Więcej
  Strona głównaKulturaŚwięto Społeczników Powiatu Grójeckiego

  Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego

  Ponad 200 osób: działacze, wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z powiatu grójeckiego, media lokalne, samorządy szczebla wojewódzkiego po samorządy gminne spotkało się 5 grudnia w Hotelu pod Lasem w Chynowie na trzecim już Święcię Społeczników Powiatu Grójeckiego. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

   Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego było okazją do świętowania dla społeczników, działaczy, wolontariuszy, którzy w swej działalności pracują na rzecz mieszkańców z powiatu grójeckiego. Spotkanie było okazją do podsumowania projektu „Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” oraz do promocji działalności społecznej i budowania współpracy na rzecz społeczności regionu. Patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki.

  Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Leszek Ruszczyk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Leszek Przybytniak, Wicestarosta Powiatu Grójeckiego – Janusz Różycki; Radni Powiatu Grójeckiego: Małgorzata Woźniak, Maciej Dobrzyński, Krzysztof Ambroziak, Grzegorz Rejer, przedstawiciele samorządów lokalnych: Z Gminy Chynów: Wójt – Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady – Stanisław Mróz, z Gminy Goszczyn – Sekretarz Jadwiga Strączewska,  z Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Przewodniczący Rady Zbigniew Kacprzyk, z Gminy Pniewy – Wójt Wiesław Nasiłowski i Przewodnicząca Rady – Zofia Rokosz, z Gminy Warka – Wiceburmistrz Teresa Knyzio.

  Imprezę prowadził Andrzej Zaręba – Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A.. W programie znalazło się podsumowanie Programu Działaj Lokalnie 2012, w którym w tym roku dotacje na działania aktywizujące na rzecz dobra wspólnego otrzymało 17 projektów. Uhonorowano zwycięzcę Konkursu OPOWIEDZ… dla Grantobiorców Działaj Lokalnie – nagrodę odebrała Wypożyczalnia dla Dorosłych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu za reportaż multimedialny pokazujący jaką zmianę w życiu seniorów z gminy Grójec poczynił projekt „Wesołe jest życie Seniora z Biblioteką”.

  Święto Społeczników było okazją również do podsumowania projektu „Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” i Konkursów organizowanych w jego ramach dla organizacji pozarządowych. Uhonorowano zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie „Dokąd zmierzamy” oraz „Razem Lepiej”. Celem pierwszego konkursu tj. „Dokąd zmierzamy” było zachęcenie organizacji do strategicznego planowania. Miały one za zadanie zaplanowanie i przedstawienie w przejrzysty i ciekawy sposób swojej strategii na lata 2013-2015. Nagrody o wartości 2500zł na rozwój  otrzymały 3 zwycięskie organizacje.

  Celem drugiego Konkursu – „Razem Lepiej” było budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy organizacjami z powiatu grójeckiego. Należało opisać plan projektu partnerskiego, w którym wezmą udział min. 2 organizacje. Projekt miał za zadanie wykorzystać mocne strony partnerów w działaniach oraz zapewnić korzyści dla wszystkich członków partnerstwa. Przyznano 4 nagrody na łączną kwotę 7tys. zł. na realizację zaplanowanych mini projektów partnerskich.

  Nie zabrakło aktywności ruchowej i intelektualnej – goście zwiedzali stoiska przygotowane przez 15 organizacji i grup nieformalnych z powiatu grójeckiego poprzez udział w „Biegu zegarowym” przygotowanym przez lokalne Animatorki – Monikę Górniewicz i Joannę Kurzeję ze Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Lokalnej ANIMATOR. Goście mieli za zadanie w wyznaczonym czasie przez muzyczne przerywniki – przygotowane przez członków Zespołu Folklorystycznego Ziemi Grójeckiej, przeprowadzić krótkie „wywiady” z prezentującymi się organizacjami. Pytano m.in. o cele, działania, plany i sukcesy. Ta forma była doskonałym sposobem na ćwiczenie umiejętności prezentacyjnych organizacji oraz dawała możliwość do  inspiracji, rodzenia się pomysłów na współpracę. Nagrodą za zebranie informacji od wszystkich organizacji na stoiskach była możliwość odszyfrowania hasła, które stać się może myślą przewodnią na kolejny rok działania społeczników powiatu grójeckiego „Połączenie sił – to początek, pozostanie razem – to postęp, wspólna praca – to sukces” (Henry Ford).

  Na zakończenie niespodziankę przygotował Zespół Capitalle, który 2012 roku realizował projekt Działaj Lokalnie „Piramida marzeń”. Pod tym samym tytułem członkowie zespołu – utalentowana muzycznie młodzież z gminy Chynów, pod kierownictwem Ewy Karkowskiej – Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Chynowie przedstawiła program muzyczny, który został nagrodzony oklaskami na stojąco.

  Święto Społeczników wspierali organizacyjnie Stypendyści Lokalnego Funduszu Stypendialnego WARKA.

  Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich osób,  które przyczyniły się do zorganizowania tej niecodziennej uroczystości.

   

  Impreza została sfinansowana w ramach projektu Stowarzyszenie W.A.R.K.A. pt. Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej realizowanego we współpracy z Powiatem Grójeckim, na którego realizację Stowarzyszenie pozyskało dotację z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

   

  Laureaci konkursów:

  – Konkurs OPOWIEDZ…

  Nagroda: Wypożyczalnia dla Dorosłych Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu – reportaż multimedialny Magdaleny Sepczyńskiej pt. „Wesołe jest życie Seniora z Biblioteką”

   

  Konkurs DOKĄD ZMIERZAMY

  Narody główne – „pakiety rozwojowe” o wartości 2500zł każdy, otrzymały:

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stara Warka (gm. Warka)

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” (gm. Chynów)

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic (gm. Mogielnica)

   

  Wyróżnienia:

  Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIC z Warki (gm. Warka)

  Uczniowski Klub Sportowy GROT z Chynowa (gm. Chynów)

  Stowarzyszenie „Przyszłość Naszych Dzieci” (gm. Mogielnica)

   

  Konkurs RAZEM LEPIEJ

  Nagrody otrzymały:

  • Partnerstwo projektu: PODĄŻAJĄC ZA GWIAZDĄ…”  BOŻONARODZENIOWY BIEG PATROLOWY

  Lider projektu:   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” (gm. Chynów)

  Partner:  Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Wiktora Krawczyka w Warce (gm. Warka)

   

  • Partnerstwo projektu: RAZEM DLA ROZWOJU

  Lider projektu:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy (gm. Pniewy)

  Partnerzy: Uczniowski Klub Sportowy Grot (gm. Chynów),  Zespół Teatralny „Dudzięta” (gm. Pniewy)

   

  • Partnerstwo projektu: Kulturalnie Bezpiecznie Zdrowo

  Lider projektu:  Uczniowski Klub Sportowy Grot (gm. Chynów)

  Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chynów PROMOTOR (gm. Chynów), Stowarzyszenie Miłośników Motocykli MAVERICKS (gm. Chynów), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy (gm. Pniewy)

   

  • Partnerstwo projektu . BĄDŹMY RAZEM W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

  Lider projektu: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki”  przy Zespole Szkół Specjalnych   Im Ks. J. Twardowskiego  w Grójcu (gm. Grójec)

  Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „Animator” (gm. Chynów),  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  „Pinokio” (gm. Grójec)

   

  Na stoiskach prezentowali się:

  • Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą
  • Nowomiejski Klub Seniora RODZINKA
  • Wolontariat Dobre Serce przy Obywatelskim Ruchu Obrony Bezrobotnych
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej  przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci I Osób Niepełnosprawnych „TĘCZA” w Warce
  • Stowarzyszenie Górna Jeziorka
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chynów PROMOTOR
  • Uczniowski Klub Sportowy Grot
  • Koło Gospodyń Wiejskich Lesznowola
  • Szkolne Koło Wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Warce
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu
  • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” przy ZSS im. Ks. J. Twardowskiego w Grójcu
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio”
  • Koło Teatralne MASKA przy PSP Sielec
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR”
  • Grupa 45+ z Warki
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE