Więcej
  Strona głównaInstytucjePożegnanie absolwentów szkół średnich w gminie Warka

  Pożegnanie absolwentów szkół średnich w gminie Warka

  Koniec kwietnia to rokrocznie moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół średnich żegnają się z murami swoich szkół. To moment niezwykle wzruszający, który kończy pewien etap życia, jednocześnie otwierając drzwi do nowych doświadczeń.

  Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

  28 kwietnia 2023 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum im. Tomasza Nocznickiego, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik reklamy i technik ekonomista, ostatnim dniem nauki w szkole średniej. Uroczyste wręczenie świadectw rozpoczęło się o godz.12:00.

  Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała Anna Dacka – Dyrektor Centrum. Uroczystość uhonorowali swą obecnością: Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich,  Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego, Jan Madej – Radny Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji, Ewa Wieczorek, reprezentująca Burmistrza Warki Dariusza Gizkę, Barbara Tybiszewska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. im. Ks. Jana Twardowskiego w Grójcu, Marzena Tomaszewska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi, Mariola Lenarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców CKZiU w Nowej Wsi. W uroczystości uczestniczyli również absolwenci i ich rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie klas młodszych.

  W swoim wystąpieniu Dyrektor Anna Dacka podziękowała absolwentom za trwałe i chlubne wpisanie się w historię szkoły. Wspomniała, że są rocznikiem wyjątkowym, bo ostatnim, który kształcił się w szkole podstawowej, potem w gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej. Podkreśliła, że przez minione cztery lata, mimo trudnych wyzwań rzeczywistości, takich jak pandemia i ograniczenia z niej wynikające, wszyscy nauczyciele dokładali wszelkich starań, by dobrze przygotować uczniów nie tylko do matury i egzaminów zawodowych, ale także do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że tegoroczni absolwenci będą wspominać szkołę z uśmiechem i wzruszeniem, a oprócz dat, wzorów czy reguł, zapamiętali również rady, jakie dawali im nauczyciele i będą umieli korzystać z nich w dalszym życiu.

  Zaproszeni goście życzyli absolwentom kształtowania przyszłości, która się przed nimi otwiera, zgodnie ze swoimi marzeniami. Podkreślali także, że lata spędzone w szkole średniej pozostają na zawsze w pamięci jako okres młodzieńczej jeszcze beztroski, a równocześnie pierwszych prób radzenia sobie z trudami dorosłości.

  Na dobrą wróżbę poradzenia sobie ze zbliżającym się poważnym sprawdzianem, jakim jest egzamin maturalny, abiturienci otrzymali „szczęśliwe długopisy”, ofiarowane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

  Najważniejszym wydarzeniem w tym dniu było niewątpliwie wręczenie nagród wyróżniającym się absolwentom. Najlepsze wyniki w ciągu czterech lat nauki uzyskała Julia Biniszewska, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, która ukończyła szkołę ze średnią 5,03. Otrzymała nagrodę, ufundowaną przez Burmistrza Warki.

  Świadectwa z wyróżnieniem, potwierdzające średnią ocen powyżej 4,75, odebrały:  Alicja Dąbrowska i Klaudia Kołacz z zawodu technik ekonomista, Julia Jasińska z zawodu technik reklamy, Dominika Piotrowska i Julia Wąsiewicz z zawodu technik architektury krajobrazu.

  W gronie wyróżnionych za osiągnięcia sportowe lub reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach znaleźli się także: Filip Zmysłowski, Adrian Kamiński, Kacper Martyniak. Wielu uczniów otrzymało podziękowania za aktywne uczestnictwo w akcjach HDK. Za pracę na rzecz szkoły nagrodzeni zostali również: Mateusz Wasilewski, Kacper Martyniak, Dominika Nankiewicz i Wiktoria Bińkiewicz, Alicja Dąbrowska i Katarzyna Michalak, Julia Stelmasińska.

  Szczególnie wzruszeni byli obecni na uroczystości rodzice, którzy z dumą odebrali od pani dyrektor listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę ze szkołą.

  Po odebraniu świadectw ukończenia Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, przedstawiciele uczniów byłych już klas czwartych podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata, codzienny trud dydaktyczny, wyrozumiałość i cierpliwość, a także zapewnili o zachowaniu tylko miłych wspomnień o szkole. Wyrazy wdzięczności przekazali również rodzice.

  Uczniowie klas czwartych technikum pięcioletniego, wspomagani przez przedstawicieli klas młodszych, pożegnali starszych kolegów wzruszającym programem artystycznym i życzeniami sukcesów w dalszym życiu. O staranność interpretacyjną programu zadbała Lidia Ciża, a finezyjny i niepowtarzalny wystrój sali był dziełem Małgorzaty Malec.

  Absolwenci w maju przystąpili do egzaminu dojrzałości. Życzymy im, by w dniu ogłoszenia wyników matur mogli świętować pełen sukces!

  Ewa Malowaniec – CKZiU w Nowej Wsi

  Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce

  28 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:00 w auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce odbyła się szczególna uroczystość – pożegnanie absolwentów. Naszą szkołę w tym dniu zaszczycili swoją obecnością Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki oraz Jan Madej i Cezary Kołodziejski – Radni Powiatu Grójeckiego. Licznie przybyli również Rodzice uczniów klas czwartych. Wśród zebranych byli także uczniowie klas trzecich, przedstawiciele samorządów klasowych, wychowawcy klas czwartych – Wiesława Zielonka i Artur Kaczmarek oraz nauczyciele.

  Po powitaniu gości przez Panią Dyrektor Ewę Karkowską i odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. W imieniu Starosty głos zabrał Jan Madej życząc uczniom powodzenia na maturze i otrzymania indeksów wymarzonych uczelni. Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie tytułu „Absolwent Roku” dla ucznia szczególnie wyróżniającego się na wielu płaszczyznach w czasie nauki w liceum. W tym roku statuetkę Absolwenta Roku 2023 z rąk Pani Dyrektor i Radnych Powiatu Grójeckiego odebrała uczennica klasy IV a Kinga Białoskórska.

  Kolejne ważne wyróżnienie to Nagroda Burmistrza Warki za uzyskanie najwyższej średniej ocen za okres czterech lat nauki. Zdobył ją Mateusz Michałowski (średnia ocen 5,69) a wręczyła wiceburmistrz Teresa Knyzio.

  Dwunastu absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, a ich rodzice z rąk Pani Dyrektor i wychowawców – listy gratulacyjne. Wręczono również nagrody za wysokie wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, działalność sportową, pracę w Samorządzie Uczniowskim, tworzenie artystycznego klimatu szkoły, aktywność w Kole Teatralnym „Wyso(C)ki poziom”, czytelnictwo i udział w konkursach literackich. Za stuprocentową frekwencję w ciągu czterech lat nauki nagrodę odebrała Natalia Szcześniak. Rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły Pani Dyrektor wręczyła podziękowania.

  Uczniom kończącym szkołę Pani Dyrektor życzyła dalszych sukcesów. Miłym akcentem ze strony uczniów klas trzecich były gratulacje ukończenia szkoły oraz wręczenie symbolicznych róż. Nie zabrakło chwili wzruszającej – nagranie życzeń dla maturzystów od uczniów wszystkich klas młodszych oraz kalejdoskopu wspomnień w postaci zdjęć naszych absolwentów z różnych wydarzeń szkolnych w czasie ich pobytu w liceum.

  Uroczystość zakończyła się dedykacją muzyczną dla maturzystów i pożegnanie ich słowami refrenu: „Biegnij przed siebie, uciekaj zanim złapie cię czas. Pewnie przed siebie idź nim zmęczenie da o sobie znać. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj… Z wiatrem lub pod wiatr…”.

  LO w Warce

  Zespół Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce

  “I oto nadszedł czas rozstania…”- takie słowa już po raz ostatni w murach naszej szkoły wygłosili uczniowie klas maturalnych podczas uroczystego pożegnania absolwentów 28 kwietnia 2023 roku. Tego dnia wręczono świadectwa dla uczniów dwóch klas: Technikum Logistycznego oraz Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego. Nagrodę Burmistrza dla najlepszej absolwentki otrzymała Oliwia Nowicka z klasy 4Th/g.

  Ponadto, nasi uczniowie otrzymali wiele innych nagród i wyróżnień, m.in. za Ogólnopolską Olimpiadę Hotelarską, bardzo dobre wyniki w nauce i stuprocentową frekwencję w czteroletnim cyklu kształcenia, osiągnięcia sportowe, wolontariat, działania charytatywne, pracę w Samorządzie Szkolnym, organizację uroczystości szkolnych czy godne reprezentowanie szkoły.

  W uroczystym apelu maturzyści pożegnali się ze sztandarem szkoły, przekazując go na ręce młodszych kolegów. W swoim przemówieniu Dyrektor Anna Górnicka podziękowała wszystkim nauczycielom za cztery lata pracy z maturzystami oraz wychowawcom za trud włożony w wychowanie tych młodych ludzi.

  Rodzice uczniów klas maturalnych otrzymali nagrody uznania w ramach podziękowania za zaangażowanie w życie klasy i szkoły. W imieniu rodziców głos zabrała Anna Chażyńska, która złożyła ogromne słowa uznania dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły.

  Tego dnia Pani Dyrektor wręczyła również nauczycielkom – Kamili Stępniewskiej oraz Dorocie Kreczmańskiej nagrodę Dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości.

  Gośćmi na uroczystości byli: Jan Madej oraz Cezary Kołodziejski – radni Powiatu Grójeckiego oraz Ewa Wieczorek, która reprezentowała Burmistrza Dariusza Gizkę. List Starosty Krzysztofa Ambroziaka skierowany do maturzystów odczytał Jan Madej oraz dodatkowo złożył od siebie najlepsze życzenia dla naszych absolwentów.

  Młodsi koledzy i koleżanki w swoim przemówieniu pożegnali maturzystów wierszem, również życząc im dalszych sukcesów i powodzenia na egzaminie maturalnym. Każdy z absolwentów otrzymał od nich drobny upominek oraz zaproszenie na słodki poczęstunek.

  Ostatnią częścią uroczystości była akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą przygotowała Małgorzata Minda wraz z klasą 2TSH.

  Uroczystość pożegnania była bardzo wzruszająca. Z pewnością niejednemu zakręciła się łezka w oku. Naszym absolwentom jeszcze raz życzymy połamania piór na maturze, spełnienia marzeń oraz powodzenia w życiu.

  Sylwia Bekas, Kamila Stępniewska – ZS w Warce

   

   

   

   

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE