Więcej
  Strona głównaInstytucjeDworek na DługiejW Gminie Warka ruszyły projekty „Działaj Lokalnie”

  W Gminie Warka ruszyły projekty „Działaj Lokalnie”

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. pełniące rolę Ośrodka Działaj Lokalnie po raz osiemnasty przyznało certyfikaty dotacyjne w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”. Dwadzieścia cztery organizacje z obszaru pięciu gmin powiatu grójeckiego, tj. Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka rozpocznie realizację swoich projektów. Gmina Warka ma godną reprezentację w gronie grantobiorców.

  Dla organizatorów i Partnerów programy to powód do dumy! Organizacje  z Gminy Warka bardzo aktywnie biorą udział w kolejnych edycjach konkursu.

  – Działaj Lokalnie to flagowy program Stowarzyszenia W.A.R.K.A., które w tym roku świętuje Jubileusz 20-lecia działalności. Z ogromną dumą patrzymy na wszystkie efekty działania. Tworzone są miejsca spotkań lokalnej społeczności, organizowane wydarzenia sportowo-rekreacyjne, różnego rodzaju warsztaty i zajęcia wspierające rozwój osobisty –  mówi Andrzej Zaręba, społeczny prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

  Łącznie z tegoroczną edycją w programie Działaj Lokalnie przyznano łącznie 362 granty na łączną kwotę ponad 1.200.000 zł. W samej gminie Warka zrealizowano 110 projektów. Ich wartość sięga 400.000 zł. Oczywiście jest to wartość przyznanych dotacji. Rzeczywista wartość realizowanych projektów jest kilkukrotnie wyższa.

  Każdy z dziewięciu projektów realizowanych w Gminie Warka został pozytywnie oceniony przez Komisję. Wyróżniono ich wysoką wartość pod kątem potrzeb lokalnej społeczności.

  ZaDzieję się lokalnie (w Gminie Warka):

  – mieszkańcy Klonowej Woli stworzą miejsce do organizacji sąsiedzkich spotkań integracyjnych,

  – seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizują turniej sportowy,

  – Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce stworzy bezpieczną stefę „Tajemniczy Ogród Zmysłów”, gdzie najmłodsi będą mogli poprzez zabawę poznawać otaczający świat,

  – przy Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” zorganizowany zostanie cykl koncertów wielokulturowych,

  – staraniem mieszkańców wsi Prusy i Gośniewice uporządkowana zostanie przestrzeń do wspólnych spotkań,

  – Klub Seniora Czerwone Jabłuszko przygotuje infrastrukturę do recyklingu zniczy i opakowań szklanych

  – społeczność skupiona wokół inicjatywy „Z miłości do młodości” przygotuje młodzież do spektaklu tworzonego tzw. metodą teatru forum,

  – członkowie Klubu Seniora „Radość z życia” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” przeprowadzą warsztaty rękodzieła artystycznego.

  Każdy projekt jest nieco inny. Wszystkie jednak zakładają aktywizację lokalnej społeczności i działania na rzecz dobra wspólnego. Z niecierpliwością czekamy na ich efekty!

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE