Więcej
  Strona głównaInstytucjeDworek na DługiejZarządzaj dobrze "Wolontariatem"

  Zarządzaj dobrze „Wolontariatem”

  Serdecznie zapraszamy placówki z Warki i okolic do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu pt. „Zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 23–24 maja (czwartek – piątek) w godzinach 9.00 -16.00 w Gminnej Jednostce Kultury „Dworek na Długiej” przy ulicy Długiej 3 w Warce.

  Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowanych wdrożeniem wolontariatu i początkujących nie przeszkolonych koordynatorów wolontariatu z tego typu placówek.

  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

  • samooceny organizacji pod kątem wolontariatu,
  • opracowania ogłoszenia rekrutacyjnego,
  • przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z kandydatami na wolontariuszy,
  • rozpoznawania motywacji wolontariuszy,
  • kluczowych aspektów prawnych współpracy z wolontariuszem (porozumienie, ubezpieczenie)
  • przygotowania indywidualnego programu woluntarystycznego dla wolontariusza,
  • doboru wolontariusza do poszczególnych zadań,
  • sposobów motywowania i wspierania wolontariuszy,
  • monitorowania i ewaluacji działań wolontariuszy,
  • radzenia sobie w sytuacjach trudnych we współpracy organizacja – wolontariusz i zapobieganiu im.

  Szkolenie poprowadzą Agata Poczman i Katarzyna Winiewska ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

  Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres posrednictwo@wolontariat.org.pl do dnia 15 maja br. (środa).

  Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje treść formularza zgłoszeniowego i kolejność zgłoszenia. Potwierdzenie udziału w spotkaniu otrzymają Państwo do 17 maja.

  Zapewniamy miłą atmosferę i poczęstunek.

  Zapraszamy serdecznie!

  Katarzyna Winiewska i Agata Poczman  oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE