Więcej
  Strona głównaBlogiStowarzyszenie W.A.R.K.A. – aktywnie na rzecz społeczności

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – aktywnie na rzecz społeczności

  Od ponad dwudziestu lat Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest filarem lokalnej społeczności. Co się wydarzyło w ciągu tych lat? W jaki sposób organizacja działa, jakie ma osiągnięcia i co stanowi o jej sile? Czy powołując ją do działania ktokolwiek z założycieli wyobrażał sobie, że za 20 lat będzie pozyskiwać kilkadziesiąt grantów rocznie, aktywizować społeczność, szkolić oraz wspierać w działaniach?

  Warto nadmienić, że początki Stowarzyszenia są zupełnie niepozorne. Grupa młodych ludzi – wśród których był Andrzej Zaręba, obecnie piastujący funkcję społecznego Prezesa Zarządu – zapragnęła, by w ich mieście zaczęło się dziać coś ciekawego, wartościowego, z czego będzie mogła korzystać cała społeczność. Bez większego planu zaczęli organizować spotkania takie jak: maratony filmowe, imprezy okolicznościowe, koncerty nad rzeką. Mieli swoją Wizję. Wierzyli, że w małej społeczności mogą dziać się ważne rzeczy, trzeba tylko zaangażować ludzi, dać im przestrzeń do działania. Wraz ze zmianą władzy w 2018 r. pojawiły się nowe możliwości. Otwartość wareckiego samorządu, wsparcie organizacyjne i finansowe sprawiły, że Stowarzyszenie zaczęło rozwijać skrzydła. Pierwszym przejawem był wzrost liczby dotacji o ponad 50% oraz zwiększenie zasięgów działania – z gminy Warka na obszar całego powiatu grójeckiego.

  Jednym z istotniejszych osiągnięć Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest wyzwalanie społecznej energii poprzez realizację programu grantowego „Działaj Lokalnie”. Rokrocznie około 20 organizacji z terenu pięciu gmin na terenie powiatu ma szansę otrzymać dofinansowanie swoich inicjatyw. Do tej pory na terenie samej gminy Warka zrealizowano 110 takich projektów (spośród 361 ogółem). I tak na przykład w roku 2023 mieszkańcy Klonowej Woli przygotowali miejsce spotkań z huśtawką i grillem, społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego zbudowała ścieżkę sensoryczną, młodzież skupiona wokół wspólnoty TAU stworzyła spektakl mówiący o problemie hejtu, seniorzy wareckiego UTW – przy współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji w Warce i pod patronatem Burmistrza Warki – zorganizowali sportową olimpiadę senioralną.

  Mówiąc o seniorach warto nadmienić, że dzięki staraniom Stowarzyszenia W.A.R.K.A. na przestrzeni lat zawiązało się w gminie Warka 12 grup senioralnych. Animowanie i sieciowanie – a więc łączenie ich w grupy, zachęcanie do współdziałania to główne założenia organizacji. Powołana została Sieć Aktywnych Seniorów, która tylko w 2023 r. spotkała się 7 razy m.in. po to, by wzmacniać swoje kompetencje oraz planować inicjatywy – np. międzypokoleniowe. Dzięki spotkaniom w grupach senioralnych, osoby starsze mogą nawiązywać nowe relacje, szkolić się, integrować. Jednym słowem czuć się ważnymi i potrzebnymi członkami społeczności.

  Istotnym aspektem działalności Stowarzyszenia na przestrzeni ponad 20-lat była promocja regionu i lokalnego dziedzictwa. Od 2006 r. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wspólnie z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego organizuje Piknik historyczno-kulturalny VIVAT PUŁASKI, a od 2019 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sady Grójeckie – Światowy Dzień Jabłka. Te dwie imprezy na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń na mapie południowego Mazowsza i rokrocznie gromadzą po kilka tysięcy uczestników.

  Ogromną promocją regionu – warecko-grójeckiego zagłębia sadowniczego – są działania skupione wokół Jabłkowej Warki, która z czasem przeistoczyła się w Szlak Jabłkowy. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. koordynuje to wyjątkowe partnerstwo i upowszechnia wiedzę na temat jabłkowych tradycji w regionie. Zorganizowaliśmy 3 wizyty studyjnych, podczas których pokazywaliśmy grupom z różnych części Polski, jak funkcjonuje szlak i jakie są walory turystyczne regionu. Wydaliśmy mapę Szlaku Jabłkowego oraz broszurę promującą jabłkowe kulinaria („Spiżarnia królowej Bony”).

  Innym zasobem turystycznym gminy Warka jest Pilica. Stowarzyszenie – wspólnie z partnerstwem W.A.R.K.A. i Przyjaciele Pilicy reaktywowało działania społeczne nad rzeką. Podczas pikniku pn. Lato nad Pilicą w 2023 r. zorganizowano spływy kajakowe, koncerty, potańcówki, spacery przyrodnicze, warsztaty rękodzielnicze. Wydano także informator kajakowy w nakładzie 10 tys. egzemplarzy.

  W ostatnim czasie Stowarzyszenie podjęło się próby zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne. W pilotażowym programie przeprowadzonym z uczniami wareckiego Liceum im. Piotra Wysockiego udzielono wsparcia organizacyjnego trzem klasom, a następnie… dano szansę (i środki finansowe) na realizację własnych inicjatyw. W ich ramach powstał m.in. mural o śladzie wodnym, poradnik z przepisami kulinarnymi w duchu zero waste, pokaz mody z second handu.

  Dwie dekady działalności na rzecz regionu oraz zaangażowanie w sprawy lokalne zostały docenione przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który przyznał organizacji medal Pro Mazovia. Został on wręczony podczas jubileuszowej Gali 20-lecia. W imieniu organizacji odebrali go – Andrzej Zaręba – społeczny Prezes Zarządu oraz Dorota Kołakowska – Sekretarz Zarządu.

  Kolejny rok działalności to kolejne plany i wizje ich realizacji. Do połowy marca złożyliśmy już 9 projektów na działania. Do najważniejszych należą: kolejna edycja „Działaj Lokalnie”, Wianki nad Pilicą (czerwiec), Vivat Pułaski (lipiec), Seniorada (sierpień), Światowy Dzień Jabłka (wrzesień), Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego (listopad)… Wszystko po to, by służyć gminie Warka w kontekście społecznym. Ludzie, aktywność, energia i rozwój są naszymi drogowskazami.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE