Więcej
  Strona głównaInstytucjeDobra drużyna do Powiatu

  Dobra drużyna do Powiatu

  16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy swoich przedstawicieli do trzech szczebli samorządu – gminnego (Burmistrza Warki oraz 15 radnych Rady Miejskiej), powiatowego (4 z 21 radnych Rady Powiatu Grójeckiego) oraz wojewódzkiego (7 z 50 radnych Sejmiku Mazowieckiego z „regionu radomskiego”).

  Drużyna zaproponowana mieszkańcom gminy Warka do Rady Powiatu Grójeckiego przez Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Powiatu Grójeckiego” (lista nr 23) to mieszanka osób o niezwykłej aktywności społecznej i zawodowej, w różnym wieku i doświadczeniu życiowym, z wieloma sukcesami osobistymi i zawodowymi, to ludzie, którzy swoją dotychczasową działalnością pokazali, że potrafią być skuteczni, ambitni w działaniu, mają pomysły i co najważniejsze chcą działać RAZEM na rzecz dobra wspólnego jakim jest gmina Warka i powiat grójecki.

  Powiat ma wiele zadań powiązanych z gminą o które należy skutecznie zadbać – szkoły ponadgimnazjalne, drogi powiatowe, muzeum Pułaskiego, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, rozwój sadownictwa w Nowej Wsi, szpital powiatowy, wydział komunikacji i wiele więcej.

  Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z kandydatami „Razem dla Powiatu Grójeckiego” i jeśli uznają Państwo, ze warto im zaufać, że warto aby to oni reprezentowali mieszkańców gminy Warka na arenie powiatu to liczymy na Państwa poparcie 16 listopada i oddanie głosu na jednego z zaproponowanych 8 kandydatów.

   

  01 - ZAREBA z nazwiskiem

  37 lat, żonaty, dwoje dzieci.

  W 2001 roku ukończył dzienne studia magistersko-inżynieryjne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W roku 2010 ukończył Szkołę Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej”.

  Od 2003 roku jest społecznym prezesem Stowarzyszenia W.A.R.K.A. (realizator m.in. Działaj Lokalnie, Kuźni Aktywności dla młodych, Lokalnego Funduszu Stypendialnego, projektów wspierających organizacje pozarządowe, seniorów oraz aktywizację lokalnej społeczności).

  Członek Lokalnych Grup Działania w Warce i w Grójcu, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Decyzyjnej.

  Od kilku lat aktywnie działa w katolickim Ruchu Światło-Życie.

  Od 2010 członek Społecznej Rady wareckiego Ośrodka Zdrowia.

  W latach 2011-2013 członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Marszałku Województwa.

  W latach 2005-2010 członek Rady Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

  Radny Rady Miejskiej w Warce w kadencji 2006-2010 (przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu).

  Członek Społecznych Komitetów budowy wareckich pomników – Hetmana St. Czarnieckiego oraz Piotra Wysockiego i Komitetu renowacji nagrobków na starym wareckim cmentarzu.

   

  02 - KORCZAK z nazwiskiem

  58 lat, żonaty, troje dzieci.

  Mieszka we wsi Wola Palczewska.

  Wykształcenie techniczne.

  Pracuje zawodowo oraz wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo sadownicze.

  Od roku 1986 zajmuje stanowiska kierownicze. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

   

  03 - SOBIERAJ z nazwiskiem

  52 lata, mężatka, dwoje dzieci.

  Mieszka w Rytomoczydłach – nieopodal Warki.

  Jest magistrem geografii.

  Od ponad 30 lat pracuje jako nauczyciel w różnych typach szkół na terenie gminy Warka, a od 15 w wareckim gimnazjum, w którym od roku 2011 r. pełni funkcję Dyrektora.

  Jest sądowym kuratorem społecznym Sądu Rejonowego w Grójcu.

   

  04 - ISKRA z nazwiskiem

  56 lat, mężatka, dwoje dzieci.

  Z wykształcenia nauczycielka języka polskiego, absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych w PAN.

  Zawodowo od 30 lat związana ze szkołą w Ostrołęce, gdzie od 1997 roku pełni funkcję Dyrektora.

  Jako organizator projektów edukacyjnych, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz charytatywnych na co dzień współpracuje z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

  Była przewodniczącą Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Hetmana Stefana Czarnieckiego.

   

  05 - PODLASEK z nazwiskiem

  55 lat, troje dzieci.

  Z wykształcenia jest nauczycielem, absolwentka WSP w Kielcach oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  W latach 1984-1996 pracowała w oświacie na terenie miasta Warki i gminy.

  Od 1996 roku powierzono jej tworzenie od podstaw na terenie Warki filii Radomskiej Biblioteki Pedagogicznej, której jest obecnie kierownikiem.

   

  06 - GOSTKOWSKA z nazwiskiem

  21 lat, panna.

  Mieszka we wsi Gąski.

  Studentka trzeciego roku pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Pracuję w Gminnej Jednostce Kultury „Dworek na Długiej” w Warce realizując wiele działań i projektów z zakresu kultury, animacji i edukacji. Posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

   

  07 - GORGON z nazwiskiem

  37 lat, żonaty, dwoje dzieci.

  Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w stopniu magistra.

  Pracuje w sektorze bankowym.

  Od 20 lat jest członkiem OSP w Laskach gdzie obecnie pełni funkcję Naczelnika.

  Jest także aktywnym członkiem OSP w Warce.

   

  08 - WINEK z nazwiskiem

  46 lat, żonaty, troje dzieci.

  Ukończył technikum elektroniczne w Piasecznie.

  Pracuje jako handlowiec w firmie „SAD-TRANS” działającej prężnie na terenie gminy Warka w branży owoce-warzywa.

  Od 26 lat jest strażakiem, członkiem OSP Grzegorzewice, a od 4 lat jej prezesem.

  Jest także wiceprezesem gminnym ZOSP RP w Warce, oraz członkiem zarządu powiatowego.

  Działa w KŻR LOK w Warce.

   

  Liczymy na Państwa poparcie 16 listopada. Spotkajmy się przy urnach!

   

  Materiał sfinansowany przez KWW Razem dla Powiatu Grójeckiego

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE