieła. Lokalni producenci zareklamują swoje wyroby na każdej gminnej imprezie. Dołożymy starań, aby wnioski klęskowe dla rolników i sadowników były procedowane w Urzędzie Miejskim szybką ścieżką, bez zbędnej zwłoki. Bezpłatne szkolenia
  i konsultacje przygotowujące sadowników i rolników do korzystania z najnowszych programów zewnętrznych i środków unijnych będą cyklicznie organizowane na terenie gminy.

  Po 9. Sprawna administracja

  Dostęp do e-usług zostanie rozszerzony, a samorząd będzie odważnie korzystał z innowacji jak np. aplikacje mobilne. Wprowadzimy usługę „mobilny urzędnik”, aby Mieszkańcy, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędu mogli nie wychodząc z domu załatwić sprawę urzędową.
  W jednym dniu urząd będzie pracował w godzinach popołudniowych. Opracujemy Kartę Mieszkańca Warki, także w wersji online, która zsynchronizuje wszystkie usługi lokalne, a także pozwoli na wprowadzanie systemu zniżek i ulg.

  Po 10. Nowe Centrum Warki

  Na rynek powrócą fontanna i strefa zieleni. Zadbamy o to, aby w nie tylko w mieście, ale i całej gminie powstawały strefy relaksu i miejsca sprzyjające integracji Mieszkańców. Zmierzymy sięz problemem braku miejsc parkingowych w centrum miasta. Opracujemy uchwałę krajobrazową i kompletne studium zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzimy przejrzyste zasady udostępniania gminnych terenów pod zabudowę dla deweloperów i sklepów wielkopowierzchniowych.

  Uzupełnieniem programu komitetu są programy kandydatów do Rady Miejskiej, którzy prócz programów dla swoich okręgów, zgłaszają ambitne postulaty dla całej Gminy jak np. punkty z lodówkami społecznymi, osiedlowe parki kieszonkowe, organizacja kinowych piątków, festiwale dla młodzieży, powołanie klubów motocyklowych i wiele więcej.

  Zachęcamy do śledzenia Facebookowego profilu Po Stronie Warki, gdzie znajduje się więcej materiałów, a podczas wyborów 7 kwietnia do stanięcia po stronie Warki.

   

  Kandydaci w wyborach z Komitetu Po Stronie Warki

  Kandydat na Burmistrza Warki: Tomasz Rawski

   

  Kandydaci do Rady Miejskiej z okręgów:

   

  Okręg 1: Zuzanna Jagielińska

  Okręg 2: Jadwiga Supłacz-Chromińska

  Okręg 3: Sławomir Gabler

   

  Okręg 4: Katarzyna Kulik

   

  Okręg 5: Andrzej Marek

   

   

  Okręg 6: Ireneusz Skowroński

  Okręg 7: Emil Siedlanowski

  Okręg 9: Ewelina Woźniak

  Okręg 11: Arkadiusz Migdalski

   

  Okręg 12: Marcin Morawski

   

  Okręg 13: Grzegorz Gwardys

   

  Okręg 14: Paweł Wiadrowski

  Okręg 15: Wiesław Czerwiński

  Materiał sfinansowano ze środków KWW Po Stronie Warki

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE