0.2 C
Warka
sobota, 10 grudnia, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjeKampania sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych gminy Warka

  Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych gminy Warka

  W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych zakończyły się zebrania na których podsumowano 2020 rok oraz całą pięcioletnią kadencję.

  W Ochotniczych Strażach Pożarnych zakończył się okres podsumowania na walnych zgromadzeniach nie tylko minionego 2020 roku ale też kończącej się pięcioletniej kadencji 2016-2020.  Odbycie walnych zgromadzeń jest obowiązkiem każdej OSP wynikającym ze statusu a także z ustawy prawa o stowarzyszeniach. Na zebraniach ustępujące zarządy przedstawiły realizacje inwestycji, działania ratowniczo-gaśnicze, stan majątku i wydatki finansowe. Zebrania określiły plany dochodów na 2021 rok i zadania na najbliższa pięcioletnią kadencję. W planach tych dało się dostrzec, że nadrzędnym celem jest dalsza poprawa stanu gospodarności operacyjno-technicznej a więc utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektów strażnic, sprzętu oraz podniesienie, wyszkolenia strażaków, w niektórych jednostkach podkreślano pilna potrzebę odmładzania stanów osobowych straży.

  Po sprawozdaniach i po dyskusji komisje rewizyjne udzieliły absolutorium ustępującym zarządom. Wybrano przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Delegatów na Zjazd Gminny. We wszystkich dwunastu zebraniach wzięli udział: Marian Górski – Prezes Zarządu Oddz. Gm. , Członek Zarządu Oddz. Henryk Fudecki – Komendant Gminny. Ponadto w zebraniach uczestniczyli: Dariusz Gizka – Burmistrz Miasta i Gminy Warka, Teresa Knyzio – z-ca Burmistrza, Wojciech Kanarek – insp. Urzędu Miejskiego. Na kilku zebraniach byli obecni przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Grójcu.

  Prezes zarządu Gminnego Marian Górski w imieniu swoim oraz Komendanta Henryka Fudeckiego wręczył podziękowania dla Zarządów wszystkich OSP za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka za lata 2016 – 2020. Goście na zebraniach podkreślali duża aktywność członków OSP na rzecz środowiska lokalnego i gminny Warka poprzez udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych. Podkreślano bardzo duże zaangażowanie w pracach na rzecz obiektów strażnic oraz ich otoczenia. Bardzo wysoko oceniono udostępnianie strażnic nie tylko dna cele statutowe, ale tez na potrzeby społeczności lokalnych. Zarządy poszczególnych OSP zaakceptowały formę doskonalenia umiejętności strażackich podczas corocznych ćwiczeń na obiektach dużych zakładów pracy położonych na terenie miasta i gminy. Inna forma integracji członków OSP były coroczne zawody gminne w strzelectwie sportowym organizowanym wspólnie z KŻR LOI w Warce i Centrum Sportu i Rekreacji.

  Podczas zebrania w OSP Grzegorzewice Prezes Zarządu Marian Górski odznaczył medalami z zasługi dla pożarnictwa złotymi: Cybulskiego Zbigniewa, Dąbrowskiego Tadeusza, srebrnymi: Jankowskiego Andrzeja, Sęka Krzysztofa, Kierecińskiego Leszka i Lecha Konrada, brązowymi: Kwaśniewskiego Mirosława, Oktabowicza Andrzeja, Michalczyka Michała, Cieślakowskiego Jacka, Rosołowskiego Piotra i Szymańskiego Pawła. Ponadto wręczono odznaki usług e lat od 10 do 45 lat. Na wyróżnienie zasługuje odznaka wręczona za 55 lat dla Zbigniewa Cybulskiego. Na zebraniu w OSP Warka Przew. Rady Gminy w Bielsku Dużym Bogdan Sikorowski wręczył dla OSP Warka Medal Pamiątkowy upamiętniający obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

  Na trzech zebraniach zasygnalizowano najpilniejsze potrzeby w zakresie dokończenia wymiany sprzętu – szczególnie wozów bojowych OSP Branków, Ostrołęka i Konary.  Na zebraniach podkreślano, że bez wsparcia finansowego ze strony Urzędu i Rady Miejskiej nie byłoby tylu inwestycji, zakupów, a szczególnie modernizacji wszystkich strażnic.

  W br. Zostaną wybrane nowe władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Warce oraz wybrani delegaci i przedstawiciele na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego w Grójcu.

  Warka Zarząd:

  Prezes – Robert Jagiełło

  Naczelnik – Grzegorz Wojciechowski

  Zast. Naczelnika – Dariusz Janczewski

  Sekretarz – Marek Waś

  Skarbnik – Mariusz Iliasz

  Gospodarz – Ryszard Mołga

  Członek – Henryk Fudecki

  Warka Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Grzegorz Koncki

  Sekretarz – Sławomir Krawczyk

  Członek – Dariusz Kaczmarek

   

  Ostrołęka Zarząd:

  Prezes – Marek Kociszewski

  Naczelnik – Jacek Kornacki

  Wiceprezes – Grzegorz Dębski

  Zast. Naczelnika – Krzysztof Grzywka

  Sekretarz – Piotr Nowakowski

  Skarbnik – Czesław Iskra

  Gospodarz – Stanisław Anyszkiewicz

  Członek – Przemysław Kociszewski

  Ostrołęka Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Konrad Wargocki

  Sekretarz – Dariusz Bąk

  Członek kom. – Bartosz Anyszkiewicz

   

  Branków Zarząd:

  Prezes – Mariusz Kamiński

  Naczelnik – Paweł Rąbkowski

  Wiceprezes – Adam Fruba

  Zast. Naczelnika – Sławomir Zieliński

  Sekretarz – Paweł Furmaniak

  Skarbnik – Mariusz Kłosiewicz

  Gospodarz – Dariusz Kłosiewicz

  Członek – Tomasz Rąbkowski

  Członek – Andrzej Mazur

  Branków Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Jerzy Mirkowski

  Wiceprzewodniczący – Ireneusz Binkiewicz

  Sekretarz – Paweł Jasiorowski

  Członek kom. – Mariusz Prażmowski

  Członek kom. – Bartłomiej Rogalski

   

  Laski Zarząd:

  Prezes – Radosław Zalewski

  Naczelnik – Rafał Gorgoń

  Sekretarz – Mateusz Małysa

  Skarbnik – Piotr Deska

  Gospodarz – Krzysztof Prokopczyk

  Kronikarz – Daniel Jankowski

  Członek – Andrzej Sładkowski

  Laski Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Jarosław Krawczyk

  Sekretarz – Kinga Orlicka

  Członek kom. – Karol Słupek

   

  Gąski Zarząd:

  Prezes – Artur Urbański

  Naczelnik – Wojciech Kopczyński

  Sekretarz – Roman Głuszek

  Skarbnik – Maciej Mroziak

  Gospodarz – Adam Cieciora

  Gąski Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Paweł Chrzanowski

  Sekretarz – Mariusz Chajęcki

  Członek kom. – Dariusz Walczak

   

  Nowa Wieś Zarząd:

  Prezes – Stanisław Bożek

  Naczelnik – Szymon Cieślak

  Sekretarz – Katarzyna Bagnicka

  Skarbnik – Monika Cieślak

  Gospodarz – Kamil Stańczyk

  Nowa Wieś Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Tadeusz Dywan

  Sekretarz – Daniel Bysiak

  Członek kom. – Jarosław Sosnowski

   

  Grzegorzewice Zarząd:

  Prezes – Krzysztof Winek

  Naczelnik – Andrzej Oktabowicz

  Wiceprezes – Konrad Lech

  Zast. Naczelnika – Andrzej Jankowski

  Sekretarz – Adam Stolarski

  Skarbnik – Jacek Cieślikowski

  Gospodarz – Michał Sęk

  Członek zarz. – Jan Stolarski

  Członek zarz. – Piotr Rosołowski

  Grzegorzewice Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Krzysztof Sęk

  Wiceprzewodniczący – Zbigniew Cybulski

  Sekretarz – Paweł Szymański

   

  Konary Zarząd:

  Prezes – Artur Batte

  Naczelnik – Marcin Dubiński

  Wiceprezes – Artur Zieliński

  Zast. Naczelnika –  Rafał Lech

  Sekretarz – Rafał Dubiński

  Skarbnik – Krzysztof Sałyga

  Gospodarz –  Grzegorz Zieliński

  Kronikarz –  Robert Wysocki

  Członek zarz. –  Tomasz Strzeżek

  Konary Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Marek Kowalczyk

  Wiceprzewodniczący – Piotr Strzyżewski

  Sekretarz – Piotr Batte

   

  Michałów Dolny Zarząd:

  Prezes – Piotr Stykowski

  Naczelnik – Kamil Chrząszcz

  Wiceprezes – Krystian Kozłowski

  Zast. Naczelnika – Sławomir Kamiński

  Sekretarz – Krzysztof Marzec

  Skarbnik – Marcin Dmochowski

  Gospodarz – Łukasz Żelechowski

  Michałów Dolny Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący –  Hubert Broda

  Sekretarz – Daniel Żelechowski

  Członek kom. – Sylwester Bąk

   

  Opożdżew Zarząd:

  Prezes – Mieczysław Maliszewski

  Naczelnik – Dariusz Kiwak

  Wiceprezes – Szymon Marszałek

  Zast. Naczelnika – Zbigniew Kiljański

  Sekretarz – KamilAdamczyk

  Skarbnik – Adam Potasiwicz

  Gospodarz – Robert Jaworski

  Opożdżew Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Daniel Romanowski

  Wiceprzewodniczący – Mieczysław Konopka

  Sekretarz – Piotr Kiwak

   

  Michalczew Zarząd:

  Prezes – Adam Okrasa

  Naczelnik – Piotr Markiewicz

  Sekretarz – Dariusz Kantorowicz

  Skarbnik – Hubert Nadolny

  Gospodarz – Paweł Grzesiak

  Kronikarz – Kazimierz Fudecki

  Michalczew Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Paweł Charzyński

  Sekretarz – Łukasz Gwardys

  Członek kom. – Zdzisław Wierzbicki

   

  Zarząd Oddz. Gminnego ZOSP RP w Warce

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE