Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w CeSiR

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w CeSiR

W budynku Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Warszawska 45) uruchomiona została Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Animus”. Poradnia kieruje swoją ofertę do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Specjaliści poradni wykonują wielozakresową diagnozę dzieci i młodzieży. Zajmują się przyczynami trudności szkolnych (np. dysleksja, dysgrafia), trudnościami emocjonalnymi i rówieśniczymi, a także oceną rozwoju dziecka.

Klienci poradni mogą liczyć na wsparcie i pomoc w napotykanych trudnościach. Prowadzona jest terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki, zajęcia wyrównawcze, usprawnianie techniki czytania i pisania, trening ortograficzny), ale także inne formy pomocy grupowej: socjoterapia, trening umiejętności społecznych, artterapia, warsztaty plastyczne oraz indywidualne wsparcie psychologiczne. Poradnia oferuje również konsultacje dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych.

Poradnia ma uprawnienia oświatowe, dzięki czemu jej opinie są honorowane w placówkach oświatowych.

Kontakt z poradnią: tel. 511-822-818, e-mail: ppp.animus@gmail.com

Udostępnij:
← Ostrołęka tryumfuje w IV Międzyszkolnej Lidze Szachowej! Seniorzy sprzątają Park Pułaskiego →

Dodaj komentarz