2.6 C
Warka
czwartek, 8 grudnia, 2022
Więcej
  Strona głównaOrganizacjeAktywna W.A.R.K.A.

  Aktywna W.A.R.K.A.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zaprasza do aktywnego drugiego półrocza 2016r. Dzięki pozyskanym dotacjom zewnętrznym organizacja będzie realizować aż 6 projektów. Misja stowarzyszenie opiera się na dwóch filarach tj. aktywizacji lokalnych społeczności oraz promocji Warki i powiatu grójeckiego zgodnie z hasłami jakie stanowi rozwinięcie nazwy organizacji tj. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa.

  Pierwszy kierunek działalności realizować będzie poprzez projekty systemowe o zasięgu ponadgminnym „Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego”, „Sieć organizacji z grójeckiego” oraz kontynuację „Działaj Lokalnie”, a także realizowany na terenie gminy Warka „Lokalny Fundusz Stypendialny”. Drugi kierunek natomiast poprzez projekty związane z historią i kulturą tj. „Festiwal Absurdu” i „Wyciągamy Trojdena”.

  Zapraszamy do udziału w zaprezentowanych projektach oraz do wspierania działalności społecznej Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

   

  Pasek z logami 1„Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego”

   

  Działanie dofinansowane jest dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z konkursu ogólnopolskiego, w którym projekt, w którym startuje kilka tysięcy organizacji, zajął wysokie bo 11 miejsce. Jego celem jest wspieranie aktywności seniorów poprzez ofertę dla ok. 15 grup senioralnych z terenu grójeckiego.

  Wśród działań będą „Targi Grup Senioralnych”, szkolenia dla seniorów instruktorów i liderów, dofinansowania działalności seniorów w 2 konkursach – „Nasze przyjazne miejsce” oraz „Inicjatywy Partnerskie” i wiele innych. Projekt jest realizowany w partnerstwie z lokalnymi samorządami. Udział w nim weźmie ok. 600 aktywnych osób starszych.

  Koordynacja: Dorota Lenarczyk i Agata Sotek.

   

  Pasek z logami 2„Sieć organizacji z grójeckiego”

  Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego skierowany jest do organizacji pozarządowych z powiatu grójeckiego. Jego celem jest zbudowanie federacji łączącej stowarzyszenia i fundacje z naszego regionu, które dzięki zdobytym kompetencjom oraz współpracy, będą mogły wspólnie działać by zwiększyć skuteczność pozyskiwania środków na rozwój i działalność. Wśród wydarzeń: 4 szkolenia dla liderów organizacji z takich tematów jak: Public Relations, współpraca w partnerstwie, zarządzanie i ewaluacja projektów oraz Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego. Projekt realizowany jest we współpracy z Powiatem Grójeckim.

  Koordynacja: Dorota Lenarczyk

   

   

  Pasek z logami 3„Działaj Lokalnie”

  Program grantowy już znany 11 lat, w którym dzięki małym dotacjom dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych aktywizują się lokalne społeczności.

  Realizowany jest w połowie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a w połowie ze źródeł lokalnych: od samorządów gminnych i powiatu oraz biznesu i osób indywidualnych.

  W tym roku realizowanych jest 18 dofinansowanych w konkursie grantowym inicjatyw, w tym 5 na terenie gminy Warka (Bończa, Michałów, Nowa Wieś, Laski, Warka).

  Koordynacja: Agata Sotek, Dorota Lenarczyk i Andrzej Zaręba.

   

   

  Pasek z logami 4„Lokalny Fundusz Stypendialny”

  Program stypendialny, którego już 6 edycja rozpocznie się we wrześniu. O Stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka. Stypendia rozdawane dzięki dotacji z Fundacji Batorego oraz źródeł lokalnych tj. Samorządu Gminy Warka, Firm oraz zbiórek trafiają do zdolnych, aktywnych młodych osób, którym warunki ekonomiczne nie pozwalają rozwinąć skrzydeł. Oprócz wsparcia stypendiami młodzi ludzie biorą udział w warsztatach, akcjach fundraisingowych oraz uczą się społecznej odpowiedzialności poprzez wolontariat. Program działa dzięki współpracy z lokalnymi szkołami.

  Koordynacja Agata Sotek.

   

  Pasek z logami 5„Festiwal Absurdu”

  Projekt z zakresu kultury realizowany w partnerstwie z Gminną Instytucją Kultury „Dworek na Długiej”, który otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest zaangażowanie widzów do specyficznych wydarzeń kulturalnych, których łączy pewien absurd formy. To rodzaj kulturalnej zupy gdzie wysoka sztuka miesza się z alternatywą, prześmiewczą formą teatru, malarstwa czy lokalnych historycznych wydarzeń. Wśród działań, które skierowane są głównie do dzieci i młodzieży są: „Rekonstrukcja Bitwy pod Warką”, „Ministerstwo Dziwnych Kroków”, „Kultura wychodzi na zewnątrz”, „Społeczne malowanie z Jackson Pollock’iem”.

  Koordynacja: Łukasz Rejer.

   

  Pasek z logami 6„Wyciągamy Trojdena”

  Projekt którego celem jest przybliżenie mieszkańcom Warki i turystom historii związanej z postaciami Książąt Mazowieckich. Realizowany w partnerstwie z Gminną Instytucją Kultury „Dworek na Długiej” oraz lokalnymi Partnerami (Muzeum im. K. Pułaskiego, PTTK i CeSiR) będzie zawierał takie działania jak: historia przez przygodę tj. quest o Książętach Mazowieckich oraz skrzynki geocachingu, stworzenie muralu historycznego. Przy okazji istniejących już atrakcji turystycznych i zwiększonego przy tych atrakcjach ruchu projekt ma na celu „wyciągnąć i pokazać Książąt Mazowieckich” i z czasem dołączyć ich do głównych atrakcji Warki.

  Koordynacja: Kamila Gostkowska.

   

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE