Więcej

  Nadchodzi aktywna jesień…

  Jesień… – czy musi oznaczać tylko wchodzenie w fazę spokoju, wycofywania się, ograniczania aktywności? Jesień to przecież piękny czas, my w powiecie grójeckim szczególnie to wiemy – bo daje piękne, słodkie owoce. Ale dlaczego mówimy o jesieni gdy lato w pełni? Nie bez powodu, bo chcemy mówić o jesieni życia jako ważnym etapie, który nie musi tylko oznaczać bierności –  i właśnie jest okazja do rozmowy na ten temat.  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ruszyło z nowym projektem pn. „Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów”. Celem projektu jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności osób starszych na terenie powiatu grójeckiego. Pierwszym etapem jest zbieranie informacji na temat funkcjonowania seniorów i grup ich zrzeszających – rozpoczęło je spotkanie, które odbyło się 24 lipca w Grójcu.

  Uczestnikami środowego spotkania w ramach niniejszego projektu były osoby z różnych gmin powiatu. Były wśród nich: przewodzące grupom seniorskim, wspierające je, współpracujące oraz niezrzeszeni seniorzy i seniorki – w sumie prawie 20 osób. Spotkanie odbyło się dzięki gościnności Grójeckiego Ośrodka Kultury. Miało ono charakter warsztatu otwierającego badanie socjologiczne prowadzone na zlecenie projektu przez socjolożki z Fundacji Innowacji Społecznych „Stocznia”. Rozmawiano o potrzebach i wyzwaniach, przed którymi stoją liderzy tych organizacji, atutach i lukach obecnej oferty dla seniorów oraz o zasobach i potrzebach a także możliwościach współpracy. Kolejnym etapem badania będą spotkania indywidualne socjolożek w miejscach działania seniorów i seniorek.

  Wyniki analizy z badania zostaną przedstawione na konferencji „Aktywność osób starszych w różnych formach wspólnotowych na terenie powiatu grójeckiego” która odbędzie się we wrześniu.

  Stowarzyszenia W.A.R.K.A. realizując swoją misję budowania aktywności powiatu grójeckiego wspiera tych przedstawicieli organizacji, grup i instytucji, którzy jako liderzy i działacze chcą przyczynić się do rozwoju działalności społecznej. Dlatego w ramach projektu zaplanowano również „Akademię Liderów Seniorów” – przedsięwzięcie dla 15 seniorów, którzy chcą poprzez udział w dofinansowanych w ramach projektu jesiennych wyjazdowych warsztatach i spotkaniach zwiększyć swoje możliwości przewodzenia grupom seniorskim w swoim środowisku.

  Projekt „Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów” realizowany jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  Kontakt: Stowarzyszenie W.A.R.K.A., tel. 504 671 770, warka@stowarzyszeniewarka.pl

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE