Więcej

  ZaDziałaj 1% Lokalnie

  Dlaczego warto przekazać 1% podatku?

  Możemy przekazać 100% należnego podatku do wspólnej państwowej kasy albo korzystając z praw jakie otrzymaliśmy jako Obywatele kilka lat temu ten podatek podzielić na: 99% do wspólnej kasy i 1% na jakiś ważny wg nas cel realizowany przez Organizację Pożytku Publicznego. Dzięki temu 1% podatku, który i tak musimy oddać organizacje pozarządowe mogą realizować wiele ważnych i wartościowych działań a my jako prawdziwi Obywatele możemy mieć w tym swój udział.

   

  Czy to trudne?

  Banalnie proste. Kiedyś trzeba było iść na pocztę lub do banku i przesyłać ten 1%. Teraz już NIE. Teraz wszystko za nas robi Urząd Skarbowy. My musimy jedynie w zeznaniu PIT wpisać nazwę OPP czyli organizacji pozarządowej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego i jej nr KRS. Baza wszystkich OPP znajduje się na stronie www.pozytek.gov.pl i tam można znaleźć organizacje z danego powiatu, gminy, itp.

   

  Czy wspierać lokalne czy ogólnopolskie OPP?

  Lokalne OPP są bliżej nas, ich działania mogą w jakimś stopniu dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nas, naszych rodzin, sąsiadów, znajomych. Ok. 50-ciu największych ogólnopolskich OPP promujących się w mediach zbiera ok. 55% wpłat z 1% podatku. Pozostałe 45% otrzymuje prawie 7 tys. mniejszych OPP. Duże organizacje wydają duże pieniądze na reklamę a małe mimo iż nie zbierają dużo to dużo robią w lokalnych społecznościach dlatego m.in. warto im właśnie przekazywać 1% podatku.

   

  Dlaczego warto 1% podatku przekazać na „Działaj Lokalnie”?

  Bo to jest właśnie przykład działania, które jest blisko nas. Przez 6 lat istnienia Programu udało się na terenie powiatu grójeckiego, w tym i gminy Warka zrealizować kilkaset małych ale wartościowych działań w które zaangażowało się już kilka tysięcy osób. „Działaj Lokalnie” to skuteczny pomysł na wyzwalanie entuzjazmu i społecznej energii lokalnej społeczności. Niewielkie dotacje, jakie mogą pozyskać chętni do działania nakręcają aktywność, która często pozytywnie przerasta oczekiwania wszystkich. W „Działaj Lokalnie” realizować można cały wachlarz pomysłów potrzebnych mieszkańcom, m.in. budowa małych placów zabaw, integracja mieszkańców przez organizację pikników, pomoc zaniedbanym edukacyjnie dzieciom, wsparcie niepełnosprawnych, konkursy, zawody, warsztaty oraz wiele innych działań.

  W 2012 roku m.in. dzięki wpłatom 1% podatku na Program „Działaj Lokalnie” możliwe było wsparcie na terenie gminy Warka projektów realizowanych przez nowopowstałe stowarzyszenie w Starej Warce, przez społeczność szkolną w Michałowie, przez Szkolne Koło Wolontariatu przy wareckim gimnazjum, Uniwersytet Trzeciego Wieku i grupę „Twórczy 45-letni”. W poprzednich latach projekty realizowały również społeczności szkolne wareckiego LO i ZSP, szkoła w Konarach, PTTK, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu TĘCZA, Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIC, Klub Kajakowy KOREK.

  „Działaj Lokalnie” w powiecie grójeckim to aż 146 projektów o łącznej wartości prawie 1,3mln zł. Ponad 500 tys. zł w tej kwocie to dotacje przekazane realizatorom projektów przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. właśnie m.in. ze środków pozyskanych z 1% podatku.

  Warto nakręcać innych do aktywności, bo ta aktywność rodzi kolejną, i kolejną… wystarczy tylko przekazać 1% podatku Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. na Program „Działaj Lokalnie”.

  Więcej o działaniach stowarzyszenia na www.stowarzyszeniewarka.pl

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Organizacja Pożytku Publicznego

  KRS 0000160318

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE