Więcej
  Strona głównaInstytucjeMłodzież z CKZiU w Nowej Wsi „Zalogowana do dialogu”

  Młodzież z CKZiU w Nowej Wsi „Zalogowana do dialogu”

  Od kwietnia do września 2023 roku uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi realizowali projekt „Zalogowani do dialogu” z Fundacją Wspierania Dialogu „Rozmawiajmy”, reprezentowaną przez panią Iwonę Kozieję-Grabowską i panią Iwonę Przybyłę. Koordynatorką projektu w naszej szkole była pani Marzenna Dębowska-Mróz – nauczycielka przedmiotów zawodowych w kierunku technik organizacja turystyki. W przygotowaniu warsztatów cyfrowych pomagał pan Łukasz Woźniak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w kierunku technik reklamy.

  „Zalogowani do dialogu” to szereg działań związanych z dialogiem i edukacją cyfrową, takich jak: warsztaty dialogowe, warsztaty kompetencji cyfrowych, tworzenie filmików na temat dialogu, gra terenowa, piknik dla społeczności szkolnej.

  Dzięki udziałowi w warsztatach młodzież zdobyła wiedzę o istocie dialogu i najważniejszych jego elementach, służących skutecznemu porozumiewaniu się z innymi. Efektem pracy uczniów Centrum było przygotowanie siedmiu filmików o dialogu, dostępnych w serwisie YouTube. Uczniowie uczestniczący w projekcie opracowali oryginalną grę terenową, tematycznie związaną z zagadnieniami dialogu i walki z dezinformacją.

  Podsumowanie projektu przyniosło przekonanie, że była to bardzo cenna inicjatywa, pozwalająca młodzieży otworzyć się na innych, szczerze porozmawiać, wymienić doświadczenia w atmosferze twórczego dialogu. Finał w postaci pikniku potwierdził skuteczność zrealizowanego projektu i osiągnięcie zamierzonych celów.

  „Zalogowani do dialogu” to kolejne działanie zrealizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z myślą o wszechstronnym rozwoju młodzieży uczącej się w tej szkole. Zapewne – nie ostatnie.

  Zadanie publiczne pn. „Zalogowani do dialogu” zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
  Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #Zalogowanidodialogu #FundacjaRozmawiajmy #ZawódPasjaSukces #CKZiUNowaWieś

  Ewa Malowaniec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE