Wielobojowe zmagania mazowieckich rezerwistów

Wielobojowe zmagania mazowieckich rezerwistów

Jak co roku, Mazowiecka Organizacja Ligi Obrony Kraju organizuje cykl imprez o charak­terze obronnym, o nazwie Woje­wódzkie Zawody Strzeleckie Klu­bów Żołnierzy Rezerwy LOK.

Na zawody składało się pięć rund zmagań rozgrywanych w kilku miej­scowościach Mazowsza, między in­nymi na strzelnicy miejskiej w Warce. Do klasyfikacji zespołowej jak i in­dywidualnej zalicza się jedną lepszą rundę z dwóch tzw. pistoletowych, które odbyły się w Żyrardowie i w Płocku oraz dwie najlepsze rundy karabinowe – ze strzelnic w Wesołej oraz w Warce. Strzelcy rywalizowali w następujących konkurencjach: strzelanie z pistoletu GLOCK 17 dokładne oraz dynamiczne, strzela­nie z pistoletu GLAUBERYT oraz z karabinu kbkAK, a także w rzucie granatem. Konkurencje odbywały się zarówno indywidualne jak i zespoło­wo. Ponadto zmagały się trzyosobowe składy klubów w pojedynku strze­leckim. Każdy klub mógł wystawić dowolną ilość pięcioosobowych ze­społów. Do udziału w zmaganiach zgłosiło swój udział 9 klubów. Wa­recki KŻR reprezentowały dwa zespoły. Pierwszy zespół w składzie: Robert Chodór, Robert Kuśmierski, Sławo­mir Liwowski i Tadeusz Orłowski oraz drugi zespół: Michał Rejchel, Tomasz Romaniuk, Stefan Koperski oraz Rafał Sielski. Znakomicie spisali się strzelcy zwłaszcza pierwszego zespołu z Warki. Do ostatniej rundy, która została rozegrana 24 czerw­ca w Płocku zawodnicy z Warki prowadzili zdecydowanie zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i ze­społowej. Zwyciężyli we wszystkich rundach. Drugi zespół dzielnie walczył i zajmował do ostatniego pojedynku pią­te miejsce. W wieloboju na dwóch czołowych miejscach plasowali się R. Kuśmierski i T. Orłowski z pierwsze­go zespołu wareckiego KŻR. Udział w rywalizacji to walka o reprezento­wanie Mazowsza w Centralnych Za­wodach Strzeleckich Klubów Żołnie­rzy Rezerwy LOK.

Jak wypadli wareccy zawodnicy? Niebawem wszystkiego się dowiemy…

Redakcja

 

Udostępnij:
← Dzień Dziecka na Orliku Tak się zaczyna wakacyjna przygoda… →

Dodaj komentarz