1.1 C
Warka
niedziela, 4 grudnia, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjeV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu

  V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu

  W sobotę 6 listopada 2021 roku w siedzibie OSP Grójec odbył się V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Grójcu.

  Zjazd był okazją do podsumowania pięcioletniej kadencji oraz wyboru nowych władz powiatowych i wytyczenia zadań na najbliższą kadencję 2021 – 2025. Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddz. Pow. dh Władysław Piątkowski. Na wstępie uczczono minutą ciszy strażaków, którzy odeszli już na wieczną służbę. Na zjazd przybyli goście w osobach: dh Zbigniew Gołąbek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, st. Kap. Marcin Błoński – Komendant Powiatowy PSP w Grójcu, Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Teresa Bednarska – reprezentująca posła na Sejm RP Marka Suskiego, Dariusz Gwiazda – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Jarosław Rupiewicz – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

  W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele do Zarządu oraz delegaci Zarządów Gminnych OSP ze wszystkich dziesięciu gmin pow. Grójeckiego. Gminę Warka na zjeździe reprezentowali: dh Marian Górski – Prezes Zarządu Oddz. Gm. ZOSP RP, dh Henryk Fudecki – Komendant Gminny, dh Krzysztof Winek – Wiceprezes Zarządu Oddz. Gm. ZOSP RP oraz dh Rafał Gorgoń – Sekretarz Zarządu.

  Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Henryka Truszkowskiego. Następnie powołano komisje: mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków. Prezes dh Władysław Piątkowski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2016-2020, w których omówił aktywną działalność Zarządu Powiatowego oraz przedstawił wyposażenie jednostek OSP z terenu powiatu Grójeckiego. Wymienił i podziękował wszystkim instytucjom państwowym i samorządowym, które wspierają finansowo jednostki OSP w zakresie zakupu nowych samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia osobiste strażaków oraz remontów strażnic. Podkreślił dużą rolę oraz zaangażowanie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego strażaków OSP.

  W kolejnym punkcie Zjazdu głos zabrał Komendant Pow. PSP w Grójcu st. kap. Marcin Błoński, który za pośrednictwem prezentacji multimedialnej zobrazował i omówił następujące zagadnienia, które miały miejsce w latach 2016-2020: ilości interwencji oraz źródła otrzymywanych dotacji dla jednostek na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia osobistego strażaków oraz remontów strażnic, największe i najtrudniejsze akcje ratownicze-gaśnicze, samochody, gaśnice jakie otrzymały jednostki OSP ze struktur PSP oraz wydarzenia organizowane przy współpracy z Zarządem Pow. takie jak zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych, zawody sportowo-pożarnicze, turnieje wiedzy pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom, działania prewencyjne w placówkach oświaty, a także działania w walce z pandemią COVID-19.

  Dh Rafał Gorgoń odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a przewodniczący Komisji Mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków przedstawili sprawozdania.

  W trakcie dyskusji głos zabrali zaproszeni goście: Druh Zbigniew Gołąbek Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP; podkreślił duże znaczenie strażaków PSP i OSP w zapewnieniu systemu bezpieczeństwa Państwa. Odniósł się również do nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych której wejście planowane jest na 1 stycznia 2022 roku. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, podziękował ustępującemu Zarządowi za ich pracę włożoną w rozwój jednostek OSP na terenie powiatu grójeckiego. Podkreślił duże wsparcie jakie otrzymują jednostki OSP z terenu powiatu grójeckiego z samorządu województwa mazowieckiego na swój rozwój. Dariusz Gwiazda – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec podziękował wszystkim strażakom PSP i OSP za ciężką pracę, którą te dwie służby wykonują ramie w ramię w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ich profesjonalizm skutkuje poczuciem bezpieczeństwa, wśród mieszkańców lokalnej społeczności, za co bardzo serdecznie im dziękuje. Głos zabrał również st. bryg. Jacek Wichowski który przez ponad 22 lata pełnił funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu i współpracował ze wszystkimi jednostkami OSP. W swoim wystąpieniu podkreślił ogromne zaangażowanie i profesjonalizm strażaków ochotników. Zobrazował jak na przestrzeni 22 lat zmieniło się grójeckie pożarnictwo. Podziękował za wieloletnią współpracę i pogratulował dużych osiągnięć jakie uzyskują jednostki OSP z powiatu grójeckiego.

  Ponadto odczytany został list gratulacyjny od Posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego, a także zostały wręczone medale dla wyróżniających się druhów.

  W trakcie głosowania, zjazd udzielił jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu. Następnie przyszła kolej na wybór nowych władz na kolejne 5 lat. Nowy zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
  1. Władysław Piątkowski – Prezes Zarządu
  2. Marian Górski – Wiceprezes Zarządu
  3. Sławomir Maroszek – Wiceprezes Zarządu
  4. Damian Kołodziejczyk – Sekretarz
  5. Roman Woźniak – Skarbnik
  6. Członkowie Prezydium: Marcin Błoński, Jacek Chrobok, Jacek Tołczyk

  Członkowie Zarządu: Fudecki Henryk, Płotica Marek, Gorgoń Rafał, Winek Krzysztof, Jasiński Krzysztof, Kłapot Sławomir, Pietrusiński Maksymilian, Kłosiński Wojciech, Malesa Wiesław, Cytryńska Marta, Konicki Grzegorz, Marciniak Cezary, Rutkowski Tomasz, Zaraś Wiesław, Zając Andrzej, Kaczmarczyk Damian, Sadowski Daniel, Jędrzejczyk Adam, Grochal Mateusz.

  Komisja rewizyjna: Bilski Jan – Przewodniczący, Kołacz Stanisław – Wiceprzewodniczący, Adrian Paździerski – Sekretarz.

  Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy powodzenia.

  Zarząd Gm. ZOSP RP w Warce
  PSP w Grójcu

   

   

   

   

   

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE