Więcej
  Strona głównaOrganizacje20 lat Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

  20 lat Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

  Maj to wyjątkowy miesiąc dla pracowników i działaczy Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Dokładnie 20 lat temu organizacja została formalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa stały się jej wyznacznikami i drogowskazami.

  Warto wspomnieć, że rejestracja nazwy była tylko kolejnym, formalnym etapem. Początki działalności Stowarzyszenia sięgają jeszcze wcześniej, kiedy to grupa młodych ludzi zapragnęła zadziałać na rzecz swojego miasta. Pojawiły się pomysły na odczarowanie ponurej rzeczywistości i aktywizację młodych ludzi. Ich realizacja trwa nieprzerwanie od dwóch dekad.

  – Zgraliśmy się, tak można najkrócej podsumować nasze działania. W pewnym momencie udało się zebrać grupę ludzi, którzy mieli podobne marzenia: aby się działo, aby było kolorowo, aktywnie, aby lokalna społeczność była dumna ze swojego miejsca i wspólnie je tworzyła – mówi Andrzej Zaręba, Społeczny Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

  Sformalizowanie Stowarzyszenia było ważnym etapem. Otworzyło kolejne możliwości i obszary działania. W 2005 roku uzyskano status Organizacji Pożytku Publicznego. Rok później uruchomiono pierwszą edycję lokalnego konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”, który realizowany jest nieprzerwanie od osiemnastu lat. W jego ramach dofinasowano 338 projektów w 60. miejscowościach na terenie gmin objętych programem, tj. Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka.

  Od 2006 r. we współpracy z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce organizowane jest piknik historyczno-kulturalny VIVAT PUŁASKI, odbywające się zawsze w pierwszą niedzielę lipca, z jedyną w Polsce Paradą Pułaskiego. W tym samym roku objęto wsparciem także NGO (Organizacje Pozarządowe). Organizowano warsztaty, zjazdy, szkolenia, wizyty studyjne. Aktualnie Sieć Społeczników Powiatu Grójeckiego liczy przeszło 650 osób skupionych w 60. organizacjach.

  Kolejnym przełomem w działalności był rok 2010. Wówczas to, dzięki współpracy z samorządem Gminy Warka uruchomiono Lokalny Fundusz Stypendialny, w ramach którego przyznano 177 stypendiów. Zrealizowano także kilka flagowych projektów młodzieżowych tj. Kuźnia Aktywności, Fabrykanci, Z miłości do młodości.

  Bardzo ważnym krokiem było podjęcie w 2015 roku działań aktywizujących seniorów. W ramach szerokiej i prężnie rozwijającej się działalności w tym zakresie zorganizowano 7 seniorad oraz przeszło 90 inicjatyw senioralnych.

  Partnerstwo Jabłkowa Warka zawiązane w 2016 roku dało początek Szlakowi Jabłkowemu, który obecnie liczy 38 obiektów na terenie powiatu grójeckiego i gmin ościennych. Jego główną ideą jest promocja regionu i lokalnego dziedzictwa – jabłek. W ramach działań przeprowadzono szereg konkursów, wydano liczne publikacje i materiały informacyjne. Od 2019 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Sady Grójeckie organizowany jest Światowy Dzień Jabłka – jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. nie pozostało obojętne także w obliczu kryzysów: pandemii COVID-19 czy wojny na Ukrainie. Od 2020 r. prowadziło intensywnie działania pomocowe.

  – Mamy szczęście do ludzi, którym nie brakuje zapału, zaangażowania, pozytywnego nastawienia. Dzięki temu udaje nam się nieprzerwanie od dwudziestu lat działać na rzecz i we współpracy z lokalną społecznością. Ludzie są naszą siłą. Wierzymy, że wspólnie uda się jeszcze wiele osiągnąć, przed nami kolejne dziesięciolecia! – mówi Dorota Kołakowska, Dyrektor biura Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

  Info. Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE