Budowa kolejnej atrakcji przyrodniczo-turystycznej zbliża się do końca!

Budowa kolejnej atrakcji przyrodniczo-turystycznej zbliża się do końca!

W ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Gmina Warka otrzymała dofinansowanie unijne na projekt „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”.  Wysokość wsparcia to ponad 700 tys. zł. Działania są już realizowane. Odbyły się warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży a teraz dobiega końca budowa ścieżki nad Pilicą, pomostów i altany edukacyjnej.

Projekt zakłada ochronę cennych przyrodniczo terenów obszaru „NATURA 2000” w Warce poprzez uporządkowanie ruchu i ograniczenie go do wytyczonego szlaku. W ramach infrastruktury powstaje około 1km ścieżki prowadzącej od ulicy Mostowej do „cieku wodnego” na Winiarach. Wybudowana zostanie altana edukacyjna oraz pomosty. Nowy ciąg będzie miał szerokość około 2,5m. Ścieżka nad Pilicą pozwoli mieszkańcom miasta i gminy na spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem jednego z największych atutów Warki jakim jest malownicze położenie nad rzeką. Przy szlaku zostaną zlokalizowane ławki i kosze na śmieci, planowane jest również dosadzenie krzewów i drzew. Pojawią się także tablice z informacjami przybliżającymi chronione gatunki ptaków i siedlisk, które będą informować o tym co cenne przyrodniczo na nadpilicznym terenie, dodatkowo działania edukacyjne będzie uzupełniać strona internetowa oraz imprezy i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie: 701 555,99zł

Poziom dofinansowania: 80%

Udostępnij:
← Seniorzy będą działać! Znamy zwycięzców konkursu Inicjatyw Senioralnych 2017! Bończa zaprasza na Festyn! →

Dodaj komentarz