-4.8 C
Warka
piątek, 1 grudnia, 2023
Więcej
  Strona głównaInstytucjeIII posiedzenie Rady Muzeum w Warce

  III posiedzenie Rady Muzeum w Warce

  Niedawne spotkanie Rady Muzeum przyniosło kilka zmian. Do Rady dołączyła nowa członkini Pani Dorota Janiszewska-Jakubiak Dyrektor Instytutu Polonika. Wybrano też nowego Przewodniczącego, którym został Pan Andrzej Zaręba. Wiceprzewodniczącym wybrano jednogłośnie wybitnego historyka sztuki, Pana prof. zw. dr hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, znawcę tematu emigracji.

  Istniejące od ponad 50 lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, kultywuje nie tylko pamięć po wielkim bohaterze obojga narodów, ale i o innych ważnych postaciach historii polsko-amerykańskiej. Działa na rzecz promocji i podtrzymywania stosunków między obydwoma państwami oraz propagowania wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych. Przypomina dzieje Warki i regionu. Jako instytucja kultury współprowadzona jest i współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Grójecki. Przy muzeach działają Rady Muzeów, które są organem doradczym i opiniującym działalność instytucji. Pomagają one placówce na różne sposoby. 3 lutego 2020 roku odbyło się III Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego kadencji 2019-2022. Na spotkanie przybyli: Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak; Witold Bujakowski –konserwator zabytków, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu; Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio; Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego; historyk sztuki Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz; muzealnik Rafał Wróblewski; Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Andrzej Zaręba. Dyrektor Muzeum Iwona Stefaniak powitała i przedstawiła, niedawno powołaną przez władze Powiatu do grona Rady, nową członkinię – Panią Dorotę Janiszewską-Jakubiak Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą POLONIKA, rządowej instytucji z siedzibą w Warszawie.

  Podczas posiedzenia w sali Centrum Edukacyjno-Muzealnego Rada jednogłośnie wybrała ze swojego grona nowego Przewodniczącego, którym został Pan Andrzej Zaręba – Członek Zarządu Powiatu, dalej na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana prof. zw. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, wybitnego specjalistę od emigracji, historyka sztuki, wykładowcę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydatury, jak i dokonany wybór spotkał się z uznaniem wszystkich członków Rady oraz obecnych na spotkaniu pracowników Muzeum. W dalszej części posiedzenia Dyrektor Muzeum Iwona Stefaniak złożyła Sprawozdanie z działalności Muzeum za 2019 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Członkowie Rady bardzo pozytywnie ocenili 2019 rok w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Starosta Grójecki z uznaniem podkreślił liczbę zadań realizowanych przez pracowników i zaznaczył, że wszelka aktywność Muzeum jest dobrze oceniana  przez Starostwo, o czym świadczy choćby zorganizowanie w 2019 r. na terenie Muzeum obchodów 20-lecia Powiatu. Spotkanie samorządowców i pracowników Starostwa z sześciu kadencji powiatu było wydarzeniem historycznym. Pani Teresa Knyzio podziękowała za podejmowane w Muzeum inicjatywy, których różnorodność wzbogaca również ofertę kulturalną samego miasta i regionu. Nowa Członkini Rady Pani Dorota Janiszewska-Jakubiak, w świetle przedstawionego sprawozdania z działalności wyraziła uznanie, zauważając skalę przedsięwzięć w stosunku do niewielkiej liczby pracowników Muzeum oraz skromny budżetu placówki. Słowa uznania wypowiedzieli również nowy Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. Ostatnim punktem posiedzenia było zaopiniowanie Planu finansowego Muzeum na 2020 r., który również jednogłośnie przyjęto.

  Po spotkaniu Rada udała się na spacer po pałacu Pułaskich, aby obejrzeć zabytkowe zegary, które niedawno wróciły po dokonanej profesjonalnej konserwacji, realizowanej w ramach pierwszego etapu zadania pn. „Konserwacja kolekcji zegarów ze zbiorów Muzeum im. K. Pułaskiego w  Warce”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  III posiedzenie Rady Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zakończyło się wymianą doświadczeń i dyskusjami o przyszłości placówki. Wszyscy zebrani patrząc pozytywnie w przyszłość, obiecali pomoc oraz poparcie dla działań podejmowanych przez Muzeum.

  Inf. muzeum

  Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
  Muzeum im. K. Pułaskiego w Warcehttps://www.muzeumpulaski.pl
  Misją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki.

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE