Więcej
  Strona głównaInstytucjeKampania sprawozdawcza w OSP Gminy Warka

  Kampania sprawozdawcza w OSP Gminy Warka

  W dniu 20 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Warce. Głównym tematem posiedzenia  było podsumowanie zebrań sprawozdawczych w OSP za 2023 rok oraz wstępne omówienie planów zakupów oraz remontów przez przedstawicieli poszczególnych OSP.

  20 stycznia br. w OSP Branków rozpoczęto kampanię sprawozdawczą, a 10 marca  w OSP Warka zakończono. Walne zebrania członków OSP we wszystkich 12 jednostkach odbyły się w ustalonych terminach i tym samym został zrealizowany jeden z podstawowych warunków statutu OSP.

  Walne zebranie jest najważniejszą władzą stowarzyszenia. Określa to ustawa o stowarzyszeniach oraz statut każdej OSP. W bieżącym roku walne zebrania miały charakter sprawozdawczy za 2023 rok. Na każdym zebraniu rozpatrywano i zatwierdzano sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe i sprawozdania komisji rewizyjnej. Wszystkie Zarządy OSP na wniosek komisji rewizyjnej otrzymały absolutorium. Uchwalono program działań, plan budżetu na 2024 rok i pod planowany budżet jednostki OSP zaplanowały zakupy i remonty. Bardzo pozytywną działalność OSP był fakt, że w ubiegłym roku zaobserwowano wzrost członków OSP w stosunku do roku 2022. Na szczególne podkreślenie należy wspomnieć o wzroście w OSP Konary gdzie przybyło 13 druhów w tym 11 kobiet.

  Zebrania były dobrze przygotowane organizacyjnie i miały uroczysty charakter, a druhowie wystąpili w strojach galowych. O randze walnych zebrań świadczy udział w zebraniach przedstawicieli Urzędu Miejskiego w osobach: Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Z-ca Burmistrza Teresa Knyzio, podinspektor p. poż. Damian Piwowarski, przedstawiciele Komendy  Pow. PSP w Grójcu, przedstawiciele Zarządu Gminnego: Prezes Zarządu M. Górski, Komendant Gminny H. Fudecki, radny Sejmiku Woj. Maz. Leszek Przybytniak, radny Rady Powiatu Cezary Kołodziejski, a na zebraniu w OSP Grzegorzewice delegacja z OSP Dzianisz.

  Z zebrań sprawozdawczych wynika, że w większości obiektów pomieszczenia zostały wyremontowane oraz wyposażone tak, że stały się małymi ,,domami kultury” na swoim terenie z których korzystają grupy senioralne i stowarzyszenia.

  Społeczność lokalna oraz społeczność gminna może obserwować druhów nie tylko w akcjach, przy wypadkach, usuwaniu szkód w wyniku burz, ale strażacy czynnie uczestniczą w uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych. Kontynuowana jest współpraca ze szkołami, gdzie przeprowadzają szkolenia i pokazy sprytu strażackiego.

  Jak co roku członkowie Zarządu w osobach: M. Górski, H. Fudecki, K. Winek, Sz, Cieślak, R. Gorgoń przeprowadzili eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” w III kategoriach wiekowych w Szkole Podstawowej w Konarach przy wsparciu organizacyjnym dyr. Szkoły Lidii Gregorek.

  Burmistrz Dariusz Gizka podkreślał na każdym zebraniu, że bez wsparcia druhów ciężko by było przeprowadzić wiele imprez masowych na których zabezpieczali teren i przebieg imprez.

  Podstawową działalnością OSP jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i tak OSP Warka miała 146 wyjazdów, OSP Grzegorzewice- 36, Michałów Dolny- 18, OSP Gąski-16, Ostrołęka- 13, OSP Piaseczno- 11, OSP Laski- 9, OSP Michalczew- 8, OSP Konary- 7, OSP Branków-5, OSP Opożdżew- 4, OSP Nowa Wieś- 3. Zaobserwowano zmniejszenie liczby wyjazdów w skali powiatu oraz w skali gminy. W 2022 roku było 430 wyjazdów, a w 2023 roku  276.

  Żeby dobrze wypełniać obowiązki związane z wyjazdami druhowie w 2023 r. ukończyli: kurs I i II stopnia- 9 druhów, szkolenie z fotowoltaiki i samochodów elektrycznych- 12 druhów, szkolenie z Bhp w Pionkach- 11 druhów, kurs kierowców konserwatorów- 8 druhów, recytyfikację z KPP- 5 druhów, kurs dowódców- 2 druhów. Jednostki z OSP z Warki, Grzegorzewic i Gąsek w ramach KSRG uczestniczyli w ćwiczeniach na obiekcie Browaru wspólnie z jednostkami z PSP Grójec.

  Jak co roku wszystkie jednostki wzięły udział w zawodach strzeleckich dla OSP gm. Warka- I miejsce OSP Grzegorzewice, II miejsce OSP Warka, III miejsce OSP Piaseczno.

  Na zebraniach druhowie podkreślali, że bez wsparcia finansowego ze strony radnych Rady Miejskiej i Burmistrza nie byliby w stanie zrealizować w takim stopniu zakupów, remontów i inwestycji. Na podkreślenie należy pochwalić, że coraz więcej OSP stara się o pozyskanie środków z różnych źródeł. Druhowie z OSP Konary obchodzili 100- lecie powstania, a ukraszeniem jubileuszu  było pozyskanie nowego lekkiego samochodu bojowego, a swój przekazali dla OSP Opożdżew. W b. r. OSP Grzegorzewice planuje obchody 100- lecia powstania.

  W okresie od 01.01.2023 r. zostały poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gm. Warka w łącznej wysokości 1.725.677,05 zł. W roku 2024 w budżecie gm. Warka zaplanowano środki na OSP w kwocie 3.503.709,10 zł. Szersze przybliżenie inwestycji, remontów, zakupów i finansów OSP przedstawimy po odbyciu zebrania Zarządu Oddziału Gminnego  po zakończeniu wyborów samorządowych.

  Miłym akcentem na posiedzeniu Zarządu było wręczenie podziękowania dla Burmistrza Dariusza Gizki za najefektywniejszą współpracę z Oddz. Gminnym ZOSP RP w Warce. W związku z zakończeniem pracy w Urzędzie Miejskim insp. do spraw poż. Wojciecha Kanarka wręczono podziękowanie za współprace z jednostkami OSP Gminy Warka od stycznia 2014 roku.

  Na zakończenie Prezes Zarządu Marian Górski i Burmistrz Warki Dariusz Gizka złożyli członkom Zarządu życzenia świąteczne.

  Zarząd Oddziału Gminnego – ZOSP RP w Warce

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE