Strona głównaInstytucjeNowe władze Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju im. P. Wysockiego w...

Nowe władze Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju im. P. Wysockiego w Warce

Jesień br., to czas wyborów w jednostkach terenowych Ligi Obrony Kraju. Wg statutu LOK, właśnie teraz mija 5-letnia kadencja władz jedynego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK, działającego na terenie Gminy Warka, a nawet na terenie powiatu grójeckiego.

3 października, w pawilonie Strzelnicy Miejskiej w Warce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków wareckiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK. Uprawnione do czynnego udziału w wyborach były 44 osoby.

Przybyłych członków klubu i zaproszonych gości przywitał Prezes KŻR Tadeusz Orłowski. Zaproszeni goście to Dyrektor Biura Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Janusz Chwiejczak oraz starszy specjalista ds. uzbrojenia wymienionej instytucji Eugeniusz Nicpan.

Zebraniu przewodniczył Władysław Pączek wraz z protokolantem Stanisławem Woś.

Minutą ciszy uczczono rezerwistów, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat odeszli na wieczną wartę.

Przyjęto porządek zebrania. Sprawozdanie ustępującego zarządu przedstawił Tadeusz Orłowski a sprawozdanie komisji rewizyjnej – jej przewodniczący Władysław Pączek. Odbyła się dyskusja a następnie zebrani udzielili absolutorium ustępującym władzom klubu. Powołano dwie komisje, tj. komisję skrutacyjną oraz komisję uchwał i wniosków.

W dalszej części odbyły się wybory. Najpierw wybrano prezesa klubu. Jedynym kandydatem był Tadeusz Orłowski. Otrzymał 43 głosy przy jednym wstrzymującym. Do składu zarządu zgłoszono 13 kandydatów, spośród których zebrani wybrali 10 do zarządu klubu na przyszłą, 5-letnią kadencję.

Ostatecznie zarząd Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Warce przedstawia się następująco:

Prezes – Tadeusz Orłowski,

Wiceprez. ds. Organizacyjnych – Marian Górski,

Wiceprez. ds. Sportu – Robert Chodór

Sekretarz – Jacek Majak,

Skarbnik – Jan Traczyk,

Kwatermistrz – Andrzej Sobolewski, Członkowie – Henryk Fudecki, Dariusz Kantorowicz, Robert Kuśmierski, Krzysztof Lech i Michał Rejchel. W najbliższych dniach zarząd przygotuje plan działania na bieżącą kadencję.

Do komisji rewizyjnej wybrani zostali Władysław Pączek jako przewodniczący, Waldemar Setniewski i Pascal Funfrocken.

Wybrano również dwóch delegatów na przyszłoroczny zjazd wojewódzki LOK. Delegatami są Tadeusz Orłowski – prezes klubu, a jednocześnie członek Zarządu Mazowieckiej Organizacji LOK i Michał Rejchel – członek zarządu klubu.

Zarząd KŻR-LOK w Warce

Redakcja Warka24.pl
Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE