700 lat Warki… Ksiądz Marceli Ciemniewski w „Panteonie bohaterów Warki”

700 lat Warki… Ksiądz Marceli Ciemniewski w „Panteonie bohaterów Warki”

Z okazji 700-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Warce w Ratuszu powstaje „Panteon bohaterów Warki”. 94 lata temu, 28 marca 1927 roku zmarł niezwykle zasłużony dla naszej ziemi proboszcz – ksiądz Marceli Ciemniewski. Rocznica ta była okazją do odsłonięcia i zaprezentowania portretu kolejnego bohatera Warki. Stało się to w piątek 26 marca, w obecności Burmistrza Dariusza Gizki, Wiceburmistrz Teresy Knyzio, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Marcelego Ciemniewskiego Joanny Jatymowicz, autora portretu Sławomira Ragana oraz dyrektora Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” Andrzeja Zaręby.

Ksiądz Marceli Ciemniewski urodził się 3 stycznia 1862 r. w Warszawie, w rodzinie szlacheckiej. Ojciec był nauczycielem historii i języków obcych, stąd podstawową naukę otrzymał w domu rodzinnym. W roku 1884 otrzymał święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął w zakładzie poprawczym w Studzieńcu k. Mszczonowa, a od 4 lutego 1897 r. został proboszczem w Warce. W czasie pracy duszpasterskiej otrzymał godności duchowne: Kanonika Warszawskiej Kapituły Metropolitalnej (Prałata – 1907) i asesora w Kolegium Rzymskokatolickim w Petersburgu (1910-1913). Był inicjatorem wielu przedsięwzięć, m. in.: odrestaurowania kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce (1907), założenia Komitetu Opieki nad Rodzinami Żołnierzy I Wojny Światowej, biblioteki (1913). Z Jego inicjatywy i pod Jego nadzorem w latach 1913-1927 działało przedszkole (ochronka) w budynku poklasztornym. Był organizatorem pięcioletniego progimnazjum, gdzie wykładał łacinę, grekę i etykę. Był również inicjatorem powstania w 1924 r. szkoły zawodowej, która mieściła się przy ul. Franciszkańskiej w Warce. Napisał pierwszą monografię o Warce pt. „Dzieje Miasta Warki” (1924) oraz rozprawę pt. „Kiedy nastąpi Koniec Świata?” (1906). Był także wydawcą i redaktorem pierwszej gazety lokalnej „Gawędy Wieczorne”. Ksiądz Marceli Ciemniewski jest postacią szczególną, której Warka bardzo dużo zawdzięcza. Jego wielkie zaangażowanie w życie religijne i społeczne przyczyniło się do rozwoju nauki i oświaty, a jego badania historyczne służą kolejnym pokoleniom w poznawaniu przeszłości miasta i regionu, uczą szacunku dla przeszłych pokoleń, są elementem wychowania patriotycznego. Ksiądz Marceli Ciemniewski zmarł 28 marca 1927 r. w Warce i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

To już 7 bohater Warki zaprezentowany w Ratuszu, obok: Stefana Czarnieckiego, Władysława Kononowicza, Józefa Manczarskiego, Józefa Pułaskiego, Kazimierza Pułaskiego oraz Mikołaja Zieleńskiego.

Przypomnijmy, że przy okazji tworzenia „Panteonu bohaterów Warki” powstaje również zestaw magnesów-przypinek z tymi bohaterami. Są one dostępne w „Dworku na Długiej”. Zachęcamy do kompletowania portretów zasłużonych dla ziemi wareckiej postaci w wersji „na lodówkę”.

Udostępnij:
← 700 lat Warki... Wiktor Krawczyk wśród bohaterów Warki Dzień Dinozaura w SP nr 1 w Warce →

Dodaj komentarz