Będzie się działo we Wrociszewie!

Będzie się działo we Wrociszewie!

Oj, będzie się działo, czyli „Wrociszewski Mini Park” i „Środowisko ponad wszystko”!

Nowy rok szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrociszewie zapowiada się bardzo ciekawie, ale i pracowicie. Dlaczego? Ponieważ szkoła zdobyła fundusze w dwóch, niezależnych projektach. „Środowisko ponad wszystko” projekt napisany do III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” Grupy Orlen oraz projekt „Wrociszewski Mini Park” napisany do programu „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenia W.A.R.K.A.. Koordynatorami obu projektów są nauczyciele: Anna Ćwiek i Mariola Bienias. Motorem naszych działań i wnioskodawcą jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie Małgorzata Gowin.

Nasz pierwszy, zwycięski projekt „Wrociszewski Mini Park” okazał się bardzo interesującym pomysłem i jako jeden z 5 uzyskał największą liczbę punków przyznawanych przez komisję grantową. Otrzymamy z „Działaj Lokalnie” 4.000 zł, nasi sponsorzy przekażą nam kwotę 2.100 zł, a lokalne firmy wykonają nawodnienie i prace porządkowe na kwotę ponad 7.000 zł. Cały projekt, łącznie z pracą wolontariuszy, opiewa na kwotę ponad 17 tysięcy. Dzięki projektowi powstanie pierwsze miejsce zielone przeznaczone do zabawy i odpoczynku dla mieszkańców Wrociszewa i sąsiadujących wsi, w którym będą mogli spędzać swój czas. Będzie to miejsce, gdzie wzrastać będzie integracja społeczności lokalnej różnych grup wiekowych. W czasie realizacji projektu zacieśnimy kontakty miedzy realizatorami, a odbiorcami. Teren przed szkołą zostanie oczyszczony i wyrównany. Posadzone zostaną tam byliny, krzewy i drzewa, dosadzone zostaną również na terenie placu zabaw. Teren uzyska nawodnienie, aby praca nie poszła na marne. Wspólnie z naszymi rodzicami i mieszkańcami zrobimy ławeczki z europalet. Nastój wieczorami wprowadzać będą zainstalowane lampy solarne, a dzieci będą mogły bawić się ucząc na wymalowanych wspólnymi siłami grach chodnikowych typu klasy. W trakcie podsumowania projektu zatańczymy na „wiejskiej potańcówce” i upieczemy sobie kiełbaskę przy ognisku. Projekt ten realizowany będzie od 15 czerwca do 15 listopada tego roku.

Nasz drugi, zwycięski projekt „Środowisko ponad wszystko” okazał się świetnym pomysłem i został wybrany wśród innych 300 projektów spośród zgłoszonych aż 2855. Otrzymał grant w wysokości 5.000 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. Budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz integracja dla wspólnego dobra. Zaplanowaliśmy wiele pouczających, integrujących działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczności lokalnej m.in. cykl zajęć i warsztatów dotyczących segregacji odpadów dla dzieci i mieszkańców, wycieczkę do Zakładu Usług Komunalnych,  eko – warsztaty międzypokoleniowe podczas, których zostaną wykonane zabawki z recyklingu, zaprezentowany zostanie pokaz eko mody w wykonaniu uczniów, opracowany zostanie Mini Poradnik Ekologa w formie elektronicznej i papierowej, który będzie kolportowany podczas pikniku. Zakupione zostaną kosze do segregacji odpadów i zgniatarki do szkoły oraz świetlicy wiejskiej. Szkoła wzbogaci się o nowe ekologiczne gry edukacyjne, które uatrakcyjnią  zajęcia oraz skutecznie wpłyną na poznanie zasad ekologii. Przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wtórnych i niebezpiecznych. Na zakończenie zaplanowany jest piknik podsumowujący projekt pod hasłem „Ekologia jest trendy” podczas, którego przeprowadzona zostanie akcja „Reklamówce mówimy nie”. Uczestnicy pikniku będą mieli okazję własnoręcznie ozdobić ekologiczną torbę  bawełnianą. Odbędzie się pokaz eko zabawek oraz rodzinne zawody. Projekt realizowany będzie w przyszłym roku kalendarzowym. Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych do udziału w naszych działaniach. Oba projekty powstały dla dobra dzieci i całej społeczności lokalnej.

PSP Wrociszew

Udostępnij:
← Jazzowy początek wakacji w Skrzynce z Kulturą Lokalni bohaterowie przeciw epidemii →

Dodaj komentarz